2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TÜRK EKONOMİ BANKASI'NDA 2013 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GENEL DEĞERLENDİRME

TEB, 2013 faaliyet yılını 699.2 milyon TL vergi öncesi 535 milyon TL vergi sonrası net kâr elde ederek başarı ile kapatmıştır.

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı bir önceki yıla göre %23 oranında artarak 53.4 milyar TL’ye ulaşmıştır. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler yıllık bazda %28 oranında artarak 38.1 milyar TL düzeyine gelmiştir. Toplam aktiflerin %71’ini oluşturan kredilerin içinde ekonominin lokomotifi KOBİ’lere kullandırılan kredilerinin payı ise %45.3 seviyesindedir. TEB’in aktif kalitesini de gözettiği ihtiyatlı büyüme yaklaşımı ile takipteki kredi oranı %2.2 olarak gerçekleşmiştir.

TEB’in toplam mevduatı yılın başından itibaren %19 oranında artarak 34.3 milyar TL’ye ulaşmıştır. TEB’in bireysel mevduattaki büyüme oranı ise mevduat tabanının genişletilmesi stratejisi ile uyumlu olarak %23 olarak gerçekleşmiştir. Toplam pasiflerin içindeki payı %64 olan mevduat TEB’in ana fonlama kaynağını oluşturmakla birlikte, değişen piyasa koşullarına bağlı olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve tasarruf sahiplerine alternatif ürünler sunulması çalışmaları kapsamında 2013 yılı içinde yurtiçi piyasalarda ağırlıklı olarak 1 yıl vadeli toplam 1,264.4 milyon TL nominal tutarlı TEB bonosu halka arz edilmiştir.

TEB’in özkaynak karlılığı %11.5 olarak gerçekleşmiş, net kârı ise 535 milyon TL olmuştur. Bu performasta hem temel bankacılık faaliyetlerinden elde edilen gelir, hem de verimlilik artışının payı vardır.

Özsermayesi %10 oranında artarak 5.3 milyar TL’ye ulaşan TEB’in, Basel II standartlarına göre hesaplanan sermaye yeterlilik rasyosu ise%14.2’dir.

 

TEB’İN SEKTÖRDEKİ KONUMU

TEB’in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, temel büyüklükler açısından sektörden aldığı paylara ve bu paylardaki gelişime ilişkin göstergelere aşağıda yer verilmiştir.

(milyon TL)

31.12.2013

31.12.2012

TEB

Sektör

Banka’nın Payı (%)

TEB

Sektör

Banka’nın Payı (%)

Toplam Aktifler

53,409

1,732,419

3.08

43,532

1,370,739

3.18

Toplam Krediler

38,135

1,072,990

3.55

29,686

812,602

3.65

Toplam Mevduat

34,288

1,006,348

3.41

28,727

819,067

3.51

Şube Sayısı

544

11,986

4.54

509

11,066

4.60

Personel Sayısı

10,001

214,263

4.67

9,288

201,474

4.61

Kaynak (sektör rakamları için): BDDK Aylık Bülten Aralık 2013

Banka’nın 2012 yılı büyüklükleri esas alınarak yapılan 2013 yılı değerlendirmesinde;

TEB’in yukarıda özetlenen performans sonuçları 2013 yılını başarıyla tamamladığına işaret etmektedir.

 

ÖDÜLLER

ÇAĞRI MERKEZİ
Stevie Awards’da Çağrı Merkezi Yönetim Ekibi kategorisinde bronz madalya

ADK
11. ALTIN ÖRÜMCEK WEB ÖDÜLLERİ
TEB Çocuk: Eğitim, Altın Örümcek           

TEB Pratik İnternet Şubesi: İnternet Bankacılığı, En İyi 2. İnternet Şubesi            

TEB Pratik İnternet Şubesi: Advergame, En İyi 2. Web Sitesi      

TEB ile Zaman Yolculuğu: Advergame, En İyi 3. Web Sitesi          

TEB Çocuk: Mikro site, En İyi 3. Web Sitesi          
ÜniversiTEB Web Sitesi: Mikro site, Halkın Favorisi         

TEB Aile Akademisi
2013 Stevie Awards, Müşteri Hizmetleri, Inovasyon Kategorisi, En İyi Teknoloji Kullanımı

CepteTEB QR Kod Uygulaması 2013
Ürün ve Hizmet

KOBİ
Uyuyan Müşterilerin Aktivasyonu - 2013

TEB KOBİ Danışmanları - 2013 Avrupa Sosyal Sorumluluk Derneği,  Sosyal Sorumluluk Ödülü

TEB KOBİ Bankacılığı yaklaşımı - 2013 Asian Banking & Finance, Türkiye’nin en iyi KOBİ Bankası

TEB Girişim Bankacılığı -2013 Financial World Innovation Awards, Girişimciliği Desteklemede İnovasyon Kategorisi

TEB Girişim Bankacılığı – 2013 Türkiye İnovasyon Haftası , En Kapsamlı KOBİ ve Girişim Bankacılığı

KURUMSAL BANKACILIK
İnovatif Finansman Aracı, Sukuk İşlemi 2013

TEB PRATİK HABERCİ
Stevie International Business Awards (ABD)
Yılın En İyi Yeni B2B Ürünü / Hizmeti, Bronz Stevie Ödülü

TEB CEPPOS
Banking Technology Awards, Jüri Özel Mansiyonu

Bireysel Bankacılık Pazarlama
TEB Aile Akademisi, Avrupa KSS Ödüllerinde Etkin Yönetim Kategorisi

TEB Aktif Satış Kanalları Ekibi 2013 Stevie Awards, Teknolojiyi en iyi kullanan Satış Ekibi Ödülü

 

TEB KURUMSAL BANKACILIK GRUBU

KURUMSAL BANKACILIK
TEB Kurumsal Bankacılık, yıllık cirosu 50 milyon TL ve üzerinde olan büyük ölçekli ulusal ve uluslararası firmalara, gruplara ve holding şirketlerine, ortağı BNP Paribas’nın geniş ürün seçeneklerini ve hizmet yetkinliklerini de içeren ürün ve hizmetler sunmaktadır.

TEB’in Kurumsal Bankacılık iş kolunda katma değer önerisi güçlü çözümler sunduğu alanlardır.

TEB;

TEB, 2013 yılında finansal piyasalarda yaşanan sürekli değişim ve yoğun rekabet ortamında müşterilerinin farklılık gösteren ihtiyaçlarını karşılayarak müşteri tatminini en üst düzeyde tutmayı ve Kurumsal Bankacılık alanında sahip olduğu sağlam ve güvenilir banka imajını güçlendirmeyi hedeflemiştir.

TEB, Kurumsal Bankacılık iş kolunda ihtiyaç duyulan her üründe “müşterilerin ilk aklına gelen banka” olma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürecektir.

TEB, 1980’li yıllardan başlayarak dış ticaret alanına odaklanmıştır. TEB, bugün, BNP Paribas’nın dünya çapındaki hizmet ağından aldığı gücün de katkısıyla, dış ticaret alanında farklılaşmış ve ihtisaslaşmış bir banka konumundadır.
BNP Paribas, dış ticaret finansmanı konusunda dünyada ilk 3’te, Avrupa’da ise 1. sırada yeralmaktadır. BNP Paribas’nın 78 ülkedeki faaliyeti ve 64 ülkede 100 noktada aktif olan Dış Ticaret Merkezleri (Trade Center) TEB’in bu alandaki rekabet gücünü artırmaktadır.

TEB, 2,000’i aşkın banka ile muhabirlik ilişkisine sahiptir. Banka, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda muhabir ağını geliştirmektedir. 2013 yılında çeşitli alanlarda pazar paylarını artıran TEB, dış ticaretteki farklı ihtiyaçları çözmeye yönelik ürünler de geliştirmiştir.

TEB, müşterilerinin, Türkiye’nin ticari ilişkilerini geliştirmekte olduğu Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki pazarlara ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda Banka, Dış Ticaret Mevzuat Danışma Hattı ve Akreditif Vesaik Hazırlama Hizmeti gibi özellikli operasyon çözümlerini sunmaktadır.

Ayrıca TEB, bugün Orta Doğu’daki 13 ülkede 100’ü aşkın bankanın ve Afrika’da 45 ülkede 175’i aşkın bankanın akreditiflerine teyit ekleyebilmektedir. Bu yetkinliği, son yıllarda Türk ihracatçısının yöneldiği bu yeni piyasalarda riskleri en aza indirecek yöntem ve çözümler sunmasına olanak tanımakta, kontrgaranti karşılığında teminat mektubu ve ihracat alacaklarının iskontosu gibi müşteriye özel finansman çözümleri sunmaktadır.

180’den fazla ülkeye kolayca para transferi
Farklı ülkelerde yatırımları olan müşterilerin para transferi ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen TEB, işbirliği içinde olduğu muhabir bankaları aracılığı ile 135 farklı para biriminde 180’den fazla ülkeye para transferi yapabilme kolaylığı sağlamaktadır. Banka, Euro ve Dolar muhabirleri ile yaptığı özel anlaşmaları kapsamında, yurt içi döviz transferlerinde özel fiyatlama uygulamaktadır. Yurt içi Euro ve Dolar transferi yapmak isteyen TEB müşterilerinin işlemleri aynı gün valörlü ve uygun maliyetli gerçekleştirilmektedir.

TEB, Çin Yuanı (renminbi) ile işlem yapmaya başlayan ilk Türk bankasıdır.
TEB, Bank Of China ile yaptığı anlaşma kapsamında müşterilerine Çin Yuanı cinsinden işlem yapma olanağı sunmaktadır. TEB müşterileri, bu kapsamda Çin’e ve tüm diğer ülkelere Çin Yuanı hesapları üzerinden havale gönderip alabilmekte ve Çin Yuanı cinsinden dış ticaret işlemleri yapabilmektedirler. Bank of China Ltd. Beijing ve Bank of China (Hong Kong) Limited işbirliği ile on shore ve off shore Çin Yuanı ödemelerine aracılık edilmektedir.

Dünyanın en büyük ihracatçısı ve dünya ticaret hacminde 2. sırada yer alan Çin’in para birimi Çin Yuanının dış ticaret ödemelerinde ve dış ticaret finansmanında kullanımı 2013 yılında önemli oranda artmıştır. Çin Yuanı, global olarak dış ticaret finansmanında Euro’yu geçerek ikinci en çok kullanılan dış ticaret finansmanı para birimi haline gelmiştir.

TEB müşterilerinin Çin Yuanı cinsinden ithalat ödemelerine aracılık etmekte, ithalat akreditifi açabilmektedir. TEB, Türkiye’de Yuan cinsinden ihracat akreditifi ve garanti mektubu işlemleri gerçekleştiren ilk bankadır.

TEB, 2014 yılında Çin Yuanının uluslararası ticarette ve dış ticaret finansmanında kullanımının daha da artmasına paralel olarak, müşterilerine sunduğu çözümleri daha da arttırmayı hedeflemektedir.

Sendikasyon kredisinde %127 oranında yenileme
Küresel finansal piyasalarda, 2013’ün ikinci çeyreğinin sonundan itibaren yaşanmaya başlayan olumsuz gelişmelere rağmen TEB, vadesi dolan, ihracatçıları desteklemeye yönelik bir yıl vadeli sendikasyon kredisini bir önceki yıla göre %127 oranında artırarak yenilemiştir. Libor / Euribor +0,75 maliyetle alınan kredi, 2013 yılında Türk bankalarınca sağlanan en düşük maliyetli sendikasyon kredilerdendir. Bu gelişme, TEB’in uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını işaret etmesi açısından önemlidir. 553 milyon Dolar tutarındaki krediye 26 banka katılmıştır.

Yurt dışı tahvil ihracı ile sağlanan 10 yıl vadeli kaynak
TEB, 2013 yılı içinde, sermaye yeterlilik rasyosunu güçlendirmek amacıyla, uluslararası piyasalardan BNP Paribas’nın aracılığıyla toplam 125 milyon Euro ve 65 milyon Dolar tutarında, 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken geri ödeme opsiyonlu sermaye benzeri borçlanma gerçekleştirilmiştir. Kredi tahvil ihracı gerçekleştirmek suretiyle temin edilmiştir.

TEB Dış Ticaret Merkezleri
Türk bankacılık sektöründe, dış ticaret finansmanı ve dış ticaret danışmanlığı konusunda ilk örneği TEB’de olan Dış Ticaret Merkezleri (Trade Center) yapılanması, Türkiye’nin dış ticaretinin yaklaşık 70%’ini gerçekleştiren İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve Adana’da olmak üzere 5 ayrı noktada konumlandırılmıştır.

