Merkezi Kayıt Kuruluşu

Merkezi Kayıt Kuruluşu
  Paylaş

  Türkiye’de kurulmuş olan tüm menkul kıymetlerin kaydileştirilmesi ve saklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından yapılmaktadır.  MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye’nin Merkezi Saklama Kuruluşu’dur. MKK, Türkiye Sermaye Piyasası araçları için hak sahibi bazında tam kaydileştirme modelini uygulamaktadır. 

  2001 yılında kurulan MKK, kaydileştirme sürecine Nisan 2005 tarihinde yatırım fonları ile başlamış ve 28.11.2005 tarihinde İMKB’de işlem gören hisse senetlerini topluca kaydileştirerek devam etmiştir. Bu aşamadan sonra yeni sermaye piyasası aracı ihraçları tamamen kaydi olarak yapılır hale gelmiştir. MKK, mevcut durum itibariyle hisse senetleri, yatırım fonları, özel sektör borçlanma araçları, borsa yatırım fonları, varantlar ve 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren DIBS’ler için için merkezi saklama kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

  • 30 Haziran 2012 Tarihinde başlayan DIBS Kaydileşmesi Hakkında Bilgi

  Bilindiği üzere Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından 25/08/2011 tarihinde yayınlanan 2011/34 sayılı haftalık bülten ile Kurul’un 25/08/2011 tarih ve 28 sayılı toplantısında alınan 832 sayılı karar uyarınca devlet iç borçlanma araçlarının (DİBS) 30/06/2012 tarihi itibariyle kaydileştirilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, MKK DIBS kaydileşmesi için 16.12.2011 tarih ve 580 Nolu  Genel Mektup ile uygulamaya ilişkin duyuru yapmıştır.

  SPK tarafından alınan karar uyarınca, (DİBS)’lerin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydi sisteme alınması çalışmaları tamamlanmış olup; müşterilerimiz portföylerinde bulunan kıymetlerin, MKK’ya aktarılması çalışmaları 30 Haziran 2012 tarihinde sonuçlandırılmış ve anılan tarihten itibaren müşterilerimize ait kıymetler MKK nezdinde ve müşteri hesaplarında izlenmeye başlamıştır.

  Yine ayni şekilde; 30 Haziran 2012 tarihinden itibaren, müşteriler tarafından yapılan  (DİBS) Alım /Satım ve Virman işlemleri Banka’mız müşterilerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına  yansıyarak, MKK nezdinde ve müşteri hesaplarında izlenmeye başlamıştır.

   

  • Yatırım Fonları ve  Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA) Hakkında Bilgi

  MKK’nın 2005 yılında kaydileşme işlemlerine başlamasından itibaren Yatırım Fonları ve  Özel Sektör Borçlanma Araçları  kaydi sisteme geçmiştir. Uygulamanın başladığı tarihten itibaren sözkonusu menkul kıymetler Banka’mız müşterilerinin MKK nezdinde bulunan hesaplarına yansıyarak, MKK nezdinde ve müşteri hesaplarında izlenmeye başlamıştır.

   

  • MKK e- CAS Uygulaması Hakkında Bilgi

  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında yatırımcıların, Merkezi Kaydi Sistem’de yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS (Electronic Customer Alert System) uygulaması Sermaye Piyasası Kurulu’nun vereceği ikinci bir karar ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından devreye alınacaktır. Yeni uygulama ile ; e-CAS’a kaydolmamış yerli yatırımcıların kendilerine ait olmayan başka bir hesaba rehin tesisi veya teminat amaçlı hisse senedi çıkış işlemleri yapılamayacaktır. Söz konusu uygulama  bugün itibariyle yalnızca hisse senetleri için uygulanmakta olup, yeni karar alınması durumunda tüm sermaye piyasası araçları için uygulanacaktır. SPK ileri bir tarihte, MKK’nın e-Cas uygulamasının tüm sermaye piyasası araçları için devreye alınmasını talep etmesi durumunda bir değerlendirme yapıp karar alabileceğini belirtmiştir.  SPK’nın e-Cas uygulamasının başlamasına karar vermesi durumunda,  MKK ya bağlı Merkezi Kaydi  Sistemde (MKS), e-Cas sistemine kaydolmayan yerli yatırımcıların  işlemleri kısıtlanabilecektir.Bu nedenle e-CAS’a kaydolmamış yerli yatırımcıların e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları gerekmektedir.


  e-CAS hakkında detaylı bilgi için tıklayın.


  MKK ile ilgili detaylı bilgilere MKK Çağrı Merkezi (444 0 655) veya www.mkk.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

  MKK Komisyon Tarifesi ve Uygulama Esasları (12.05.2015 ve 712 Sayılı MKK Genel Mektup)

  Türkiye’de kurulmuş olan tüm menkul kıymetlerin kaydileştirilmesi ve saklaması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından yapılmaktadır. Bankamız müşterilerinin hesaplarında bulunan tüm yatırım fonlarının, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)’in, Özel Sektör Borçlanma Araçları (ÖSBA)'nın saklaması kaydi olarak MKK’da yapılmaktadır. MKK, vermiş olduğu bu hizmetin karşılığı olarak, MKK nezdindeki tüm bankalar ve aracı kuruluşların nezdinde bulunan müşteri menkul hesaplarından, MKK Komisyon Tarifesi ve Uygulama Esasları  (13.05.2011 ve 552 sayılı MKK Genelgesi) çerçevesinde “MKK Hizmet Bedeli” almaya başlamış olup, ücret tarifesi 12.05.2015 tarih ve 712 sayılı Genel Mektup ile değiştirilerek 1 Haziran 2015 tarihinden itibaren uygulamaya başlanmıştır.

  Sözkonusu bu ücretler, MKK tarafından verilen hizmetin bedeli olarak Bankamız müşterilerinin MKK nezdinde bulunan müşteri hesapları dikkate alınarak bankamız aracılığıyla aynen tahsil edilmekte ve MKK’ya ödenmektedir. Tutarlar %5 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)’ne tabidir.

  Detaylı bilgilere, MKK Çağrı Merkezi (444 0 655) veya www.mkk.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

  MKK Komisyon Tarifesi için tıklayın.

  BİREYSEL YATIRIMCILARIMIZIN DİKKATİNE;

  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ (“MKK”)nin 27.04.2018 tarihli “MKS Uygulama Düzenlemeleri Hakkında Bilgilendirme” duyurusu uyarınca gerçek kimlik tipindeki yatırımcılar için 28.05.2018 tarihi itibarıyla geçerli olacak düzenlemeye aşağıda yer verilmiştir;

  • Hesap İşlemleri

  “T.C. İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” ile MKK arasında yapılan protokol kapsamında, yerli gerçek kimlik tipindeki yatırımcılar için kayıtlı yerleşim yeri adresleri, Merkezi Kayıt Kuruluşunca “İç İşleri Bakanlığı Ulusal Adres Veritabanı”ndan (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi – “ADNKS”) alınacaktır.

  Bu doğrultuda;

  • Yerli gerçek kimlik tipindeki yatırımcılar için adres bildirimi üye kuruluşlar tarafından yapılmayacak olup, sadece cep telefonu ve e-mail bilgileri üye kuruluşlar tarafından bildirilebilir/güncellenebilir olacaktır.
  • Bu düzenleme çerçevesinde yerli gerçek kimlik tipindeki yatırımcılar için ilgili tarih sonrasında MKK tarafından yapılacak bildirimlerde (sicil/şifre ve/veya diğer) ilgili ADNKS adresleri kullanılacaktır.

  Konuyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

   

  Sayfa içeriğini puanla