TEB Konut Hesap

  Paylaş

  Siz de TEB Konut Hesap ile para biriktirin, hayalinizdeki eve sahip olun.

  TEB Konut Hesap ile ilk konut edinimi için düzenli birikim yapabilir, en az 3 yıl boyunca birikim yapılması ve konut sahibi olunması halinde devlet katkısı alabilirsiniz.

  Özellikleri:

  • TEB Konut Hesap’ı 07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konut sahibi olmayan Türk Vatandaşları ve 18 yaşından küçük kişiler adına veli/vasi açabilir.
  • Bir müşteri birden fazla Konut Hesabı açabilir. Konut hesap bankalar arasında taşınamaz.
  • TEB Konut Hesap’ı sadece TL cinsi para biriminden açılabilir.
  • Tüzel kişiler için hesap açılmamaktadır.
  • TEB Konut Hesap ortak hesap olarak açılamaz, 18 yaşının altında müşterilerimiz için vali/vasi aracılığı ile açılabilir.
  • TEB Konut Hesap’ı yurt içinde bulunan TEB Şube’lerinden açabilirsiniz.
  • TEB Konut Hesap’a hesap açılışı esnasında aylık ya da 3 aylık olarak seçeceği vadesiz hesabından tanımlanacak düzenli ödeme talimatı ile düzenli birikim yapılması zorunludur.
  • TEB Konut Hesap müşterilerinin kullanılabilir vadesiz hesabı olmaması durumunda yeni vadesiz hesap açılışı zorunludur.
  • TEB Konut Hesap’ından bir dönem içerisinde en fazla iki defa erken çekim hakkı bulunmaktadır. Erken çekim yapılması durumunda TEB Konut hesabında bulunan bakiye hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamaz.
  • Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla ödemeyi aksatamaz. Katılımcı 3 aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla ödemeyi aksatamaz.
  • TEB Konut Hesap, günlük vadeli hesap olup, piyasa koşulları uyarınca ve TCMB’ye bildirilen oranlar dahilinde faiz uygulanacaktır.
  • TEB Konut Hesap’ın açılış ve düzenli ödeme alt ve üst limit tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.
  Düzenli Ödeme PlanıDüzenli Ödeme Alt LimitDüzenli Ödeme Üst LimitHesap Açılış Üst Limit
  Aylık
  519,16 TL
  5.191,53 TL 62.298,36 TL
  3 Aylık 1.557,47 TL 15.574,59 TL 62.298,36 TL

  Devlet Katkısı Koşulları:

  TEB Konut Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanması için:

  • 7/04/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması gereklidir.
  • Konut edinim tarihine kadar en az 3 yıl boyunca konut hesabına düzenli ödeme yapılmalıdır.
  • Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 07/04/2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması gereklidir.
  • Devlet katkısına konu olabilecek konutlar: Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar, kat irtifakı tapusu olan ve yapı kullanma izin belgesi bulunan konutlar, konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlardır. Devre mülklere Devlet katkısı ödenmez.
  • Eş ve birinci derece kan hısımlarından satın alınan konutlara Devlet katkısı ödenmez.
  • Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde devlet katkısı için bankaya başvurması gerekmektedir.

  Devlet katkısı konut edinim tarihi itibariyle sağlanan birikim tutarı üzerinden hesaplanır.

  TEB Konut Hesap sahibinin, Yönetmelik kapsamında gerekli koşullardan herhangi birini ihlal etmesi durumunda hesap, konut hesap statüsünü kaybeder ve hesaba devlet katkısı ödemez.

  Devlet katkısı konut satın alım tarihi itibariyle sağlanan birikim tutarı üzerinden hesaplanır. Banka, koşulların sağlanması durumunda, ay içerisinde yapılan devlet katkısı ödeme başvurularını takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na iletir. Belgelerin Bakanlığa iletilmesinin akabinde 10 iş günü içerisinde Bakanlık tarafından müşterinin düzenli ödeme talimatı verildiği vadesiz hesaba aktarım yapılacaktır.

  2021 yılı devlet katkısı oranları  ve tutarları aşağıda yer almaktadır.

  Birikim SüresiDevlet Katkısı OranıDevlet Katkısı Üst Limit
  36-47 ay %15 26.995,96 TL
  48-59 ay %18 29.072,57 TL
  60 ay ve üzeri %20

  31.149,18 TL

  *Yönetmelik kapsamında her yıl yeniden değerleme oranı ile artırtılmaktadır.

  TL Tutar Aralığı

  Faiz

  0-199

  %6

  200  ve üzeri

  %6

  Sayfa içeriğini puanla