TEB’in ve BNP Paribas’nın dış ticaret finansmanı alanındaki uzmanlığı ve geniş muhabir ağı ile müşteri ihtiyaçlarına en uygun dış ticaret finansman modelleri geliştirilmektedir. BNP Paribas’nın dünya çapındaki 100’den fazla noktada yer alan Trade Center ağı üzerinden hızlı ve rekabetçi maliyetli çözümler sunulmaktadır.

TEB’in ihracatın finansmanındaki güçlü konumu bankacılık sektörü verilerine yansımaktadır. BDDK tarafından açıklanan 30 Eylül 2013 sektör verilerine göre,  bireysel krediler hariç toplam canlı kredilerin içinde ihracat kredilerinin payı sektörde yüzde %9 civarında iken, TEB’in kullandırdığı bireysel krediler hariç toplam canlı nakit kredilerin yaklaşık %20’si ihracat finansmanı için kullandırılmıştır.

30 Eylül 2013 itibariyle, bireysel krediler hariç toplam krediler içinde ihracat kredilerinin payı bakımından TEB, Türk bankacılık sektöründe 1. sırada yer almıştır.

İhracat kredilerinin toplam hacmi açısından ise TEB sektörde 3. sırada yer almaktadır.

TEB’in Türkiye’nin toplam dış ticaretinden aldığı pay, 2013 yılında 6%’nın üzerine çıkmıştır.

TEB Dış Ticaret Merkezleri bünyesinde faaliyet gösteren “yapılandırılmış ticaret ve emtia finansmanı” ekibi, tedarik edilen ürün ve firma nakit akışına özel çözümler üreterek klasik finansman yöntemlerinin dışında sektörde farklılık yaratan finansman ürünlerini firmalara sunmaktadır.

TEB’in tedarik zinciri finansmanı çözümleri kapsamında, büyük alıcılara yüklü miktarda ihracat yapan Türk sanayi firmalarının ihracat alacakları iskonto edilmektedir. Bu kapsamda yapılandırılan özel finansman ürünüyle ihracatçı firmalara hem likidite sağlanmakta hem de risk yönetimi ve işletme sermayesi optimizasyonu konusunda destek olunmaktadır.

TEB, geleneksel olarak güçlü olduğu fındık ve tütün finansmanının yanında hububat, bitkisel ve kimyasal yağlar,  petrol ve türevleri, sentetik kauçuk, plastik hammaddeleri, kimyasal ürünler, meyve konsantresi ve demir, bakır, krom cevheri gibi emtiaların finansmanına yönelik çözümler de sunmaktadır. Bu alanda, uzman ekipler tarafından hem iç piyasada hem de dış ticarette müşterilerin finansman ihtiyaçları, tedarik aşamasından tahsilat aşamasına kadar yapılandırılmaktadır.

TEB’den sektörde bir ilk: emtia finansmanı kredisi
TEB, yasal altyapının tamamlanması ile birlikte 2013 yılı başında faaliyete geçen lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında, emtia finansmanı kredisini yapılandırmıştır. TEB, Türkiye’nin ilk özel lisanslı deposunda muhafaza edilen ürünlere dayandırılan ürün senetleri karşılığında sektördeki ilk krediyi kullandırmıştır.

Dış ticaret eğitimleri
TEB, müşterilerine dış ticaret ve yurt dışı yatırımlarla ilgili sağladığı özel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra, sektörel ve bölgesel ihracatçı birlikleri, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölge müdürlükleri ve benzeri yapılanmalarla işbirliği yaparak, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki firmaların ihtiyaçlarına özel dış ticaret uygulama eğitimleri ve dış ticaret seminerleri (trade learning) düzenlenmektedir. 2013 yılında 23 ayrı kurumda, firma temsilcilerine dış ticaret eğitimi sunulmuştur.

TEB Dış Ticaret Merkezleri, yurt dışında yatırım ve dış ticaret konularında düzenlediği seminer ve konferanslarla, dünyaya açılmak isteyen firmaların bu alanlarda en güncel bilgilere ulaşmasını sağlamaktadır. 2013 yılında Adana Sanayi Odası (ADASO) ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) işbirliğiyle “Afrika Çok Uzak Değil” başlıklı ülke semineri Adana’da düzenlenmiştir. Seminer 150’den fazla firma temsilcisinin katılımıyla gerçekleşmiştir. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın, Türk Eximbank’ın ve BNP Paribas’nın üst düzey yetkililerinin sunumları ile Afrika’yı Türk ihracatçı ve yatırımcısına yakınlaştırmayı hedefleyen bu seminerde; BNP Paribas’nın Afrika kıtasındaki 11 ülkedeki varlığı ve TEB’in bu kıtadaki yaygın muhabir banka ağı ile ihracatçılara sağlanan özel çözümler hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

Kasım 2012’de düzenlenen “Çin’de Nasıl İş Yapılır?” başlıklı ülke seminerinin ardından,  Çin’de iş veya yatırım yapmak isteyen müşterilere daha hızlı hizmet sunmak üzere ortağımız BNPP China ve iştiraki Bank of Nanjing nezdinde kurulmuş olan  “Network Business Development Department” ile 2013 yılında işbirliğine gidilmiştir. İşbirliği kapsamında, Çinli bankacılardan oluşan bir ekip kurulmuş ve Çin’deki Türk yatırımcılara gerek bankacılık işlemleri gerekse yatırım mevzuatı danışmanlığı konusunda hizmet sunulmaya başlanmıştır.

TEB Dış Ticaret Merkezleri, Çin ile ticari ilişkileri olan müşterilere hizmet sunmaktadır. Danışmanlık ve ithalat-ihracat işlemlerinin finansmanı, TEB – BNP Paribas işbirliği ile daha uygun koşullar altında yapılandırılmaktadır.

Müşteri tercihlerine uygun yapılanma
Türkiye’nin dış ticaretinin her geçen gün arttığı ve Türk firmalarının her yıl yeni pazarlara açıldığı bir ortamda, firmalar artık hem yerel hem de global anlamda kendilerine ticaret danışmanlığı veren ve ticaret finansmanı için geniş ürün yelpazesi sunan bankaları tercih etmeye başlamıştır. Tahsilat ve ödeme riskinin azaltılması, nakit döngüsünün uzamasına karşılık likiditenin korunması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasına yönelik çözümler ön plana çıkmaktadır.

Tahsilat ve ödeme riskinin azaltılmasında uluslararası ticarette en çok kullanılan bankacılık ürünleri; akreditifler, vesaik mukabili işlemler ve garanti mektupları olmakla beraber, Türkiye’nin ihracatının %75’ine yakın kısmı açık hesap olarak gerçekleşmektedir. Bu kapsamda tahsilat endişelerinin giderilmesi kadar ihracat kredi sigortaları da önem kazanmıştır.

TEB, bu ihtiyaca cevap vermek üzere, Türk Eximbank kısa ve orta vadeli ihracat kredi sigortası kapsamında ve Coface ihracat kredi sigortası kapsamında olan ihracatın finansmanına özel çözümler gerçekleştirmektedir. Banka, önümüzdeki dönemde ihracat kredi sigortası hacminin ve bu sigortalı alacaklar karşılığında TEB tarafından sağlanan ihracat finansmanı hacminin artırılmasını hedeflemektedir.

NAKİT YÖNETİMİ

TEB Nakit Yönetimi, 2013 yılında da müşteri odaklı yenilikçi hizmet ve ürünler geliştirmeye devam etmiştir. Banka, nakit yönetimindeki yenilikçi uygulamalarıyla finans ve teknoloji kategorilerinde uluslararası ödüllere layık görülmüştür.

TEB, International Business Awards (IBA) kapsamında Stevie Awards’ta ödül kazanmanın gururunu yaşamıştır. TEB, şirketlerin başarıları ve sosyal hayata yansıyan olumlu katkılarıyla değerlendirildiği Stevie Awards’ta, yeni mobil ürünü TEB PRATİK HABERCİ ile Yılın En İyi Yeni B2B Ürünü / Hizmeti kategorisinde Bronz Stevie Ödülü kazanmıştır.

Türkiye’de halen ilk ve tek olan CEPPOS, cep telefonlarına POS özelliği ekleyen mobil saha tahsilat sistemidir. TEB, CEPPOS ile Banking Technology Awards 2013 organizasyonu tarafından Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür. CEPPOS 2012 yılında da yılın en iyi B2B ürünü olarak Stevie ödülü kazanmıştı.

TEB, mobil nakit yönetimi ürünleri ile sağladığı bu başarılara ek olarak e-Devlet dönüşüm sürecini destekleyen “e-FATURA” uygulamasında özel entegratör olarak yer almıştır. TEB, e-FATURA uygulaması ile müşterilerine özel ve farklı hizmetler sunmaya başlamıştır.

Çok uluslu müşteriler için nakit yönetimi hizmetleri
TEB Nakit Yönetimi çok uluslu müşterilerine Çok Uluslu Şirketler Nakit Yönetimi Satış Ekibi ile özel hizmetler sunmakta, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun destek vermektedir. Uygulama sürecinde, TEB Çözüm Tasarımı ve Uygulama Ekibi karmaşık ve uluslararası çözümleri hayata geçirirken, projeleri profesyonelce takip ederek, müşterilerin zaman ve iş yükünden tasarruf etmesini sağlamaktadır.

TEB, nakit yönetimi alanında BNP Paribas ile uluslararası çözümler de geliştirmektedir. 2013 yılında TEB Nakit Yönetimi çok uluslu şirketlere özel hizmet ve çözümlerle, BNP Paribas’nın küresel müşterilerine, Türkiye’de mevcut ya da planlanan faaliyetleriyle ilgili ulusal ve uluslararası ödeme ve tahsilat süreçlerinde verimlilik ve kontrol sağlayabilecekleri birçok ürün ve çözüm sunmuştur. TEB, dünya çapındaki iştirakleri için tek bir global çözüm kullanmak isteyen uluslararası müşterilerine, BNP Paribas’ın global nakit yönetim sistemine tam entegre ürün ve hizmetlerini sunmaya devam edecektir.

Çok Uluslu Firmalar Masası
Türk Ekonomi Bankası (TEB), uluslararası ölçekte güçlü ve etkin bir konuma sahip olan stratejik ortağı BNP Paribas ile birlikte yurt içinde ve yurt dışında çok uluslu şirketlere üst düzey hizmet sunmaktadır.

2006 yılında Türkiye’de Çok Uluslu Şirketler Masası’nı kuran ilk banka TEB’dir. Banka, çok uluslu şirketleri iyi tanımakta ve onların ihtiyaçlarına yönelik hizmet yetkinlikleriyle farklılaşmaktadır.

TEB, yurt içindeki yaygın şube ağının yanında, 78 ülkede, 190 bin çalışanı, 23 milyon müşterisi, 7 binden fazla şubesi ve 90 Dış Ticaret Merkezi (Trade Center) bulunan BNP Paribas’nın “One Bank for Corporates in Europe and Beyond” sloganı ile çok uluslu firmalara ve yurt dışında faaliyet gösteren Türk firmalarına önemli avantajlar ve kolaylıklar sağlamaktadır.

TEB Kurumsal Bankacılık bünyesinde faaliyet gösteren Çok Uluslu Firmalar Masası, Türkiye’de faaliyet gösteren çok uluslu firmaların ana bankası olmayı hedeflemektedir.

Çapraz satış ve sinerji
TEB Kurumsal Bankacılık Grubu, 2013 yılında, rekabetçi ve değişken piyasa koşullarında müşterilerine ihtiyaçları doğrultusunda en uygun ürünleri sunmaya devam etmiştir.

Kurumsal Bankacılık çatısı altında yer alan ürünler dışında, kurum içerisine yerleşmiş ve aktif şekilde kullanılan çapraz satış kültürü ve yöntemleri ile müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verme hız ve kapasitesi her geçen gün artmaktadır. Çapraz satışın sağladığı en önemli avantajlardan bir tanesi de yeni ürün geliştirme imkanı sağlamasıdır.

