2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

GENEL MÜDÜR'ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Geleceği öngörme ve değişim dinamiklerini doğru okuma yetkinliğimiz 86. faaliyet yılımızda da itibarlı piyasa konumumuzu sürdürmemizi sağlamıştır.

Değerli hissedarlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarım,

2013 yılında artan iş hacimlerimiz ve güçlenen performansımız, uyguladığımız stratejilerin doğruluğunu ve dalgalı piyasa ortamında müşteri odaklı bankacılığı icra etmedeki başarımızı kanıtlamıştır.

TEB’in stratejisi sürekli değer yaratarak uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve kârlılığa ulaşmaktır. 2013 yılı sonuçlarımız, stratejik vizyonumuza doğru yolculuğumuzda başarılı ve emin adımlar attığımızı ortaya koymaktadır.

Tüm işkollarında verimli büyümeye odaklı politikalarımız dengeli bilanço büyümesi öngörmektedir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki TEB’in aktif büyüklüğü 2013 yılı sonuna göre % 23 artarak 53.4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. TEB, 2013 yılında bilançosunu geliştirmekle kalmamış, müşterilerine aktardığı toplam kaynağı ve paydaşları için ürettiği toplam değeri de önemli oranda artırmıştır. TEB’in nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye olan desteği 2013 yılında 49.4 milyar TL’ye yükselmiştir.

TEB, 2013 yılı faaliyetleri sonucunda 699 milyon TL vergi öncesi kâr elde etmiş, net kâr ise 535 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net kârda sağlanan artış % 8’dir. Aynı dönemde net bankacılık geliri ıse %16 oranında artarak 2,791 milyon TL olmuştur. 2013 yılında verimlilikte sağladığımız gelişmeye bağlı olarak TEB’in özkaynak ve aktif kârlılığı artmış ve sektör ortalamalarında gerçekleşmiştir. 2013 yılı sonu itibarı ile özkaynaklarımız 5.3 milyar TL’ye yükselirken, sermaye yeterlilik oranımız %14.23 olarak gerçekleşmiştir.

Kredi portföyümüzün sektörel bazda dengeli dağılımı sayesinde, herhangi bir sektöre verilen nakdi ve gayri nakdi kredilerin toplamı kredi portföyünün %10'unu geçmemektedir. Tüketici kredilerimiz ise toplam kredi portföyünün %27'sini oluşturmaktadır.

2013 yılı özellikle mevduat hesabı sayısını artırdığımız bir dönem olmuştur. Marifetli Hesap ürünümüz, tasarruf ürünlerindeki gelişmemizde önemli rol oynamış ve yıl boyunca 170 bin yeni hesap kazanmamızı sağlamıştır. Yıl içinde toplam mevduatımız %19 artarak 34.3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Bankamız, 2013 yılında şube ağını geliştirmeyi açtığı yeni şubelerle sürdürmüş ve yıl içinde 35 yeni şube eklenmiştir. 2013 yılı sonu itibarı ile TEB, 5 milyonu aşkın müşterisine, 72 ildeki toplam 544 şubesi, 10 bin çalışanı, 1.600’ü aşkın ATM’si, 120 bini aşan POS ağı ve zengin alternatif dağıtım kanalları ile ürün, hizmet ve çözümlerini sunmaktadır.

Dalgalı bir konjonktürde kredilendirme faaliyetlerimize kararlılıkla devam ediyoruz.
Büyüme performansları açısından, 2008 yılı küresel krizinden sonra ayrışma gösteren gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, 2013 yılında ABD ve Euro Bölgesinde yaşanan gelişmelerle yeni bir eşiğe ulaşmışlardır.

ABD mali politikasındaki değişiklik sinyalleri, gelişmekte olan ekonomilerden sermaye çıkışlarına yol açmıştır. Aynı süreçte TL’nin de aralarında yer aldığı para birimleri önemli oranlarda değer kaybetmişlerdir. Bu gelişmeler, piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden olurken TCMB parasal sıkılaşmaya yönelmiştir.

