TEB Bonosu

TEB Bonosu
  Paylaş

  Bonolar bir yıldan kısa vadeli hazine veya özel şirketlerin ödünç para almak için çıkardıkları borçlanma araçlarıdır.  Bonolar iskonto esasına göre ihraç edilen menkul kıymetlerdir. İhraççı şirketler, bankaların yanı sıra finans, sanayi ya da hizmet şirketleri de olabilir.  Bonoların getirisi (iskonto oranı) ihraççı tarafından serbestçe belirlenir.  Bu borçlanma araçları halka arz edilebilir ya da nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde ihraç edilebilirler.

  Ülkemizde son yıllarda artan bu yatırım enstrümanları ağırlıklı olarak hazine faizi üzerine ek getiri sunarak ihraç edilmektedir.  Bu yüzden de hazine bonosu ya da mevduat faizine göre daha yüksek getiri sağlamaktadır.

  Bono yatırımlarında en büyük risk borçlanma aracını çıkaran kurumun bono vadesinde geri ödeyememe riskidir.  Şirket finansman bonoları şirketin iflas etmesi ve geri ödemesinde temerrüde düşmesi açısından hazine bonolarına oranla daha yüksek risk taşıdıklarından daha yüksek faiz getirisiyle işlem görürler.

  TEB Bono hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz müşteri temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

  Sayfa içeriğini puanla