TEB’de çapraz satış, sinerji ve iş geliştirme faaliyetleri Bireysel ve Özel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, İşletme ve Tarım Bankacılığı ile yönetilen projelerde kendisini göstermekte ve TEB-BNP Paribas ana çatısı altında geliştirilen işbirliği ile taçlanmaktadır. Bu kapsamda;

BNP Paribas ile TEB arasındaki sinerji ve stratejik ortaklık iki eksende gelişmektedir: 

Diğer taraftan, TEB ve BNP Paribas Türkiye’de bulunan iştirakleri ile de müşteriye en uygun ve en kaliteli hizmetin sunulmasında grup içi sinerji imkanlarını kullanmaktadırlar:

TEB Kurumsal Bankacılık çatısı altındaki ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmeye, müşteri portföyünü büyütmeye ve yenilikçi uygulamalarıyla bu alanda fark yaratmaya devam edecektir.

 

TEB KOBİ BANKACILIĞI GRUBU

Müşterilerin değişen beklenti ve taleplerine uygun yenilikçi ürün ve hizmetleriyle her dönem yanlarında yer alarak gelişim çabalarına yapısal destek vermeyi hedefleyen TEB KOBİ Bankacılığı Grubu, yeni ürün ve hizmetlerle 2013 yılında da daha geniş bir müşteri kitlesiyle çalışarak finansal başarısını devam ettirmiştir.

BDDK 2013 yılı Aralık ayı verilerine göre, KOBİ işkolunda TEB’in nakit kredi pazar payı %6,19; gayrinakdi kredi pazar payı ise %9,79 olmuştur.

Dünya çapında en iyi üç bankadan biri
2012 yılında Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) tarafından  “KOBİ’lere Finansal Olmayan Hizmetlerin Sunulması” konusunda dünya çapında en iyi üç bankadan biri seçilen TEB, 2013 yılında IFC tarafından düzenlenen konferanslara davetli konuşmacı olarak katılmış, gelişmekte olan ülkelerdeki bankalarla bu alandaki bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmiştir.

Lübnan, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Meksika, Brezilya, Fildişi Sahili’nde yapılan konferanslarda KOBİ’lerin büyüme çabalarına bankaların verebileceği destek hakkında kapsamlı bilgi aktarımı yapılmıştır. Yine IFC koordinasyonunda, Umman ve Gürcistan’dan iki banka ile finansal olmayan hizmetleri kendi ülkelerinde geliştirilebilmeleri konusunda atölye çalışmaları yapılmıştır.

TEB’in finansal olmayan hizmetlerinin dünya çapındaki bilinirliğinin artması, IFC konferanslarına katılımla sınırlı kalmamış, İslam Kalkınma Bankası’nın Tacikistan’da gerçekleştirdiği yıllık toplantısına ADFIMI (Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği) katılım sağlanmış ve KOBİ’lerin danışman bankası olabilmek adına yapılması gerekenler geniş bir katılımcı grubuyla paylaşılmıştır.

TEB, BNP Paribas ile de benzer “know-how” aktarımları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, BNP Paribas Polonya ile kapsamlı workshop çalışmalarına devam edilmiştir.

Devlet kurumları ile işbirliği
KOBİ’lerin danışman bankası TEB, KOBİ’ler için devlet kurumları ile işbirliğine her dönem önem ve öncelik vermektedir.

2013 yılında, KOBİ Proje Destek Programı, Tematik Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, AR-GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve Girişimcilik Destek Programları’na başvuruda bulunan ve başvurusu KOSGEB tarafından kabul edilerek desteklenmesine karar verilen işletmelerin;

amacıyla 5 Kasım 2013 tarihinde KOSGEB ile Eş Finansman Kredi Programı Protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol ile projeleri KOSGEB tarafından onaylanan işletmeler, talep etmeleri halinde Eş Finansman Kredisi için TEB’e başvurabilmektedirler.

KOSGEB ile imzalanan bir diğer protokol ile Reyhanlı İlçesi Acil Destek Kredisi hayata geçirilmiştir. Bu kredi paketi ile Hatay’ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen iki ayrı bombalı terör saldırısından etkilenen ve durumunu resmi makamlardan belgeleyen işletmelere uygun koşullarda finansal destek sağlanmaktadır.

2B yasası kapsamında TEB müşterilerini bilgilendirmek ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla KOBİ, İşletme ve Tarım segmenti müşterilerine özel 2B Kredileri tasarlanmış ve sunulmaya başlanmıştır.

Kredi kampanyaları
2013 yılı boyunca yürütülen kredi kampanyaları ile TEB müşterilerinin nakit ihtiyaçları avantajlı koşullar ile karşılanmaya devam edilmiştir: KOBİ segmenti için Nefes Aldıran Kredi; işletme segmenti için Dükkana Şenlik Kredisi ve Bahar Şenliği kampanyalarıyla, 36 aya varan vadelerle uygun maliyetli taksitli ticari krediler sunulmuştur.

TEB’in sunduğu yenilikler ve gerçekleştirdiği çalışmalar, bankacılığı daha pratik ve daha uygun koşullarda sunmayı hedefliyor.

TEB Pratik Haberci
TEB Pratik Haberci, müşterinin bankacılık işlemlerini takip ederek, tüm önemli bilgileri, SMS veya e-posta yoluyla paylaşan ücretli bir bilgilendirme hizmetidir.

2013 yılında sunulan bu hizmetle, ödemeler, hesap ve kredilerle ilgili önemli bilgilendirmeler yapılmakta, nakit akışlarının yönetilmesinde kolaylık sağlanmaktadır. TEB Pratik Haberci Küçük, Çiftçi, Büyük Paket ve Kendin Oluştur seçenekleri ile sunulmaktadır.

TEB KOBİ Destek Paketleri
TEB KOBİ Destek Paketleri, müşterilerin ödedikleri işlem masraflarını planlı bir şekilde takip etmelerine olanak sunan masraf paketleridir. Müşteriler, paket kapsamında işlemlerine özel olarak belirlenmiş ücret avantajlarından faydalanırlar. Bu avantajlar, TEB’in müşteri odaklı yaklaşımı doğrultusunda, en çok gerçekleştirilen işlemler analiz edilerek belirlenmektedir. TEB KOBİ Destek Paketleri, Kredili Destek Paketleri, Günlük Destek paketi ve Sanal Destek Paketi olarak 3 farklı türde sunulmaktadır.

TEB KOBİ Kulüp
KOBİ’lerin günlük hayatını kolaylaştırıp, satın alma ve tedarik süreçlerinde yaşadıkları doğru ürün ve satıcıya ulaşma gibi sorunları çözmeyi ve satın alma maliyetlerinde %50’lere varan tasarruf sağlamayı hedefleyen TEB KOBİ Kulüp platformu 2013 yılında da müşterilere özel avantajlar sunmaya devam etmiştir.

Ankara Patent, NMC (New Media Company), Safmarine Denizcilik ve Markobi şirketlerinin katılımıyla iş ortağı çeşitliliği artırılmış; KOBİ’lerin daha fazla sektörde indirim ve özel hizmet almasına imkan yaratılmıştır. 

TEB KOBİ Destek Hattı
2013 yılında TEB KOBİ Destek Hattı’na eklenen Teşvik Bilgi Hattı ve Girişim Bankacılığı hatları ile müşteriler bu konulardaki sorunlarının cevaplarına ücretsiz ulaşabilir hale gelmiştir.

Her noktadan en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için
TEB, müşterilerine hizmet sunduğu her noktada en iyi müşteri deneyimini yaşatmak adına farklı projeler hayata geçirmiştir.

Müşteri geçmişinin, en son yapılan işlemlerin, memnuniyetsiz olunan konuların her kanaldan gözlemlenebildiği ve müşterilere uygun çözümün sunulabildiği yeni bir sistem uygulamaya alınmıştır. Bu sayede müşteriler şube, çağrı merkezi, internet bankacılığı ve ATM gibi her kanaldan en etkin hizmeti alabilir duruma gelmişlerdir.

www.alibaba.com
TEB, 2013 yılında müşterilerinin dış ticarete başlayabilmeleri ve/veya hacimlerini artırabilmelerini hedefleyen güç birlikleri de gerçekleştirmiştir. 240’dan fazla ülkeden on milyonlarca firma üyesi bulunan, dünyanın en büyük B2B e-ticaret portalı www.alibaba.com ile başlatılan işbirliği ile www.alibaba.com üyesi TEB müşterilerine, portaldaki özel bir sayfada kendilerini tüm dünyaya tanıtma fırsatı sunulmuştur. TEB müşterileri, ek bir onaya gerek kalmadan Onaylı Üye (Verified Member) statüsüne geçebilmekte; site içindeki arama motorlarında öncelikli olarak yer almaktadırlar.

TEB KOBİ Akademi
TEB KOBİ Bankacılığı finansal olmayan hizmetlerine 2013 yılında da hız kesmeden devam etmiştir.

İşletme yönetimi konusunda interaktif atölye çalışmalarından oluşan TEB KOBİ Akademi eğitimleri 2013 yılı içinde Osmaniye; Samsun; Ankara, İvedik; İstanbul, İMES; Van ve Uşak’ta gerçekleştirilmiş ve 1.500 iş insanının eğitimlere katılımı sağlanmıştır. 8 yılda TEB KOBİ Akademi eğitim çalışması yapılan il sayısı 44’e, toplam katılımcı sayısı ise 20.000’e ulaşmıştır. 

TEB Kamu Buluşmaları
Danışman banka kimliğini hizmet sunduğu tüm müşteri segmentlerine uyarlamayı misyon edinen TEB, TEB KOBİ Akademi’de edindiği tecrübeyi 2013 yılında Kamu Bankacılığı alanına taşımış ve TEB Kamu Buluşmaları serisini başlatmıştır. Yıl içerisinde Manisa, İzmir ve Bursa’da gerçekleştirilen TEB Kamu Buluşmaları toplam 80 belediyeden 650 belediye yöneticisine birebir ulaşma imkanı sağlamıştır.

TEB Tarım Buluşmaları
Tarım sektörünün katılımcılarını bir araya getiren TEB Tarım Buluşmalarının ikincisi Konya’da düzenlenmiştir. Tarım sektöründeki müşterilerin sorunları konunun uzmanları tarafından masaya yatırılmış ve çözüm önerileri geliştirilmesine destek olunmuştur.

TEB KOBİ TV
7 yıldır yayında olan TEB KOBİ TV; KOBİ’lerin bilgi eksikliklerini dijital ortamda azaltmak misyonuyla faaliyetlerine devam etmektedir. Bankacılık sektörünün ilk internet televizyonu olan TEB KOBİ TV, 2013 yılında izleyicilerini yeni iş fırsatlarından, pazarlama ve satış bilgilerine, sektörel haberlerden, ticari hayatı yakından ilgilendiren mevzuat değişikliklerine kadar pek çok konuda bilgilendirmeye devam etmiştir.

2013 yılında TEB KOBİ TV bir çok konuda yenilenirken, sitenin daha dinamik bir yapıya kavuşması adına üye girişlerinin Facebook üzerinden de yapılabilmesi sağlanmıştır. TEB KOBİ TV, 6.000’in üstünde özel içerikle toplamda 17 milyonu aşan ziyaret ve 10 milyon izleyiciye ulaşmıştır. 2013 yılında ziyaret sayısı günlük 20 bine, yıllık 4,5 milyona ulaşırken üye sayısı 137 bini aşmıştır.

KOBİ’lere daha yetkin bir insan gücü ile hizmet için
KOBİ’lerin danışman bankası olma misyonu ile hareket eden TEB KOBİ Bankacılığı, şubelerde görev yapan ve KOBİ–İşletme müşterilerine hizmet sunan Müşteri İlişkileri Yöneticilerini (MİY) işletme yönetimi konusunda uzun soluklu ve sektörde benzeri olmayan bir eğitim programından geçirmiştir. KOBİ Danışmanları Programı ile İşletme Uzmanları Programlarına katılan MİY sayısı artmaya devam etmiştir. 2013 yılı içinde KOBİ Danışmanı Programı kapsamında 75; İşletme Uzmanı Programı kapsamında 53 MİY eğitimini tamamlayarak müşterilere pazarlama, satış ve üretim gibi bankacılık dışı konularda destek sunmaya başlamıştır. Program, daha geniş bir müşteri tabanına ulaşılması sağlamış ve daha etkin risk yönetimi ile hem TEB’in hem de müşterilerin iş sonuçlarına olumlu katkıda bulunmuştur.

TEB KOBİ Bankacılığı’na 34 ödül
TEB KOBİ Bankacılığı, başarılı ürün ve hizmetleriyle bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 34 ödüle layık görülmüştür. 2013 yılında 4 farklı ürün ve hizmetle 6 prestijli ödül kazanılmıştır.

