Döviz Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat

Döviz Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat
  Paylaş

  Bankamızda 20.12.2021 tarihinde mevcut olan ABD Doları, Euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesaplarını dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirasına çevirerek, Döviz Tevdiat Hesabı Dönüşümlü TL Vadeli Mevduat Hesap’ı açtıran yurt içi yerleşik gerçek kişi müşterilerimizin faydalanabileceği, kurdaki değişimlere karşı koruma sağlayan bir TL Vadeli mevduat ürünüdür.

  Ürün Özellikleri:

  • Hesap CEPTETEB İnternet Şubesinden ve Türkiye’de yer alan tüm TEB Şubelerinden açılabilmektedir.
  • Hesap TL para cinsinde ve 3, 6 ve 12 ay vadelerde açılabilmektedir.
  • Hesap açılışı iş günlerinde saat 10:00 ile 16:30 arasında yapılabilecektir.
  • Vade sonunda sabit faiz oranı (aşağıdaki tabloda belirtilmiştir), kur değişim oranı ile kıyaslanacak, kur değişim oranı hesap üzerindeki faiz oranından daha yüksek ise Hesap’a yüksek olan oran üzerinden faiz tahakkuk edecektir. Hesaplanan oran daha düşük ise faiz tahakkuku mevcut oran üzerinden gerçekleşecektir. Bir başka deyişle, hangi oran daha yüksek ise hesabınız o orandan nemalandırılacaktır.
  • Kur değişim oranı hesaplamasında; vade başında 31.12.2021 tarihinde yayımlanan Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe istinaden tevdiat hesaplarında bulunan dövizin Türk lirasına çevrildiği gün TCMB tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru (dönüşüm kuru) ile vade sonunda TCMB tarafından açıklanan/açıklanacak Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde TCMB tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru arasındaki değişim oranı dikkate alınacaktır.
  • Hesaptan kısmi para çekimi yapılamaz. Erken kapama talimatı ile vadeden önce bakiyenin çekilmesi ve hesabın kapatılması durumunda hesap bakiyesi TL vadesiz hesaba aktarılacak, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kuru, hesap açılış tarihindeki kurdan düşük ise, başlangıçta yatırılan tutardan daha düşük bir bakiye ödenebilir. Bu durumda kur farkına endeksli olarak anaparadan kayıp yaşanma olasılığı da bulunmaktadır. Müşterinin kapama talebine istinaden müşteriye yapılacak ödemeyi müşteri herhangi bir itiraz olmaksızın, meydana gelebilecek herhangi bir zararın oluşması halinde bu zararı talep etmeyeceğini kabul beyan taahhüt eder. Kur farkı nedeniyle zarar oluşması halinde ilgili bakiye banka tarafından TCMB’nin Türk lirası hesabına aktarılır. Hesap kapatıldığı gün dikkate alınacak kur, erken kapama talimatının saatine bakılmaksızın ilgili iş günü TCMB tarafından açıklanan/açıklanacak Türk lirası mevduat veya katılma hesabının vadesinde TCMB tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz alış kuru olacaktır. Erken kapama talimatı, iş günlerinde saat 11:00 ile 16:30 arasında işleme alınabilecektir. 16:30 sonrası verilecek talimatlar bir sonraki iş günü işleme alınacaktır.
  • Dayanak kur TCMB tarafından açıklanan USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları olacaktır.
  • Hesap’a vade başlangıç tarihi haricinde para yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
  • Bu ürün için stopaj uygulanmayacaktır.
  • Hesap vade sonunda kapatılarak bakiye, TL Vadesiz Mevduat Hesaba aktarılacak ve Hesap aynı koşul ve şartlar ile temdit edilmeyecektir.
  • Hesap bir defaya mahsus açılabilmektedir.

  Yıllık Faiz Oranları:

  Vade/Bakiye Aralığı 0-249.999 TL250.000-499.999 TL500.000 TL ve üzeri
  3 ay (91 gün) %20 %20 %20
  6 ay (180 gün) %20 %20 %20
  12 ay (365 gün) %20 %20 %20
  Sayfa içeriğini puanla