Bu duruma ilave olarak, yıl içinde uygulamaya alınan kredili mevduatın faiz oranlarına getirilen sınırlamalar, genel kredi oranlarındaki kademeli artışlar, bazı alacaklar için artırılan kredi risk ağırlıklandırmaları ve kredili satışlarda ürün ve kredi türü bazında taksitlere getirilen sınırlandırmalar gibi bazı düzenleme değişiklikleri bankalar açısından oyunun kurallarını görece değiştirmiş, artan fonlama maliyetleri yeni stratejilerin devreye alınmasını gerektirmiştir.

Özetlediğimiz bu şartlarda TEB, reel sektörün yanında yer almayı ve ekonomiyi her koşulda desteklemeyi 2013 yılında da sürdürmüştür. 2013 yılı sonu itibarıyla bilançomuz aktifinin en büyük kalemini oluşturan kredilerin bilançomuz içerisindeki payı % 71 olarak gerçekleşmiştir.

Bankamız, KOBİ’ler başta olmak üzere farklı sektörlerden müşterilerine nakdi ve gayrınakdi plasmanlarına devam etmiştir.

2013 yılının sonunda kredilerimizin toplam aktiflerimize oranı % 71’e ulaşırken, KOBİ segmentinde kullandırılan kredilerin toplam krediler içindeki payı ise %45.33’e yükselmiştir. Bankamız, 2013 sonu itibarıyla 155 bini aşkın KOBİ ile aktif olarak çalışmaktadır. BDDK verilerine göre müşteri adetleri açısından bankamızın pazar payı %5.11 olarak gerçekleşmiştir. TEB’in aynı dönemde KOBİ segmentinde nakit kredi pazar payı %6,19 gayri nakdi kredi pazar payı ise %9,79 olarak gerçekleşmiştir.

Sektör liderliğini sürdürdüğümüz ihracat kredileri, 2013 yılında da önemli bir iş alanımızı oluşturmuştur. TEB, 30 Eylül 2013 verilerine göre Türk bankacılık sektöründe bireysel krediler hariç toplam krediler içinde ihracat kredilerinin payı bakımından 1. sırada yer almıştır. İhracat kredilerinin toplam hacmi açısından ise Bankamız sektörde 3. sırada yer almaktadır.

2013 yılsonu itibarıyla TEB Bireysel Bankacılık’ta hizmet sunulan müşteri adedi 4,6 milyon adede ulaşmıştır. Banka’nın bireysel müşteri tabanı bir önceki yıla oranla %18 büyümüştür. Bireysel tasarruf mevduatında, sektör 2012 yılsonuna oranla 18% büyürken, TEB 22%’lik bir büyüme sağlayarak %3,71 pazar payına ulaşmıştır.

2013 yılında Bankamızın sektörün üzerinde büyüme kaydettiği bir diğer alan ise kredi kartları olmuş, sektör %17 büyürken TEB bu alanda 33% büyüme kaydederek pazar payını yükseltmiştir. 2006 yılında başladığımız ve hızlı büyüdüğümüz bir iş kolu olan TEB POS ise 2013 yılı itibari ile 120,000 noktada hizmet vermektedir ve 25 bankanın hizmet verdiği sektörde % 6.15 Pazar payı ile altıncı banka konumundadır.

TEB, 2013 yılında da risk yönetimine ve aktif kalitesine büyük önem vermiştir. Bankamız, 2013 yılında takipteki alacaklar rasyosunu sektör ortalamasının altında tutmayı başarmıştır. 2013 yılında %2,25’ler mertebesinde seyreden takipteki alacaklar rasyosu, TEB kredi stokunun ne denli sağlıklı bir yapıya sahip olduğunu, riske duyarlı bir biçimde yönetildiğini ve sürdürülebilirliğini işaret etmektedir.

Dünya çapında en iyi üç KOBİ bankasından biri TEB’dir.
IFC tarafından 2012 yılında dünya çapında en iyi üç KOBİ bankasından biri seçilen TEB, 2013 yılında IFC’nin düzenlediği çok sayıda etkinlikte yer alarak gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmayı sürdürmüştür. Aynı kapsamda, İslam Kalkınma Bankası’nın Tacikistan’da gerçekleştirdiği ADFIMI yıllık toplantısına katılım sağlamış bulunuyoruz. KOBİ iş kolundaki deneyimlerimizi BNP Paribas Grubu içinde de paylaşıyoruz. 2013 yılında BNP Paribas Polonya ile gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalıştaylar, KOBİ’lerin danışman bankası olma vizyonumuzu paylaşma imkanı sunmuştur.