34 farklı ülkeden 15.000 projenin yarıştığı ve değerlendirme sürecinin 1,5 yıl sürdüğü Avrupa İş Ödülleri programında TEB KOBİ Danışmanları projesi müşteri odaklılığı kategorisinde birinci seçilmiş; bu alanda Avrupa’nın en iyi firması TEB olmuştur.

2013 yılında kazanılan diğer ödüller şunlardır:

TEB Girişim Bankacılığı
TEB KOBİ Bankacılığı Grubu elde ettiği başarıları ve ülke ekonomisine sağladığı faydayı, ‘girişimcilik’ alanına da taşıyarak 29 Ocak 2013 tarihinde Girişim Bankacılığı segmentini kurmuştur.

TEB Girişim Bankacılığı kapsamında, KOBİ’lere sunulan finansal ve finansal olmayan ürün ve hizmetler girişimciler için yeniden tasarlanmış; müşteri temsilcileri girişimcinin dilinden anlayacak şekilde özel eğitimlerden geçirilmiştir.

TEB’in kredilendirme sürecine girişimci modülü eklenmiş, girişimci müşterilerin ödeme gücü ve vadesini de dikkate alan özel finansman seçenekleri ve masrafsız bankacılık işlemleri sunulmaya başlanmıştır.

TEB Girişim Evi
TEB Girişim Bankacılığı kapsamında ‘İş fikrim var’ diyen tüm girişimcilere destek vermek ve çözüm bulabilmek amacıyla İstanbul Ataşehir’de 1.000m²’lik alanda faaliyet göstermeye başlayan TEB Girişim Evi açılmıştır. 50 kişi kapasiteli eğitim salonu, iki toplantı odası ve işletme yönetimi danışmanı ile girişimcilerin danışma merkezi TEB Girişim Evi’nde eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanında TEB Kuluçka Merkezi de yer almaktadır.

Girişimciler, TEB Girişim Evi’nde ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve mentorluk hizmeti almakta, eğitimlere ücretsiz katılabilmektedir. TEB Girişim Evi’ndeki Kuluçka Merkezi girişimcilere fiziki çalışma ortamı sunmaktadır. Bilgisayar, yazılım, İnternet gibi IT altyapılarının girişimcilere sağlandığı Kuluçka Merkezi’inde Danışmanlık/Mentorluk, İş Yönetim Danışmanlığı, Networking Desteği, Akademik Destek,  Marka, Patent, Fikir Tescili Danışmanlık Desteği ve Mali Müşavirlik Danışmanlık Desteği gibi girişimciler için önem taşıyan ek hizmetler de sunulmaktadır.

E-iş, bilişim ve yazılım konularında projeleri olan girişimcilere çalışma ortamı sunmayı hedefleyen Kuluçka Merkezi, 25’i sürekli, 25’i ise dönemsel olmak üzere 50 civarında girişimcinin yararlanabileceği kapasitededir.

Türkiye çapında faaliyetler
TEB Girişim Evi çatısı altında sunulan hizmetlerin tüm Türkiye’ye yayılması çalışmaları yapılmaktadır. 17 şehirde 22 işbirliği ile toplam 76 eğitim ve etkinlik yapılarak 3.500 girişimciye ulaşılmış; 483 girişimciye 868 seans iş yönetimi danışmanlık hizmeti sunulmuştur. TEB Girişim Evi Kuluçka Merkezi’nden faydalanmak üzere 550 girişimci başvurmuştur. 38 girişimciye çalışma olanağı tanınan Merkez’den 2013 yılında 16 girişimci mezun olmuştur.

2013 yılında girişimcilerin melek yatırımcılar ile buluşması sağlanmış; TİM İnovasyon Haftası başta olmak üzere pek çok etkinlikte girişimcilerin projeleri TEB stantlarında sergilenmiştir.

ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi ve İTÜ başta olmak üzere ülkemizin saygın üniversiteleri ile işbirliğine gidilmiş; TEB Kuluçka Merkezi’ndeki girişimcilerin projeleriyle ilgili teknik konularda uzman akademisyenlerden destek almalarına aracılık edilmiştir.

2013 yılında 20 bin girişimci ile çalışılmaya başlanmış ve yaklaşık 180 milyon TL kredi limiti tahsis edilerek hayallerinin gerçekleşmesine destek olunmuştur.

TEB ALTIN BANKACILIĞI

TEB Altın Bankacılığı 2013 yılında müşteri bağlılığı yaratan ürünlere ağırlık vererek ülke çapında birçok kuyumcu ve bireysel yatırımcıyı Banka’ya kazandırmıştır.

Altın fiyatlarının sene başına göre ons bazında %27 ve Türk lirası bazında %12 düşüş gösterdiği 2013 yılında sektör, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri verilerine göre altın takı ve mücevher ihracatında dolar bazında %20; İstanbul Altın Borsası verilerine göre külçe altın ithalatında ise kg bazında %150 artış kaydederek son 5 yılın en iyi dönemini yaşamıştır.

%40 pay ile sektör lideri
Kuyumculuk sektörünün kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarına 18 yıldır en uygun çözümlerle cevap vermeye çalışan TEB, altın kredilerinde sahip olduğu %35’lik pazar payını 2013 yılı sonunda %40’a taşıyarak sektör liderliğini korumaya devam etmiştir.

Sektörde faaliyet gösteren imalatçı-toptancı-ihracatçı ve perakendeci kuyumculara odaklanan TEB yaygın müşteri kitlesine ulaşmak amacı ile sektörde yer alan oda ve dernekler ile protokoller imzalamayı sürdürmüştür. İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Bursa ve Gaziantep kuyumcu odaları 2013 yılında işbirliğine gidilen kurumlar arasına katılmıştır.

Altın Kredisi, Taksitli Altın Kredisi, Altın/Pırlanta Tahsilat Sistemi ve Kuyumcu Paket Sigortası gibi ürünleriyle kuyumculuk sektörünün finansman ihtiyaçlarına özel çözümler geliştiren TEB Altın Bankacılığı; vadesiz/vadeli Altın Depo Hesabı, Gümüş Depo Hesabı, Damla Altın Hesabı ve B Tipi Altın Fonu ürünleriyle de birikim yapmak isteyen bireysel ve kurumsal müşterilere kapsamlı hizmet sunmaktadır.

Yeni Altın Çağı
2013 yılı Mayıs ayında TEB sektörde bir ilke imza atmış, yastık altı altın tasarruflarının ekonomiye kazandırılması amacı ile TEB Yeni Altın Çağı ürününü piyasaya sunmuştur. Yeni Altın Çağı kapsamında müşterilerimiz, anlaşmalı olduğumuz kuyumculara giderek altınlarını bozdurabilmekte, gram karşılığını TEB’deki altın hesabına otomatik olarak aktarabilmektedirler. Ürünün hayata geçmesiyle birlikte Türkiye genelinde 170 civarında  kuyumcu ile anlaşma imzalanmış; altın depo hesabı bulunan müşteri sayısı %15 artış göstermiştir.

Danışman banka yaklaşımını her alana uygulamayı ilke edinen TEB, Altın Bankacılığı alanında sadece finansal çözümler geliştirmekle kalmayıp, kuyum sektörünün ihtiyaç duyduğu finansal olmayan hizmetleri de sunmaktadır. 2013 yılında Gaziantep,  Kahramanmaraş, Nevşehir, İzmit, Karabük, Bolu, Antakya illerinin önde gelen kuyumcuları ile bir araya gelinerek kuyumculuk sektörü ve dünya altın piyasaları hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.

Mayıs ayında İzmir Kuyumcular Odası’nın düzenlediği  ve Türkiye genelinde kuyum sektörüyle ilgili 60 civarında sivil toplum kuruluşunun katıldığı “Türkiye 2023 hedefine yürürken kuyumculuk sektörünün geleceği, sorunları ve çözüm önerileri’’ konulu toplantı ile geniş kitlelere ulaşılmış ve TEB’in altın konusundaki uzmanlıkları paylaşılmıştır.

TEB, 36. İstanbul Mücevher Fuarı, 5. Jewex İzmir Alyans Altın Gümüş Takı Mücevher ve Saat Fuarı ve 9. Gaziantep Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı’na sponsor olarak sektöre desteğini 2013 yılında da devam ettirmiştir.

TEB TARIM BANKACILIĞI

Tarım bankacılığı alanında sektörün önemli oyuncularından olan TEB, 2013 yılında da kredi ve müşteri portföyünü genişleterek, yeni başarılara imza atmaya devam etmiştir. BDDK verilerine göre sektör tarım kredileri son ay 37.790 milyon TL’ye ulaşırken TEB’in tarım kredileri büyüklüğü  1.926 milyon TL’ye yükselmiştir. TEB’in pazar payı ise %5,16 olarak gerçekleşmiştir.

Çiftçilerin nakit ve alışveriş ihtiyaçlarını, nakit akışları ile uyumlu bir şekilde karşılamaya olanak veren Harman Kart 2013 yılında yeni özelliklerle zenginleştirilmiştir. Çiftçilerin en çok ihtiyaç duydukları girdilere yönelik işbirlikleri ile çiftçilerin ulaşabileceği olanaklar arttırılmıştır. TEB’in iş ortağı Shell ile birlikte köy köy dolaşılarak çiftçiler ile buluşulmaya devam edilirken yerel düzeyde marka bilinirliğini artırmaya yönelik tanıtım çalışmalarına hız verilmiştir.

2013 yılı Ekim ve Kasım aylarında düzenlenen ve Harman Kart kullanımını teşvik eden kampanya ile 5 TEB müşterisi yapılan çekiliş kapsamında traktör kazanmıştır.

Geleneksel hale gelen Dünya Çiftçiler Günü kampanyası ile çiftçilere düşük faizli finansman kaynağına ulaşma imkanı sağlanarak sunulan destek pekiştirilmiştir.

TEB KAMU BANKACILIĞI

TEB Kamu Bankacılığı, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdiği özel ürün ve hizmetleriyle 2013 yılında da bu alanın önemli oyunculardan biri olmaya devam etmiştir.

Kamu Bankacılığı yaklaşımı ile yerel yönetimlerin daha kolay finansman bulabilmelerini sağlayan TEB, alt ve üst yapı yatırımlarının daha hızlı hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktadır. Nakit yönetimi çözümleri kapsamında ilk online/gerçek zamanlı tahsilat hizmetini sunan TEB,  vatandaşların belediyelere olan yükümlülüklerini kolay ve hızlı yerine getirmelerine de imkan sağlamaktadır.

2013 yılı itibarıyla TEB Kamu Bankacılığı 318 adede ulaşan belediye ve belediye iştirakine, yatırım projelerinde kullanılmak üzere yaklaşık 1,1 milyar TL limit tahsis etmiştir. 

Emlak vergisi tahsilatından İller Bankası yasal pay hesabı tahsilatlarına kadar geniş bir yelpazede 1 milyar TL’ye yaklaşan tahsilat hacmine ulaşılmıştır.

Yerel yönetimlere, bilgi eksikliği yaşanan bütçe yönetimi ve diğer konularda, TEB KOBİ TV ve TEB KOBİ Akademi hizmetleriyle çözümler üretilmeye başlanmıştır.

TEB Kamu Buluşmaları’nda yerel yönetimleri yakından ilgilendirilen güncel gelişmeler ele alınmış, 6360 sayılı Kanun Sonrasında Türk Belediyeciliği irdelenmiş, “Belediyelerde gelir ve finansman çözümleri” konulu atölye çalışması ile etkin bütçe yönetimi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. 2013 yılında Manisa, İzmir ve Bursa’da gerçekleştirilen TEB Kamu Buluşmaları 80 belediyeden 650 belediye yöneticisini bir araya getirmiştir.

TEB Kamu Buluşmaları katılımcılardan son derece olumlu geri bildirimler almış ve ülkemizde bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaya başlamıştır.  

TEB BİREYSEL VE ÖZEL BANKACILIK GRUBU

Bireysel Bankacılık Zengin kredi ürün portföyü
TEB, 2013 yılında müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına farklı alternatiflerle yanıt vermeye devam etmiştir.

TEB’i tercih eden müşterilerin kredi başvuru ve süreçlerine ilişkin deneyimlerini iyileştirmeye öncelik verilmiş; ürün yelpazesinin zenginliği kadar kanal kullanımında alternatiflerin yaratılması, şeffaflık ve esneklik sağlanması hedeflenmiştir.

