TEB Bonosu

TEB Bonosu
  Paylaş

  Talep Toplama Tarihi: 26-27-28 Şubat 2018

  20.06.2018 tarih ve 110 gün vadeli TEB Finansman Bonosu

   

  * İhraç edilecek 89 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 27.01.2016 itfa tarihli TRT270116T18 tanımlı ve 24.02.2016 itfa tarihli ve TRT240216T10 tanımlı kıymettir. İhraç edilecek 173 gün vadeli bononun bileşik faiz oranının belirlenmesinde referans alınacak Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ise 13.04.2016 itfa tarihli TRT130416T11 tanımlı ve 08.06.2016 itfa tarihli ve TRT080616T16 tanımlı kıymettir. Talep toplamanın son gününde söz konusu DİBS’lerin son iki iş gününde BİAŞ Borçlanma Araçları Piyasası, Kesin Alım-Satım Pazarı’nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır (Gözlem Periyodu). Belirtilen DİBS’ler için Gözlem Periyodu süresince gerçekleşen ağırlıklı ortalama bileşik faizleri ve 20.11.2015 tarihi itibariyla vadeye kalan gün sayıları veri olarak kullanılarak, bonoların vadesine denk gelen gösterge faiz oranı doğrusal yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle belirlenecektir. Belirtilen şekilde hesaplanacak olan Referans Yıllık Bileşik Faiz Oranından basit faiz oranı bulunarak Referans Faiz Oranı hesaplanacak, bu orana TEB ek getiri oranı eklenerek tahvilin faiz oranı belirlenecektir.

  İşbu ihraca ilişkin izahname (Güncellenmiş İhraççı Bilgi Dokümanı, İhraççı Bilgi Dokümanı Güncelleme Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet), Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) ve www.tebyatirim.com.tr internet sitesinde ilan edilmiştir. 

   

  Sayfa içeriğini puanla