Saklama Hizmeti

Saklama Hizmeti
  Paylaş

  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 21.03.2003 tarihinde yayınlanan, Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri:V, No:59) kapsamında;

  Portföy Yönetim Şirketleri’nin müşteri varlıklarını kendi uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamayacağı ve bu işlemlerin portföy yönetim şirketlerinin anlaşacağı portföy saklama kuruluşlarınca (Tebliğdeki şartları taşıyan bankalar) yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

  Seri V No:59 sayılı Tebliğ’de 19.maddede Portföy Saklama Kuruluşu olarak faaliyet gösterecek bankaların nitelikleri belirtilmiştir.

  Portföy Saklama Kuruluşunun görevi , söz konusu düzenlemeler çerçevesinde PYŞ’ ler tarafından yönetilen ve kurumsal nitelik taşımayan bireysel (gerçek-tüzel kişi) müşterilerin varlıklarının saklanmasına yöneliktir.

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Seri:V No:59 sayılı tebliğin 18.maddesi gereği portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet göstermek amacıyla gerekli hazırlıkları yapmış ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.

  Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.11.2008 tarihli yazısı ile Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’ne Bireysel Portföy Yönetimi alanında Saklama Bankası olarak hizmet verilmesine ilişkin gerekli izin verilmiştir.

  Faaliyet izni ile ilgili karar; Sermaye Piyasası Kurulu 2008/46 sayılı haftalık bülteninde yayınlanmıştır.

  Saklama Hizmetine Konu Ürünler

  • Para piyasası araçları,
  • Sermaye piyasası araçları,
  • Vadeli işlemler,
  • Opsiyonlar,
  • Nakit, döviz, mevduat,
  • Kıymetli madenler,
  • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülecek diğer varlıklar ve işlemler

  için saklama hizmeti verilebilmektedir.

  Saklama Hizmetinin Kapsamı

  • Finansal varlıkların saklanması, kayıtların tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü,
  • İşlem yapılan aracı kurumdan alınan bilgiler ile portföy yönetim şirketinden alınan bilgilerin “ön eşleştirme( prematching)” işleminin yapılması,
  • Takas işlemlerinin “teslim karşılığı ödeme” prensibine göre yapılması,
  • Saklamaya konu varlıkların mevcudiyetinin bu varlıklara genel saklama hizmeti veren kurumlarla (Merkezi Kayıt Kuruluşu v.b.) ve portföy yönetim şirketi ile mutabakatının sağlanması,
  • Hisse senedi işlemlerinde sermaye arttırımı ve temettü ödemelerinin yerine getirilmesi,
  • Müşteri işlemleri sonucunda oluşan stopaj iade/kesintilerinin Saklama sisteminde takip edilmesi ve müşteri hesaplarından ilgili vergi dairelerine ödeme veya tahsilat yapılması,
  • Müşteri saklama hesapları ile ilgili olarak internet bankacılığı aracılığı ile bilgilendirme ve düzenli aralıklarla ekstre gönderilmesi.

   

  Sayfa içeriğini puanla