TEB, kentsel dönüşüme destek olmak amacıyla, 2013 yılı Şubat ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol imzalamıştır. Protokol kapsamında riskli yapılarını yıkıp yeniden inşa etmek isteyen kat maliklerine konut kredisi kullandırmaya başlanmıştır. Diğer taraftan orman vasfını yitirmiş arazilerinin hak sahiplerinin tapularını almaları için 2B arazisi alım kredisi ürünü sunulmuştur.

TEB, 2013 yılında bireysel kredilerde pazarın üzerinde büyüme sağlamıştır.

Marifetli Hesap: 250.000 bine yaklaşan aktif müşteri
TEB’in ana birikim ve tasarruf ürünü Marifetli Hesap 2013 sonu itibariyle 249.000 aktif müşteri ile Banka bilançosunun içerisinde önemli bir paya sahiptir.

2013 yılında üst segment müşterilere yönelik olarak sunulan birikim hesabı Fırsat Hesap ve yatırım ürünü İkili Hesap ürün portföyüne eklenen yeni ürünlerdir. Mevduatta değişen stopaj uygulaması karşısında uzun vadeyi tercih eden müşterilerin vadeden önce paralarının belli bir bölümünü çekmelerine olanak sunan Çekmece Hesap, Mayıs ayında TEB’in ürün gamındaki yerini almıştır.

TEB, orta-üst segment müşterilerine birebir iletişim kurabildikleri müşteri temsilcileri, çağrı merkezi ve bu segmente özel internet sitesi üzerinden hizmet sunmaktadır. Banka, 2013 yılında da TEB Yıldız Platinum kart ile bu segmentin ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürmüştür.

TEB, yıl içinde orta-üst segment müşterilerine günlük piyasa bülteni iletmeye başlamıştır. Ayrıca BNP Paribas ile işbirliğine gidilerek müşterilerin yurt dışında hesap açmaları ve BNP Paribas Grubu ile anlaşmalı banka ATM’lerinden banka kartlarıyla ücretsiz çekim yapmaları sağlanmıştır.

TEB Aile Akademisi
Milyonlarca aileye daha iyi bir gelecek sağlamak vizyonuyla hayata geçirilen finansal okuryazarlık ve erişim hareketi TEB Aile Akademisi, Ekim 2012’den bu yana 105 bin bireye ücretsiz finansal okuryazarlık eğitimi sunmuştur.

TEB Aile Akademisi kapsamında 2013 yılında çok sayıda çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çocuklara paranın değerini ve birikimin önemini öğretmeyi amaçlayan www.tebcocuk.com’un iPad uygulaması 2013 yılında yayına açılmıştır.

TEB, 15 Mayıs 2013’te ilk Aile Akademisi Evi’ni Ankara’da açmıştır. 22 Mayıs 2013’te Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği ile birlikte düzenlenen Türkiye’nin ilk Finansal Okuryazarlık ve Erişim Zirvesi’nde ilgili bakanları, uluslararası ve  yerel platformlarda konunun önde gelen uzmanlarını ve  akademisyenleri bir araya getiren TEB, ortak bir bilinç ve gündem yaratmayı amaçlamıştır.

TEB, yıl içinde Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiği çalışma sonucunda Türkiye’nin ilk Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksini açıklamıştır. www.teb.com.tr adresinde kamuoyuyla paylaşılan Endeks, yılda iki defa güncellenecektir.

TEB, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın AEP (Aile Eğitim Programı) kapsamında iktisat modülünde ilk ve tek iş ortağı olmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF ile birlikte ilköğretimde okuyan 11 milyon çocuğun geleceğini etkileyecek Sanat Yoluyla Sosyal ve Finansal Eğitim projesi TEB tarafından hayata geçirilmiştir.

Maaş ödemelerinde hızlı gelişme
TEB maaş ödemesi gerçekleştirdiği müşterilerini bireysel bankacılıkta büyümenin itici güçlerinden biri olarak algılamaktadır. 2013 yılında maaş müşterilerinin aktif müşteriler içerisindeki payı %32'ye yükselmiştir.

TEB, maaş ödemeleri iş kolunda, BNP Paribas Grubu’nun farklı ülkelerindeki üyelerine danışmanlık vermektedir. TEB’in maaş ödemeleri iş kolundaki hedefi, müşterinin tüm bankacılık ürünlerinde ana banka olmaktır. Özetle, "İlk akla gelen ve ilk tercih edilen banka" olmaktır.

Teknolojiyi En İyi Kullanan Satış Ekibi Ödülü
TEB Aktif Satış Kanalları Ekibi, kredi kartı başvurularında tablet kullanımı ile sektörde bir ilke imza atmış ve 2013 Stevie Awards yarışmasında Teknolojiyi En İyi Kullanan Satış Ekibi Ödülünü almıştır.

Satış süreçlerinin standardizasyonu için yapılan çalışmalar sonucunda finans sektöründe ilk kez bir satış ekibi olarak bağımsız  ISO 9001 kalite belgesi almaya hak kazanmıştır.

TEB’in aktif satış kanallarındaki hedefi çoklu ürün satışı yaparak tüm bankacılık hizmetlerini müşteriye ulaştırmak ve katma değer üretmektir.

Bireysel Satış Akademisi
TEB, Bireysel Satış Akademisi Bireysel ve Yıldız Bankacılık ekiplerini geliştirmek hedefiyle, ülkemizin en saygın eğitim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde kurulmuştur. TEB Bireysel Satış Akademisi’nin kapıları 26 Temmuz 2012’de açılmıştır.

1. adımda, 2013 yılında, tüm TEB Müşteri Temsilcileri 4 modülden oluşan Bireysel Satış Akademisi eğitimlerini tamamlamışlardır.

2. adımda Bireysel ve Yıldız Bankacılık ekibi içinden seçilen yüksek potansiyele ve yüksek performansa sahip 60 Müşteri Temsilcisi, Boğaziçi Sertifikasyon Programına katılmıştır. 60 Müşteri Temsilcisi, 6 modülden oluşan eğitimi tamamlayarak aile danışmanı olmuştur.

TEB, Bireysel Satış Akademisi ile müşteri temsilcilerine;

TEB’in hedefi en iyi müşteri deneyimini sunmaktır.
 
TEB CRM ekipleri müşterinin tercih ettiği kanallardan en doğru zamanda, en doğru ürün ve hizmeti sunmak üzere çalışmalar yürütmektedir. 

TEB 2013 yılında lansmanını gerçekleştirdiği yeni satış ve hizmet modeli projesi ile çok kanallı uygulamalar ve müşteri odaklı iletişim stratejisini daha da ileriye taşımıştır. Bu proje tüm kanalların gerçek zamanlı olarak birbirleri ile iletişim kurmasına olanak sağlayacak şekilde  entegre bir strateji kullanılarak geliştirilmiştir. Uygulamaya alınan bu modelle

Diğer taraftan TEB analitik yaklaşımlarını coğrafi uygulamalar ile birleştirmek hedefiyle Geo- marketing altyapısı geliştirmektedir. Ayrıca, müşteri ilişkileri yönetimini bir adım daha ileriye taşıyacak olan Sosyal-CRM yaklaşımlarının altyapılarının geliştirilmesine 2014 yılında da devam edilecektir.

Müşteri Etkileşim Merkezi

İlk temasta kesin çözüm sunma hedefi

TEB Müşteri Etkileşim Merkezi gelecek yıllarda bankacılık sektörüne öncülük edecek yapısal değişikliklerin temellerini atmaktadır. 

TEB’in müşteri deneyimindeki birincil hedefi ilk temasta kesin çözümü sunmaktır.

TEB, ürün ve hizmetlerde çeşitlilik sağlamanın yanında üstün teknoloji kullanımına yönelik yatırımları da hayata geçirerek eşsiz müşteri deneyimini hedeflemektedir.

Eğitime büyük önem veren TEB, insan kaynağının kişisel gelişimine sürekli yatırım yapmaktadır. Yetkin müşteri temsilcileri ve teknolojik yenilikleri başarıyla birleştiren Banka, tüm bankacılık işlemlerini online olarak sunabilmekte, yeni hizmet kanalları ile müşteriye çok daha yakın konumlanmaktadır.

TEB Müşteri Etkileşim Merkezi,  2013 yılında Stevie Awards kapsamında ‘’En  İyi Yönetim Ekibi’’ kategorisinde ödül almıştır.

TEB Müşteri Etkileşim Merkezi yılda yaklaşık  iki milyon müşteriye hizmet sunmaktadır. Merkez, 2013 yılında;

2013 yılında TEB  Müşteri Etkileşim Merkezi’nin süreç, operasyon modeli, verimlilik döngüsü, insan kaynağı ve teknoloji bileşenlerinde BNP Paribas standartlarına uygun olarak dönüşüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Sesli yanıt sistemi yeni nesil teknolojiler ile sade, basit, kullanıcı dostu özelliklerle yenilenmiştir. Benzer şekilde Merkezin teknik altyapısı en üst seviye teknoloji ile güncellenmiştir.

TEB Müşteri Etkileşim Merkezi, çalışan verimliliği 2013 yılında %35, satış gelirleri ise %52 oranında artırmıştır.

TEB 2014 yılında;

 

ÖZEL BANKACILIK SATIŞ VE PAZARLAMA

Müşteri sayısında ve varlıklarda artış
TEB Özel Bankacılık, 2013 yılında müşterisi sayısında %17, toplam varlıklarda %26 artış sağlamıştır.
1989 yılından beri Varlık Yönetimi adı altında özel bankacılık hizmetleri sunan TEB, sektörde gerçek anlamda özel bankacılık ve varlık yönetimi hizmeti uygulayan ilk bankadır.

TEB’in kurumsal kimliğinin önemli bir parçası olan danışman banka anlayışı, TEB Özel Bankacılık kapsamında sunulan ürün ve hizmetlere de kılavuzluk etmektedir.

Banka, Türkiye çapındaki 10 Özel Bankacılık Merkezi ve 16 Şube İçi Hizmet Noktası ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tespit ederek kişiye özel, varlıklara değer katacak çözümler geliştirmektedir.

TEB Özel Bankacılık müşterilerine Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi yapılanması ile bire bir ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmaktadır.

Banka, dünyadaki ve Türkiye’deki güncel piyasa gelişmelerinin ışığında, müşteri varlık ve birikimlerine en uygun yatırım alternatifleri tasarladığı gibi Varlık Analiz Raporu hizmeti ile performans takibi ve analizi imkanı da sunmaktadır.

Özel bankacılık müşterilerine gayrımenkul konusunda hizmet
TEB Özel Bankacılık, müşterilerine gayrimenkul konusunda da hizmet sunmaktadır. Banka, Türkiye’de ticari ve bireysel gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen müşterilerini, bu konuda hizmet sunan danışmanlara yönlendirmektedir. Türkiye’de lüks gayrimenkul alanında Sotheby’s Türkiye aracılığıyla çözümler sunulmakta; ticari gayrimenkul alanında ise BNP Paribas Real Estate’in Türkiye partneri Kuzey Batı Gayrimenkul ile işbirliği yapılmaktadır.

Banka, müşterilerinin global hizmet taleplerini BNP Paribas Wealth Management’ın gayrimenkul danışmanlarına yönlendirmekte; filantropi (bağış) konusunda da BNP Paribas bünyesinde görev yapan uzmanlarla buluşmalarını sağlamaktadır. BNP Paribas filantropi alanında uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalarıyla haklı bir uluslararası üne sahiptir ve 2012 yılında The Banker dergisi tarafından “Best Private Bank for Philanthropy Services” ödülüne layık görülmüştür.

TEB, özel bankacılık müşterilerine çok sayıda ürün ve hizmeti tek bir kontrat altında sunmaktadır. Bu kontrat içinde klasik bankacılık ürünlerinin dışında BNP Paribas Wealth Management ve TEB Portföy Yönetimi üzerinden sunulan ürünler de yer almaktadır.

Özel bir gelecek için yeni bakış açıları
TEB Özel Bankacılık, “Özel bir gelecek için yeni bakış açıları” yaratma vizyonu kapsamında hayatlarının farklı anlarında müşterilerin yanında olmayı hedeflemektedir. Banka, bu kapsamda sanat, spor ve finans alanında birçok seçkin etkinliğe destek vermektedir. TEB’in sponsorluğunda gerçekleşen fotoğraf ve resim sergilerine, konser ve spor karşılaşmalarına özel davetli olarak katılan TEB Özel Bankacılık müşterileri kimi zaman da ünlü bir ressamla atölye çalışması yapabilmekte veya TEB’in sponsorluğunda son üç yıldır İstanbul’da düzenlenen TEB BNP Paribas WTA Championships turnuvasında olduğu gibi dünyaca ünlü sporcularla tanışma şansına sahip olmaktadır.