TEB KOBİ Akademisi yoluna başarıyla devam etmektedir.
2005 yılından bu yana "KOBİ nerede, TEB orada" sloganıyla çalışmalarını sürdüren TEB, KOBİ’lerin ihtiyacı olan danışmanlık hizmetlerini TEB KOBİ Akademisi kapsamında ülkemizin dört bir yanına taşımaktadır. TEB KOBİ Akademisi konferans dizisine 2013 yılında devam etmiş ve 6 ilde1500 kişiye ulaşmıştır. Akademi faaliyetlerinin başlamasından bu yana geçen 8 yılda, 41 ilde 71 etkinlikte ulaştığımız KOBİ yetkilisi sayısı ise 20.000 bine ulaşmıştır bulunmaktadır.

Bankamız, 2014 yılında da KOBİ’lerin finansal okur yazarlık seviyesinin artırılması ve ihtiyaç duydukları farklılaştırılmış hizmetlerin sunumu çalışmalarına aralıksız devam edecektir.

2013 yılında bizi heyecanlandıran bir diğer gelişme, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye Inovasyon Haftası kapsamında kazandığımız En Yenilikçi KOBİ ve Girişim Bankacılığı Ödülü olmuştur. Yenilikçiliği stratejik olarak ele alınması gereken ve toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konu olarak gören TEB; aldığı bu ödülle doğru yolda ilerlediğini ve paydaşları için değer ürettiğini ortaya koymuştur.

TEB, Türkiye’nin en kapsamlı girişim bankacılığı programını yürütmektedir.
TEB girişim bankacılığı alanında yürütmekte olduğu çalışmalar kapsamında, finansal ve finansal olmayan ürünleriyle girişimcileri desteklemekte ve geleceğin KOBİ’lerinin temellerini atmaktadır. Girişim bankacılığı alanında hedeflerimizi aşarak 10 ay gibi kısa bir sürede 17 bin girişimciye finansal desteğimizi sunmuş bulunuyoruz. Eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimiz kapsamında ise 3 bin girişimciye erişmiş durumdayız.

Yaklaşımımız kapsamında, girişimci müşterilerimizin iş fikrinin ekonomik potansiyeline özel önem veriyor ve kredi kararlarımızı fikrin potansiyeli ekseninde değerlendiriyoruz. Yılda ortalama 260 bin işletmenin kurulduğu ve 140 bin civarında girişimin kapandığı ülkemizde, girişimci bankacılık kapsamındaki desteğimizin çok değerli olduğunu biliyoruz.

TEB Girişim Evi markası altında yapılandırdığımız destek projesi ile Türk bankacılık sektöründe bir çığır açarken binlerce girişimcinin fikirlerinin gerçeğe dönüşmesinde kilit rol oynamış bulunuyoruz.

İstanbul’da açtığımız TEB Girişim Evi’nde “iş fikrim var” diyen herkesi dinlemeye odaklanmış; sadece eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekle kalmayarak bir yıl içinde 273 projeyi dinledikten sonra 31 projeye Kuluçka Merkezi’mizin olanaklarını seferber etmiş bulunuyoruz. Hedefimiz, Kuluçka Merkezi’ne kabul ettiğimiz projeleri melek yatırımcılarla buluşturmak ve hayata geçmelerini bankacılık ürün ve hizmetlerimizle desteklemektir.

TEB, girişim bankacılığına başlarken 5 yıllık bir yol haritası kapsamında, her yıl 13 bin girişimciye ulaşmayı hedeflemişti. 2013 yılı gerçekleşmelerimiz yıllık hedefimizi aştığımızı işaret etmektedir. Hedef kitlemiz girişimcilerdir. Katma değeri ve sürdürülebilirliği yüksek proje ve iş fikri sahipleri ile daha sık buluşmaya ve desteğimizi sunmaya kararlıyız. Bunu aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzun da bir bileşeni olarak görüyor ve çağdaş sorumlu bankacılığın bir gereği olarak benimsiyoruz.

