Çeyiz Hesap

Çeyiz Hesap
  Paylaş

  Siz de TEB Çeyiz Hesap ile para biriktirin, evlilik hayalinizi devlet katkısıyla süsleyin.

  TEB Çeyiz Hesap ile evlilik için düzenli birikim yapabilir, en az 3 yıl boyunca birikim yapılması ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğiniz yapmanız halinde devlet katkısı alabilirsiniz.

  Özellikleri:

  • TEB Çeyiz Hesap’ı, Türk vatandaşları veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına giren ve 24 yaşından küçük kişiler adına açılabilir.
  • Bir müşteri birden fazla bankada çeyiz hesabı açtıramadığı gibi bankamız nezdinde de sadece bir TEB Çeyiz Hesap’ı olabilir .
  • TEB Çeyiz Hesap’ı sadece TL cinsi para biriminden açılabilir.
  • Tüzel kişiler için hesap açılmamaktadır.
  • TEB Çeyiz Hesap ortak hesap olarak açılamaz, 18 yaşının altında müşterilerimiz için vali/vasi aracılığı ile açılabilir.
  • TEB Çeyiz Hesap’ı yurt içinde bulunan TEB Şubeleri’nden açabilirsiniz.
  • TEB Çeyiz Hesap’ın açılış ve düzenli ödeme alt ve üst limit tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar arttırılır.
  • TEB Çeyiz Hesap’a hesap açılışı esnasında aylık ya da 3 aylık olarak seçeceği vadesiz hesabından tanımlanacak düzenli ödeme talimatı ile düzenli birikim yapılması zorunludur.
  • TEB Çeyiz Hesap müşterilerinin kullanılabilir vadesiz hesabı olmaması durumunda vadesiz hesap açılışı zorunludur.
  • TEB Çeyiz Hesap’ ından bir dönem (bir yıl) içerisinde en fazla iki defa çekim hakkı bulunmaktadır. Hesap sahibinin çekim hakkının kullanılabilmesi için, TEB Çeyiz Hesap’ ta kalan bakiyenin, TEB Çeyiz Hesap’ ın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutar toplamından az olmaması gerekir.
  • TEB Çeyiz Hesap, günlük vadeli hesap olup, piyasa koşulları uyarınca ve TCMB’ye bildirilen oranlar dahilinde faiz uygulanacaktır.

  Devlet Katkısı Koşulları:

  TEB Çeyiz Hesap sahibinin Devlet katkısına hak kazanması için:

  • 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması
  • Evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapması
  • Evlilik tarihi itibariyle 6 ay içerisinde devlet katkısı için başvuru yapması
  • Aylık ödeme planı seçildiğinde bir dönem içerisinde 3 defa, 3 aylık ödeme planı seçildiğinde bir dönemde 1 defadan fazla ödeme aksatmaması gerekmektedir.

  - TEB Çeyiz Hesap sahibinin, Yönetmelik kapsamında gerekli koşullardan herhangi birini ihlal etmesi durumunda hesap, çeyiz hesap statüsünü kaybeder ve hesaba devlet katkısı ödenmez.

  - Devlet katkısı evlilik tarihi itibariyle sağlanan birikim tutarı üzerinden hesaplanır. Devlet Katkısı başvurusu yapılması ile birlikte, koşulların sağlanması durumunda 10 iş günü içerisinde bakanlık tarafından müşterinin düzenli ödeme talimatı verildiği vadesiz hesaba aktarım yapılacaktır.

  - 2022 yılı devlet katkısı oranları ve tutarları aşağıda yer almaktadır:

   

  Birikim SüresiDevlet Katkısı OranıDevlet Katkısı Üst Limiti
  36-47 ay %20 11.840,63 TL
  48-59 ay %22 13.662,26 TL
  60 ay ve üzeri %25 16.394,72 TL

  *Yönetmelik kapsamında her yıl yeniden değerleme oranı ile artırtılmaktadır.

   

  Düzenli Ödeme PlanıAlt LimitÜst LimitAçılış Üst Limiti
  Aylık  282,83 TL     2.828,34 TL 42.425,20 TL
  3 Aylık    848,50 TL      8.485,06 TL 42.425,20 TL


   207,66 TL

  Sayfa içeriğini puanla