Özel bankacılık müşterilerine özel kredi kartları
TEB Özel Bankacılık müşterileri, TEB Özel Platinum Card ve Master Card’ın en kapsamlı ve ayrıcalıklı kartı olan TEB Özel World Signia Card’a sahip olabilmektedirler.

TEB Özel World Signia Card beraberinde sunulan kapsamlı sigorta, seyahatlerinde kolaylık ve güvence sağlarken TEB Özel World Signia Card yanında hediye edilen Priority Pass Card ile dünyanın çeşitli yerlerinde havaalanlarındaki özel bekleme salonlarında ücretsiz yararlanılabilmektedir. TEB Özel Signia Card halen sektörde yurt içi ve yurt dışı restoran ve otellerde yapılan 100 TL/Dolar/Euro harcamalarda %10 harcama iadesi uygulaması ile en özel kredi kartlarından biri olarak gösterilmektedir.

TEB Özel iPad Uygulaması
BNP Paribas İnovasyon Ödüllerinde derece alan ve Türkiye’nin ilk ve tek iPad uygulaması, TEB Özel iPad Uygulaması özel bankacılık müşterileri için tasarlanmış bir platformudur.

TEB Özel Bankacılık müşterileri bu uygulamada piyasa yorumlarına anında erişebilmekte, günlük olarak güncellenen finansal yorum videosunu izleyebilmektedirler.

Sürekli yenilenen TEB Özel iPad uygulamasına, 2013 Aralık ayında “Müşteri Temsilcinizle Yüz Yüze” özelliği eklenmiş, online randevu alma imkanı sağlanmıştır. TEB Özel Temsilcileri ile yüz yüze görüşmeyi sağlayacak görüntülü konuşma özelliği üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

TEB Özel Melek Yatırım Platformu
2013 yılında devreye alınan TEB Özel Melek Yatırım Platformu, TEB Özel Bankacılık müşterileri ile girişimcileri aynı platformda bir araya getirmektedir.

Türkiye’de yürürlüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliği ile birlikte önemi hızla artan ‘melek yatırımcı’ konsepti, TEB Özel Melek Yatırım Platformu bünyesinde müşterilere alternatif bir yatırım aracı olarak sunulmaktadır.

Varlıklarını, alışılmış finansal araçlarının dışındaki alanlarda değerlendirmek isteyen TEB Özel Bankacılık müşterilerine farklı alanlarda yatırım fırsatı sunulurken; gelecek vaat eden projelere sermaye bulunarak ülkedeki girişimcilerin ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir.

Startup 2013’e destek
TEB Özel Bankacılık internet, teknoloji ve yeni ekonomiyle ilgili girişimleri hızlandıran ve yatırımcılarla buluşturan Startup 2013’ü desteklemiştir. TEB Özel Bankacılık ana sponsorluğunda, 20 Eylül 2013’te Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin kalbi Bursa’da ve 4 Ekim 2013’te Ankara’da bürokrasi ve üniversite öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, önemli oyuncuları ve yatırım yapmak isteyen varlık sahiplerini bir araya getirmiştir.

TEB Özel Melek Yatırım Platformu 2014 yılında ilk yatırım kaynaklarının çeşitlendirilmesi, yeni ve farklı endüstrilerdeki potansiyellerin yatırımcı müşterilerle buluşturması amacıyla farklı bir model üzerinde çalışmalarını sürdürecektir.

KARTLI ÜRÜNLER

TEB kredi kartlarından yeni avantajlar

2013 yılında kredi kartlarına benzersiz özellikler kazandıran Kartlı Ürünler Yönetimi; restoran, eğlence, sinema, tiyatro gibi birçok sosyal ve kültürel faaliyetlerde TEB kredi kartlarının sağladığı avantajları geliştirmeye devam etmiştir. 2013 yılı boyunca aylık 1 milyar TL’den fazla ciro üretilmiş, Türkiye kredi kartları sektörünün %17 büyüdüğü bir süreçte TEB kredi kartları %33 büyümüştür.

Kredi kartları pazarında TEB,

TEB’in 2013 yıl sonu itibarıyla;

2013 yılı Nisan ayında Euro Ekstre Projesi devreye alınmış; Euro işlemlerin ekstreye aynen yansıtılması sağlanmıştır. Diğer taraftan TEB, 2013 yılı Haziran ayında lanse edilen BKM Express Mobil Projesi’ne entegre olmuştur. Bu fonksiyonla birlikte;

2013 yılının hemen başında TEB’in tüm kredi kartları için geçerli olan TEB Mil programı müşterilere sunulmuştur. Aynı kapsamda TEB üst segment kart sahiplerine İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İç ve Dış Hat Lounge’larında ücretsiz hizmet sunumuna başlanmıştır.

TEB’in kart portföyüne, MasterCard’ın ayrıcalıklarla dolu World Elite programı üyesi TEB Yıldız Priority Card eklenmiştir.

2013 yılı Nisan ayında hayata geçirilen TEB Marifetli Kredi Kartı ürünüyle, çeşitli nedenlerden dolayı hiçbir bankadan kredi kartı alamayan müşterilere kredi kartı verebilme imkanı doğmuştur. Yabancı uyruklu müşterilere de sunulan bu kart kısa süre içinde sektörde fark yaratmaya başlamıştır.

278.000 adede ulaşan TEB Total Kartı, 1 milyar TL’nin üzerinde ciro üretmiş ve kullanıcılarına toplamda 1.000.000 litre akaryakıt tasarrufu sağlamıştır. 130.000’i aşan TEB SHE kartı sektörde benzersiz olmaya devam etmektedir. TEB tüm şubelerinde, TEB TOTAL, TEB SHE ve banka kartlarını tahsis ve basım süreçleri de dahil olmak üzere 15 dakika içinde müşterilerine sunmaya başlamıştır.

POS başına ciroda 1. banka
TEB, 2013 yılı Aralık ayı itibarı ile 25 banka arasında POS cirosunda 2,3 milyar TL ve %6,15 pazar payı ile sektörün 6., POS başına ciroda ise 4. bankasıdır.

TEB 2006 yılında başladığı POS iş kolunda çok kısa sürede 6. sıraya kadar yükselirken aynı zamanda maliyetlerini de önceki yıla göre %16 azaltma ve gelirlerini %9 artırma başarısı göstermiştir. Yıllık toplam 23 milyar TL’ye ulaşan işlem hacmi ile TEB POS yaklaşık 120.000 noktada hizmet sunmaktadır.

2013 yılında TEB POS tarafından hayata geçirilen yenilikler aşağıda özetlenmiştir:

ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI

TEB teknolojiyi hizmete dönüştürüyor
TEB, Teknolojiyi Hizmete Dönüştüren Banka sloganı üzerine kurguladığı ve stratejik alan olarak belirlediği şube dışı bankacılık servislerine 2013 yılında da yatırım yapmaya devam etmiştir.
TEB, ATM ağına 2013 yılında toplam 40 milyon TL yatırım yapmıştır. Bu atılımla birlikte Türkiye genelindeki TEB ATM’lerinin sayısı 2012 yılına göre % 41’lik artışla 1.477’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan Banka’nın hizmet ağı para yatırılabilen ve bozuk para ödeyen en yeni teknoloji ATM’ler ile yenilenmiştir.

TEB’in mobil bankacılık uygulaması CEPTETEB, iPhone ve Android tabanlı cihazlardan sonra iPad’lere özel olarak tasarlanmış versiyonuyla App Store’da yerini almıştır. Bir ilke daha imza atan TEB, PIN’leri çizerek girme özelliğini sağlayan ilk banka olmuştur. CEPTETEB  BNP Paribas Grubu İnovasyon Yarışması’nda ödül kazanmıştır.

Banka müşterilerinin %80’i dijital kanallarda
TEB, 2013 yılında dijital bankacılık kanallarının kullanımında önemli artışlar sağlamıştır. Banka müşterilerinin %80’in dijital kanalları kullanmaya başlamış, internet bankacılığı kullanıcı tabanı %33 büyüyerek 500 bin seviyesine ve internet müşteri penetrasyonu %23,5’e yükselmiştir.

2013 yılının en hızlı gelişen kanalı ise 120 bin aktif kullanıcı rakamına ulaşan CEPTETEB olmuştur. Türkiye’de Google Glass’a özel olarak geliştirilen ilk finansal uygulama ile kullanıcılar giyilebilir teknolojinin bu son örneği ürünle kendilerine en yakın TEB Şube ve ATM’lerini bulmaya ve güncel kredi kartı kampanyalarını takip etme imkanına sahip olmuşlardır.

TEB Ağacım
TEB, 2013 yılında TEMA Vakfı ile işbirliğine giderek internet bankacılığı müşterileri adına çevreci bir adım atmıştır. TEB İnternet Şubesi içerisinde yer alan TEB Ağacım, internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemler bazında, müşterinin şubeye gitmek yerine internetten yaptığı işlemlerle tasarruf ettiği oksijen oranına göre fidan bağışı gerçekleştirmektedir.

TEB Pratik Haberci
TEB Pratik Haberci ile bireysel, KOBİ ve kurumsal müşterilere özel içerik setleri sunulmuş; hesaplar, ödemeler, kredi kartları ve yatırım ürünleri ile ilgili e-posta ve SMS bilgilendirilme servisi hizmete sokulmuştur. 2013 yılının bir diğer atılımı, kredi kartı kullanıcılarının kredi kartı numaraları ve şifreleri ile giriş yapabilecekleri Kredi Kartı İnternet Şubesi’nin hizmete açılması olmuştur.

Dijital bankacılıkta artan işlem hacimleri
2013 yılında, para yatırma işlemlerinin %53’ü, para çekme işlemlerinin %82’si, kredi kartı ödemelerinin %72’si, fatura ödemelerinin %69’u, para transferlerinin ise %82’si TEB dijital bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Toplam ürün satışının %7’si dijital kanallardan gerçekleşirken, TEB, 2013 yılı boyunca şubeden yapılan işlemleri dijital kanallara taşıyarak, operasyonel maliyetleri ve gelir-gider rasyosunu düşürmeye devam etmiştir.

30 ödül
TEB’in dijital bankacılık kanalları, 2013 yılı içerisinde yurt içi ve yurt dışından toplam 30 ödül kazanmıştır. TEB Çocuk, 2013 yılında Altın Örümcek Web Ödülleri Eğitim kategorisinde birincilik ödülü alırken, Kristal Elma’da Bronz Ödül’e layık görülmüştür. TEB Pratik Borsa uygulaması, Mobile Web Awards’da En İyi Yatırım Uygulaması seçilmiştir.

Sosyal medyada TEB
Socialbakers sosyal medya analiz firmasının çeyrek bazlı verilerine göre, TEB, müşterilerinin mesajlarını yanıtlandırarak Socially Devoted (sosyal olarak adanmış) marka seçilmiştir.

Facebook sayfası duvarı açık olan ve müşterileri ile sosyal medya üzerinden bire bir iletişim kuran TEB, Digital Age dergisi tarafından Türkiye’nin Sosyal Medyayı En İyi Kullanan 50 Markası arasında gösterilmiştir.

2014 yılında
TEB 2014 yılında, müşterilerin sadece şube dışı bankacılık kanallarından hizmet almasını sağlayacak iş modellerini hayata geçirmeye yönelik çalışmalar yapacaktır. Bu hedef doğrultusunda uzaktan bankacılık alanlarına yatırım yapmaya devam edecek olan TEB, mobil bankacılık uygulaması olan CEBTETEB üzerinde internet bankacılığından yapılabilen tüm işlemleri eklemeye devam edecektir.

Bankasürans alanında artan etkinlik
TEB, sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinde farklı branşlarda;

2013 yılında TEB Bankasürans, müşterilerinin sigorta ve bireysel emeklilik ürün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hem TEB şubelerinden hem de alternatif dağıtım kanallarından hizmet sunmayı sürdürmüştür. Diğer taraftan, müşterilerin, TEB ATM’leri üzerinden referans alarak sigorta ürünlerine ulaşabilmesini sağlayacak proje üzerindeki çalışmalar devam etmektedir.