Tasarruf bilinci, bankacılık hizmetlerine erişim, finansal okuryazarlık ve TEB Aile Akademisi
Tasarruf bilinci ve tasarruf oranının sürdürülebilir ekonomik kalkınma için önemi son derece büyüktür. Ülkemiz, tasarruf meyli açısından henüz arzulanan seviyeye gelmiş değildir. İnancımız, bankaların bu anlamda lokomotif bir rol üstlenmeleri gerektiği yönündedir. TEB’in hedefi, ürün çeşitliliği ve zenginliği açısından son derece bakir bir alan olan tasarruf bankacılığındaki iddiasını daha da ileriye taşımak ve bireylerin tasarruf bilincini geliştirecek inisiyatifleri desteklemektir.

Bu yaklaşım dahilinde hayata geçirdiğimiz TEB Aile Akademisi, TEB’in finansal okuryazarlığı geliştirmeyi hedefleyen ulusal platformudur. 2012’de 20 bin kişiye ulaşan TEB Aile Akademisi, 2013 yılında hedeflerini aşarak 105 bin kişinin katılımıyla finansal okuryazarlık eğitimleri vermiştir. Ailelerin ve bireylerin gelir gider dengesi, bankacılık ürünlerinin doğrukullanımı ve bankacılıkta müşteri hakları konularında verdiğimiz ücretsiz eğitimler son derece yoğun ilgi görmüştür. Çalışmalar kapsamında çocuklara da sınıf içi eğitimler, eğlenirken tasarruf ve birikim bilincini aşılamak amacıyla hazırlanan TEB Çocuk (www.tebcocuk.com) internet sitesi ve app aracılığı ile ulaşılmıştır.

TEB Aile Akademisi, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile işbirliğine gitmiş ve ülkemizde ilk Finansal Erişim Endeksi çalışmasını gerçekleştirmiştir. Endeks çalışması sonucunda, Türkiye’de banka kullanabileceklerin finansal hizmetlere erişim skoru 100 üzerinden 43 olarak belirlenmiştir. Araştırma; Türk bankacılık sektörünün gençlere, kadınlara ve kırsal kesime erişiminin sınırlı kaldığına işaret etmektedir. TEB’in hedefi bu kesimlere ulaşarak, finansal okuryazarlıklarını geliştirmektir. TEB, bunu sadece bir iş olanağı olarak değil aynı zamanda bir sorumluluk olarak da algılamaktadır.

Diğer bir çalışmamız, Türkiye’nin finansal okuryazarlık endeksi projesidir. 2013 yılında Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda ülkemiz finansal okuryazarlık endeksi 59,8 olarak tespit edilmiştir.

TEB, şubelerini sınıfa, şube müdürlerini öğretmene dönüştürerek kapılarını herkese finansal okuryazarlık eğitimi vermek için açmıştır. Gördüğümüz yoğun ilgi karşısında eğitimler şubelerin dışına taşarak üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör firmaları, dernek ve odalara da ulaşmıştır. Ankara’da 100 kişi kapasiteli TEB Aile Akademisi Evi’ni açmış bulunuyoruz. 2013 yılında ulaştığımız kitlenin büyüklüğü vizyonumuzun doğruluğunu ve sağlam adımlarla ilerlemekte olduğumuzu ortaya koymuştur. TEB Aile Akademisi bünyesindeki çalışmalarımızı çeşitlemeye ve daha geniş kitlelere ulaşmaya kararlıyız.

Teknolojiyi Hizmete Dönüştüren Banka
Kendini inovasyona adamış olan TEB, Teknolojiyi Hizmete Dönüştüren Banka sloganı ile özetlediği şube dışı bankacılık servislerini geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

40 milyon TL yatırım yaptığımız ATM ağımızın kapsamı genişlemiş, Türkiye genelindeki TEB ATM’lerinin sayısı 2012 yılına göre %44’lük artış kaydetmiştir. Diğer taraftan mobil bankacılık uygulamamız CEPTETEB’i iPhone ve Android tabanlı cihazlardan sonra 2013 yılında iPad’lere özel tasarlanmış versiyonuyla App Store’da da sunmuş bulunuyoruz.

