2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

RAPOR DÖNEMİ DAHİL BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(bin TL)

31.12.2009

31.12.2010

2010-2009 değişim

31.12.2011

2011-2010 değişim

31.12.2012

2012-2011 değişim

31.12.2013

2013-2012 değişim

Likit Aktifler

2,610,222

2,730,780

%4.62

4,869,639

%78.32

6,858,891

%40.85

7,135,898

4.04%

Menkul Kıymetler

2,669,125

3,725,750

%39.59

5,581,519

%49.81

4,708,275

%-15.65

5,205,234

10.56%

Krediler

8,990,715

11,753,255

%30.73

25,652,425

%118.26

29,685,734

%15.72

38,134,957

28.46%

Diğer Aktifler

793,498

821,320

%3.51

1,988,155

%142.07

2,279,435

%14.65

2,932,539

28.65%

Toplam Aktifler

15,063,560

19,031,105

%26.34

38,091,738

%100.16

43,532,335

%14.28

53,408,628

22.69%

Vadesiz Mevduat

2,072,396

2,436,586

%17.57

4,026,090

%65.23

4.,339,298

%7.78

5,424,318

25.00%

Vadeli Mevduat

7,349,239

9,562,564

%30.12

18,860,522

%97.23

24,387,267

%29.30

28,863,656

18.36%

Kullanılan Krediler

3,205,060

4,151,017

%29.51

8,396,293

%102.27

6,257,178

%-25.48

9,633,738

53.96%

Diğer Pasifler

787,413

1,068,075

%35.64

2,595,522

%143.01

3,743,010

%44.21

4,200,478

12.22%

Özkaynaklar (Kâr Hariç)

1,439,285

1,512,562

%5.09

4,006,636

%164.89

4,309,604

%7.56

4,751,390

10.25%

Net Kâr

210,167

300,301

%42.89

206,675

%-31.18

495,978

%139.98

535,048

7.88%

Toplam Pasifler

15,063,560

19,031,105

%26.34

38,091,738

%100.16

43,532,335

%14.28

53,408,628

22.69%


Seçilmiş Rasyolar

Takipteki Krediler Rasyosu

%4.64

%3.00

-%35.34

%2.78

-7.49%

2.14%

%-22.93

2.25%

4.92%

Özkaynak Verimliliği

%13.68

%17.35

%26.83

%6.86

-60.47%

12.41%

%138.15

11.50%

-7.36%

Aktif Verimliliği

%1.41

%1.76

%24.82

%0.72

-58.89%

1.19%

%64.44

1.10%

-7.24%

Sermaye Yeterliliği

%17.70

%14.43

-%18.47

%14.23

-1.39%

15.24%

%7.10

14.23%

-6.63%