Aralık 2013 sonu rakamlarına göre Bankasürans kanalı hayat branşı prim üretiminde, 2012 yılına göre sektörde %31, hayat-dışı branşta ise %21,2 büyüme göstermiştir. TEB Bankasürans Aralık 2013 itibarıyla hayat branşında %43’lük bir büyüme ile sektörün üzerinde, hayat-dışı branşta ise sektöre paralel bir büyüme göstermiştir. Bireysel emeklilik sözleşme adedinde ise Aralık 2013 itibarıyla 2013 yılında TEB pazar payı %3,24 olarak gerçekleşmiştir.

1 Ocak 2013 itibarıyla yürürlüğe giren yeni Bireysel Emeklilik Sistemi düzenlemeleri ile beraber, mevzuata uyum kapsamında TEB Bankasürans, yeni bireysel emeklilik ürünlerini sunmaya başlamıştır. Mevcut ve potansiyel müşterilerin devlet katkısı uygulaması hakkında bilgilendirilmesi ve faydalanabilmesi amacıyla iletişim ve pazarlama kampanyaları yürütülmüştür.

Sigorta ürünleri kapsamında TEB alternatif dağıtım kanallarının etkin kullanımı amacıyla, Kredi Kartım Güvende ve Eşya Sigortası ürünlerine yönelik internet şubesi pazarlama kampanyaları gerçekleştirilmiştir.

Müşterilerin en çok tercih ettiği banka olmak için
TEB, 2013 yılında müşteri memnuniyeti ve müşteri deneyimi konusunda fark yaratmak hedefiyle başladığı yolculukta kısa sürede farklı uygulamalar, projeler ve yaklaşımlar ile müşterilerin en çok tercih ettiği banka olma vizyonu doğrultusunda önemli adımlar atmıştır.

Devam eden projelerle, müşterilerin gerçekleştirdikleri işlemler konusundaki memnuniyetlerini takip eden ve bu bağlamda servis kalitesini arttıracak gelişmelerin hedeflendiği “Müşteri Tavsiye Skoru” sistemi kurgulanmıştır. Bu sistem ile müşterilerimizin şubelerimizden ve çağrı merkezinden aldığı hizmet sürekli ölçülen, raporlanan ve takip edilen, çözüm, gelişim konularında aksiyon alan bir sistematiğe dönüşmüştür.

Bireysel, Yıldız, Özel, İşletme ve KOBİ müşterilerine yaşatılan deneyimin olumlu algılanmasını sağlamak, müşterilerle daha fazla konuda, daha uzun yıllar çalışmak, oluşturulan sistemin temel hedefleri arasındadır.

2013 yılı içinde tüm segmentlerde sürekli ölçümlenen müşteri tavsiye skoru:

artış ile ivmeli bir yükseliş trendi göstermiştir. Sadık müşteri portföyü oluşturmak anlamında en kritik belirleyici olan Müşteri Tavsiye Skoru’nun geliştirilmesine yönelik çalışmalara 2014 yılında da devam edilecektir.

Müşteri iletişiminde artan başarı
TEB, 2013 yılında da müşterinden gelen mesajları en kısa zamanda cevaplamayı, sağlıklı ve hızlı iletişim kurarak müşteri memnuniyetini ve sadakatini artırmayı hedeflemiştir. Diğer taraftan şubeler aracılığı ile ulaşan müşteri şikâyetlerinin çözümlenmesi ve müşterilerin memnun edilmesi konusunda çalışmalar yürütülmüştür.

TEB müşterilerinden gelen öneriler ve aksiyon alınabilecek şikâyet konuları tespit edilmiş; çözüme yönelik çalışmalara devam edilmiştir.

Şikâyet siteleri ve sosyal medyadan gelen müşteri şikâyetlerine hassasiyetle yaklaşılmış; en hızlı şekilde cevap verilmiştir..

www.sikayetvar.com ülkemizde faaliyet gösteren bankaların şikâyet alma sıklıklarını, çözüm üretme hızlarını ve müşterilerin çözümden memnuniyetlerini anketlerle izleyerek Şikâyet Endex raporu yayınlamaktadır. Şikayetendex tarafından yayınlanan rapora göre TEB 2013 yılında;

 

TEB AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE HAZİNE GRUBU

Aktif pasif yönetiminin etkinliği ve genel likidite yapısının sürekliliğinin korunması
TEB’de Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu bilanço yönetimi stratejisinin odağında yer alır.

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu’nun temel misyonu, Banka’da aktif pasif yönetiminin etkinliğinin ve genel likidite yapısının sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır. TEB, müşterilerine daha iyi bir hizmet sunabilmek için konvansiyonel müşteri işlemlerini Finansal Piyasalar Grubu’nun altında toplamıştır. Bilanço sorumluluğu ise Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu’nun görev alanındadır.

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu’nun temel hedefi, Banka’nın riskten arındırılmış sermayesini sürekli geliştirmek amacıyla, bilançodaki faiz, ülke, yapısal kur ve likidite risklerinin en etkin şekilde yönetimini sağlamaktır.

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu 2013 yılı süresince,

Kıymetli maden ve efektif işlemlerinde piyasa lideri
TEB, kıymetli maden ve efektif işlemlerinde 2013 yılında da piyasa liderliği sürdürmüştür. Bankalar arası efektif işlemlerinde 5 milyar dolar ile son 11 yılın en yüksek işlem hacmine ulaşılmış; yurt dışı bankalarla yeni anlaşmalar imzalanmıştır.

TEB, yurt içi altın kredilerinde sağladığı hacim artışıyla birlikte %40 pazar payına ulaşmıştır. İzlenen rekabetçi fiyatlama politikası sonucunda, altın mevduatı, 2013 yılında en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Diğer taraftan TEB yurt dışı bankalarla yaptığı altın kredi anlaşmaları ile likidite ve fonlama ihtiyacını başarılı bir şekilde yönetmiştir

Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Grubu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasını yakından takip etmekte; veriler ışığında ve finansal mühendislik yaklaşımı altında çeşitli bilanço kalemlerini modellemektedir. Grup aynı zamanda, Banka’nın yurt dışı ve yurt içi piyasalarda basit repo-ters repo işlemlerinden karışık türev işlemlere kadar her türlü finansal işlemini, TEB’in geleneksel risk yaklaşımına mevzuat ve yasal uyum doğrultusunda verdiği önemi dikkate alarak uygulamaktadır.

2013 yılında etkin likidite ve faiz yönetimi ile TEB’in istikrarlı kârlılığına katkıda bulunulmuştur. Diğer taraftan satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak menkul kıymet portföylerinin yönetiminde piyasa koşulları gözetilerek, sermaye kârlılığının beklentiler seviyesinde tutulması sağlanmıştır.

Fonlama kaynaklarını artırma gereği
Gelecek dönemde fonlama kaynaklarının çeşitliliğinin arttırılması kritik öneme sahip olacaktır. Bu öngörüden hareketle, BNP Paribas ile işbirliği güçlendirilmiştir. Alternatif fonlama kaynakları ile çeşitliliğin arttırılması Banka’ın 2014 için temel hedeflerdendir.

BNP Paribas ile sinerjik işbirliği
BNP Paribas’nın Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Bölümü ile sürdürülen işbirliği 2013 yılında da devam etmiştir. Periyodik yapılan toplantılar ile borçlanma alternatifleri ve özellikle ihtiyaç duyulan bilanço ürünlerinin modellenmesi gibi konularda düzenli bilgi alışverişi yapılmaktadır.

2012’de başlatılan ve önemli bir kısmı 2013 sonunda tamamlanmış olan BT ön ofis projeleri ile BNP Paribas’nın etkin iş süreçleri TEB bünyesine adapte edilmektedir. Bu çalışmalarla TEB’in bilgi işlem sistemlerinde ve piyasa riski takibinde daha da etkin bir yapıya geçilmesi öngörülmektedir.

TEB Banka Bonosu
TEB bonosu ihraçlarına 2013 yılında 5 yeni ihraçla devam edilerek müşteriler nezdinde aranan bir ürün haline gelmesi sağlanmıştır. Bu ürünün 2014 yılında çeşitlendirilerek ihracına devam edilecektir.

 

KURUMSAL YATIRIM BANKACILIĞI GRUBU

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde büyüme
TEB Kurumsal Yatırım Bankacılığı, 2013 yılında, risk yönetimi ilkelerinden ödün vermeksizin sermaye piyasalarında yaptığı işlemleri önemli ölçüde geliştirmiştir. Özellikle döviz ve faiz türev işlemlerinde müşterilerin riskten korunmasını sağlayacak yeni çözümler sunulmuş; emtia piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarına karşı koruma sağlayacak yeni ürünler geliştirilmiştir.

TEB’in yerel piyasadaki gücünü BNP Paribas’nın sermaye piyasaları, yapılandırılmış finansman ve danışmanlık alanlarındaki uzmanlık ve deneyimiyle birleştiren Kurumsal Yatırım Bankacılığı Grubu, müşterilerinin bu alanlardaki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahiptir. Kurumsal Yatırım Bankacılığı, TEB’in müşteri kolları ve BNP Paribas’nın ürün kollarına entegre olmuştur.

Kurumsal Yatırım Bankacılığı’nın temel amacı yerel müşteri ağını BNP Paribas’nın küresel ürün uzmanlığı ile birleştirerek sinerji yaratmaktır. 2013 yıllında özellikle finansal piyasalar, yapılandırılmış finansman ve kurumsal finansman alanlarında yeni sinerjiler yaratılmış ve katma değer üretilmiştir.

Güven duyulan marka
TEB ile BNP Paribas arasındaki güvenilir işbirliği, piyasalara ulaşma imkânı sunmanın yanı sıra şirketlere BNP Paribas’nın ideal fiyatlama ve yapılandırma olanaklarından yararlanma ve uluslararası alanda rekabet etme yeteneği de sunmaktadır. Bugün TEB kurumsal müşterilerine tüm kurumsal yatırım bankacılığı ürün yelpazesine erişim olanağı sunmakta; BNP Paribas aracılığıyla müşterilerini uluslararası piyasalara yakınlaştırmaktadır.

TEB 2013 yılının Kasım ayında Türkiye’nin en büyük şirketlerinin ve finansal kurumlarının katılımıyla gerçekleşen Bono, Kredi ve Sukuk Türkiye Konferansı’nın ana sponsorluğunu bir kez daha üstlenmiştir. Bu konferans Türkiye’de sermaye piyasalarının vadettiği büyük potansiyelin ve gördüğü ilginin en büyük kanıtı olmuştur. Bu trendin 2014 yılında da devam edeceği öngörüsüyle hareket eden TEB sermaye piyasalarındaki öncü konumunu koruyarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir.

Sabit getirili menkul kıymetlerde
TEB Finansal Piyasalar müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda en iyi ürün ve servisleri sunmak için iş modelini geliştirmeye devam etmektedir. Kurulmakta olan yeni bilgi teknolojileri sistemleri, müşterilere güvenli bir ortamda, ihtiyaçları doğrultusunda özgün çözümler sunma olanağı verecektir.

Finansal piyasalar alanında TEB, müşterilerine doğru ürün sunmak adına iç kurallar düzenlemiş; müşterilerin beklenti ve risk iştahları ile uyumlu çözümleri kullanmasını hedeflemiştir.

TEB Finansal Piyasalar 2013 yılında da Hazine ihalelerinde piyasa yapıcılığı görevini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir.

 

TEB MENKUL KIYMET HİZMETLERİ

Köklü bir hizmet geleneği
TEB Menkul Kıymet Hizmetleri Bölümü, BNP Paribas’nın 1990’lı yıllardan beri Türkiye’de sürdürdüğü yurt dışı takas ve saklama hizmetlerini 2007 yılından beri TEB bünyesinde sürdürmektedir.

TEB Menkul Kıymet Hizmetleri, müşterilerine Genel Müdürlük bünyesindeki uzman bir ekiple hizmet sunmaktadır. Avrupa’nın en büyük saklama bankası BNP Paribas Securities Services’in Türkiye şubesi olarak birim yerli ve yabancı müşterilere takas ve saklama hizmetlerine ek olarak;

yatırım ve finansman kararları sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara yönelik sermaye piyasası ve bankacılık çözümleri de geliştirmektedir.

TEB Menkul Kıymet Hizmetleri Bölümü;

sunmaktadır.

Diğer taraftan, BNP Paribas Securities Services’in küresel ölçekte portföy yönetim ve fon sektörüne sunduğu hizmetlerin TEB tarafından Türkiye’de yerleşik şirketlere sağlanması alanındaki çalışmalara 2013 yılında devam edilmiştir.