2013 yılının bir diğer önemli gelişmesi dijital bankacılık kanallarının kullanımında sağladığımız artışlardır. Para transferleri ve nakit çekme yatırma gibi bazı finansal işlemlerde alternatif bankacılığın kullanım oranı %80’lere ulaşmış, internet bankacılığı kullanıcı tabanı %33 büyümüştür. Yılınen hızlı gelişen kanalı ise 120 bin aktif kullanıcıya ulaşan CEPTETEB olmuştur.

Büyük önem verdiğimiz bankacılık işlemlerinin dijitalleşme süreci 2013 yılında devam etmiştir. 2013 yılında para yatırma işlemlerinin %55’i, para çekme işlemlerinin %83’ü, kredi kartı ödemelerinin %72’si, fatura ödemelerinin %68’i, para transferlerinin ise %84’ü dijital bankacılık kanallarımız üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Şubelerimizden yapılan işlemleri dijital kanallara taşıyarak, operasyonel maliyetleri düşürmeye devam ediyoruz. Maliyet eğrimizin doğru kontrolü adına önem taşıyan bu süreç aynı zamanda paydaşlarımıza sunduğumuz değeri artırmamıza olanak sunması açısından da önemlidir.

TEB, 2013 yılında çeşitli ödüllerle taçlanan dijital bankacılık çalışmalarına 2014 yılında da yoğun olarak devam edecek ve bu alana yatırım yapmayı sürdürecektir.

2014’e dair
Günümüz küresel ve ulusal ekonomik koşulları, 2014 yılının da dalgalı ve değişken yaşanacağının ipuçlarını vermektedir. Dikkatli likidite ve özenli risk yönetimi, bir kez daha bankacıların ajandasının en üst sırasında yer alacaktır.

2013 yılında TCMB tarafından alınan ve esas olarak ülkemiz büyüme kompozisyonunu yeniden dengeleyerek finansal istikrarı korumayı amaçlayan tedbirlerin, orta vadede ülkemiz ekonomisi açısından olumlu sonuçlar sağlayacağına inanıyoruz.

Mali bünyesi sağlam ve doğru yapılanmış Türk bankacılık sektörü, yaşanan krize rağmen 2008 yılından bu yana geçen her yılda olduğu gibi 2014 yılında da ülkemiz reel sektörünün ihtiyaç duyacağı her türlü desteği sunmaya hazırdır.

Bu süreçte TEB, sahip olduğu büyüme potansiyelini ve yönettiği mali varlığı, paydaşları için daha çok değer üretmeye odaklı bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edecektir.

Stratejik ortağımız BNP Paribas ile geliştirmiş olduğumuz çok yönlü işbirliklerinin yanı sıra ortağımızın Türkiye ekonomisine olan güçlü inancı ve ülkemiz piyasasını yerküre üzerindeki üç büyüme coğrafyasından biri olarak algılaması da büyümemizde kilit rol oynayacaktır.

Temel işimiz olan kredilendirme faaliyetlerimizi, kredi portföyümüzün sağlıklı yapısını koruyarak büyütmeyi öngörüyoruz. Bizimle aynı değerleri paylaşan her yeni müşteri, başarımıza yeni bir tuğla katacak ve sağlam yapımızı daha ileriye taşımamızı kolaylaştıracaktır.

İtibarlı markası yurt içinde ve yurt dışında, mudiler, şirketler, muhabirler ve iş ortakları için güvenle özdeş olan TEB, yasalara tam uyumu ve etik değerlere bağlılığını gözeterek büyümeyi sürdürecektir.

Değerli ve kesintisiz destekleri ile TEB markasının sürdürülebilirliğini besleyen hissedarlarımıza, bize her koşulda güvenen müşterilerimize, paylaşılan değerlere kalben bağlı çalışanlarımıza ve iş döngümüzün farklı noktalarında desteklerini esirgemeyen iş ortaklarımıza teşekkür ederim.

Ümit Leblebici
Genel Müdür