2013: Başarılarla dolu bir yıl
Banka, 2013 yılında, yabancı kurumsal yatırımcılara sağlanan takas ve saklama hizmetlerinde olduğu kadar vadeli işlemler için sağlanan teminat yönetimi ve ilintili hesap bankası işlemlerinde yeni büyük müşteriler kazanmıştır. Diğer taraftan, mevcut müşterilerin işlem hacimlerinde de artış gözlemlenmiştir. Özetle, TEB Menkul Kıymet Hizmetleri Bölümü 2013 yılında gerek saklamadaki kıymetler, gerek işlem hacimleri, gerekse elde ettiği gelir anlamında beklentilerin üzerinde bir performans göstermiştir.

Türkiye’nin kredi derecelendirme notunun Fitch’den sonra Moody’s tarafından da yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi devlet tahvilleri ve hazine bonolarının dünya çapında teminat olarak kullanılmaya başlanmasıyla sonuçlanmış, bu kıymetleri teminat olarak kabul eden uluslararası önemli kuruluşların saklama ve teminat yönetimi için tercih ettiği banka TEB olmuştur.
TEB Menkul Kıymet Hizmetleri Bölümü, üstün elektronik erişim alt yapısıyla uluslararası yatırımcıların Borsa İstanbul’a en uygun şekilde erişmesinde önemli rol oynamıştır.

TEB Menkul Kıymet Hizmetleri, sermaye piyasalarına verilen önemin artmasına, bu konudaki yapısal düzenlemelerin tamamlanma noktasına gelmesine ve İstanbul Finans Merkezi projesine paralel olarak büyümeye devam edecektir.

TEB, küresel bakış açısı, öncü ve müşteri odaklı yaklaşımı ile 2014 yılında da ‘bir saklama bankasından çok daha fazlasını arayan müşterilerin menkul kıymet hizmetleri için seçtikleri banka olmaya devam edecektir.

 

TEB İNSAN KAYNAKLARI GRUBU

İnsan Kaynakları Politikası

TEB İnsan Kaynakları;

için çalışmaktadır.

TEB İnsan Kaynakları, uygulamalarıyla tüm Banka çalışanlarına hızlı ve etkin bir şekilde destek vermekte; TEB Genel Müdürlük ve şubelerinin verimlilik ve performansının daha da artırılmasında büyük rol oynamaktadır.

İşe Alım

Rakamlarla İşe Alım
2013 yıl sonu itibarı ile TEB 10.000 çalışanı ile iki Genel Müdürlük ve 544 şubesi ile hizmet vermektedir.  

TEB çalışanlarının %62’si üniversite, %5.5’i yüksek lisans mezunu olup %0.1’i ise doktora derecesine sahiptir.
TEB 2013 yılında % 73’ü saha kadroları olmak üzere toplam 2.410 yeni işe alım gerçekleştirerek insan kaynağını daha da güçlü bir hale getirmiştir.
Genç yeteneklerin eğitimi ve istihdamına büyük bir önem verilerek, 

Üniversite Aktiviteleri - Akıl Fikir Kampüsü

Sosyal Medya Kanalı ile işe alım

TEB Pasaport

Kariyer Gelişimi
Çalışanlarımızın kariyer gelişimlerine odaklanarak, müdür atamalarının büyük kısmını iç kaynaklarımızdan karşıladık.  2013 yılında toplam 88 başarılı TEB çalışanı müdürlük görevini üstlendi.

E-jobs uygulaması ile BNP Paribas ve TEB grubunda yer alan açık pozisyonlar tüm çalışanlarımız ile paylaşılarak herkesin eşit şartlarda yeni kariyer fırsatlarından haberdar olmasını, başvurabilmesini sağladık.

Çalışanlarımıza TEB Grubu içerisinde farklı kariyer kulvarlarının sunulabilmesi ve farklı fonksiyonlarda rotasyon programlarına katılarak farklı görev ve pozisyonlara hazırlanabilmeleri amacıyla İç Kariyer Fırsatları Platformu hayata geçirilmiştir.

Konusunda uzman İnsan Kaynakları İş Ortakları ekibimiz bankadaki tüm çalışanlara kariyer konusunda danışmanlık vermekte ve çalışanların yetkinlik ve performansları paralelinde en uygun pozisyonlarda değerlendirilebilmelerini sağlamaktadır. 

TEB Mentor Uygulaması
TEB Mentor uygulamasının hedefi, Banka ve Grup Şirketleri çalışanlarının kişisel yetkinliklerini ve iş becerilerini geliştirmek için kendilerinden daha deneyimli çalışanların tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamaktır. Bankamız genelindeki 230 mentorumuz bugüne kadar 500’den fazla çalışanımıza mentorluk desteği vermiştir.

TEB Mentor uygulamasına 2013 yılında da devam edilmiş, TEB Mentor Programı ile 87 çalışanımızın gelişimine destek verilmiştir.

TEB Mentor uygulamasından yararlanmak isteyen ancak ihtiyaçlarına mentorluk dışında bir kanal ile yanıt verilebilecek Banka çalışanlarının talepleri de farklı metotlar ile (eğitim, rotasyon, kariyer görüşmesi vb.) karşılanmıştır.

2013 yılında Yetenek Yönetimi ve Yetenek Gelişim Planları
2013 yılında Yetenek Yönetimi süreçleri kapsamında yüksek potansiyel ve performans gösteren çalışanlar belirlenerek bu çalışanların gelişimleri Yetenek Yönetimi ekibimiz tarafından çalışanlarımızın yöneticileri ile birlikte yakından takip edilmiştir.

Yetenek Gelişim Planları
Yüksek potansiyel ve performans gösteren yaklaşık 1.000 çalışanımız için on-line olarak hazırlanan “Yetenek Gelişim Formları” ile çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık yönleri belirlenerek, gelecekteki kariyer yolları ile ilgili danışmanlık verilmektedir. Aynı zamanda bu arkadaşlarımızın gelişimi için rotasyon, e-öğrenme, sınıf içi eğitim programları, interaktif atölye çalışmaları ve deneyim paylaşım toplantıları ile zenginleştirilmiş 18 aya yaygın bir gelişim programımız bulunmaktadır. Yetenek gelişim formları yeteneğin yanı sıra yöneticisi ve ilgili İnsan Kaynakları temsilcisi ile hazırlanmaktadır.

Global yeteneklere, kariyer hedefleri doğrultusunda yurt dışında çalışma deneyimi edinmeleri için destek verilmeye devam edilmiştir.

2013 yılında da TEB, BNP Paribas Grubu içinde yapılacak yeni görevlendirmelere ilişkin kuralların ve politikaların belirlendiği ve grup içi görev değişikliklerine daha fazla olanak sağlayan; Fransa, Belçika, İtalya, İngiltere ve Lüksemburg arasında oluşturulan “Mobility Community” üyesi olarak çalışanlarına uluslararası kariyer fırsatları sunmaya devam etmiştir.

Geleneksel TEB Yetenek Günü 17 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
TEB Yetenek Günü’nde performans ve potansiyeli yüksek çalışanlarımız ile TEB üst yönetimi bir araya gelerek Banka’nın vizyon ve ortak hedefleri paylaşılmıştır. “Değişen Tüketici Trendleri İçin İnovasyon” teması kapsamında gerçekleştirilen toplantıda üst yönetimin vizyon ve hedef içerikli açılış konuşmalarının ardından, yeteneklerimiz için açık bir iletişim platformu yaratılarak; Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarımıza TEB’in vizyon ve hedefleri, sektör ve beklentiler hakkında istedikleri soruları yöneltmeleri sağlanmıştır.

Ücretlendirme ve Sosyal İmkanlar
Bankamızda maaş ödemelerimiz gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra her ay net olarak ödenir. Aylık maaşa ek olarak tüm çalışanlarımıza performansa dayalı  başarı  ve  satış primi ya da performans ikramiyesi  ödenebilir. 2013 yılında Bankamızda performansa dayalı yapılan ödemelerin yıllık ortalama tutarı bu ödemeyi alan çalışanlarımızın aylık ortalama ücretlerinin 1.8 katı olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca çalışanlarımızın görev ve unvanları paralelinde araç ve/ veya telefon tahsis edilebilir.  Tüm çalışanlarımız özel sağlık sigortası ve hayat sigortası güvencesi kapsamındadır. Özel sağlık sigortası poliçemiz çalışmayan eş ve çocukları da kapsar. Ayrıca çalışanlarımız kendi talepleri ile  bankamızın işveren katkılı Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olabilirler. Genel Müdürlük çalışanlarımız, kampüs içindeki restoranlarımızdan ve kafelerimizden faydalanabilirken, şube ve bölge çalışanlarımız için ise yemek kartı uygulamamız vardır. Genel Müdürlük çalışanlarımızın ulaşımı için servis hizmetimiz vardır. Yıllık izin uygulamalarımızda iş yasasının yıllık izin hükümleri uygulanır. Tüm çalışanlarımızın ve yakınlarının sosyal amaçlı olarak kullanabildikleri bir sosyal tesisimiz vardır.

Saklıköy TEB Formasyon Akademisi
Sadece eğitim merkezi olarak değil aynı zamanda çalışanlarımızın aileleri ile birlikte zaman geçirebilecekleri sosyal ve sportif aktivite merkezi olarak bu yıl içerisinde Bankamıza kazandırılmıştır.

İK Çözüm Merkezi
TEB İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin iç ve dış müşterilerin ilettiği soru ve taleplerin ilk başvuru noktası olarak hızlı ve hatasız karşılanması, memnuniyetlerinin artırılması ve buna yönelik bir iletişim platformunun oluşturulması amacıyla kurulan İnsan Kaynakları Çözüm Merkezi, 2013 yılında da faaliyetlerine devam etmiştir.

Great Place to Work® / En İyi İşyeri
TEB İnsan Kaynakları Grubu banka içerisindeki stratejik projelerde, tıpkı bir Değişim Yönetimi lideri olarak görev almaktadır.
Çalışanlar için En Çok Çalışılmak İstenen İşyeri’ni yaratmak ve sektörde çalışanların en çok tercih ettiği banka olmak hedefi ile yola çıkan TEB En iyi İşyeri Projesini 2012 yılsonunda başlattığı bu yana bir çok aksiyonu hayata geçirdi ve bunun sonucunda “Great Place to Work Anketi 2013 yıl sonunda  %84’lük bir katılım oranı ile gerçekleşti.

Son 1 yılda Anket skoru % 11 oranında arttı ve bu Great Place to Work danışmanları tarafından gerçek bir başarı örneği olarak kabul edildi.

Çalışanın Sesi Platformu
TEB sektörde bir ilke imza atarak organizasyondaki tüm grupları temsil eden çalışanlardan oluşan 600 kişilik ‘Çalışanın Sesi Platformu’ kurdu. TEB’de tüm çalışanların kendilerini ilgilendiren konularda karar süreçlerinde yer almalarını destekleyen başarılı ve sektörde örnek gösterilen bir uygulamadır.

TEB İletişim Faaliyetleri

TEB Çalışanları Birlikte
Çalışanların birlikte keyifli vakit geçirmesine ve ortak konuların paylaşımına imkan sağlayan “Fotoğraf Sergisi”, “ Sağlıklı Yaşam” ve “Yılbaşı Partisi” gibi etkinlikler düzenlenmiştir.

TEB Bülten
TEB haberleri ve güncel konuları hakkında çalışanları bilgilendirmeyi amaçlayan TEB Bülten 2 ayda bir yayınlanmakta olan e-dergidir. E-bülten formatında yayınlanması için çalışmalar başlamıştır.

Özel Gün Kutlamaları
Öğretmenler günü, yeni yıl ve bayram gibi özel günlerin kutlanması amacıyla çalışanlara yönelik çeşitli faaliyetler yapılmıştır.

TEB Kulüp Aktiviteleri
TEB çalışanlarının iş dışında da bir araya gelmesini sağlamak amacıyla spor, sanat ve hobi konularında farklı aktiviteler yapılmaktadır. 2013 yılında gerçekleştirilen kulüp faaliyetleri aşağıdaki gibidir;

Yöneticiler Zirvesi
Yönetim kademesinin bilgilendirilmesi ve üst yönetimin mesajlarının paylaşılması amacıyla her yıl düzenlenen bilgilendirme toplantısı 2013 yılında da gerçekleştirilmiştir.

İK Bizbize Toplantıları
Çalışanlarımıza daha yakın olmak ve çalışanlarımızın sesini dinlemek amacıyla tüm bölge, saha ve gruplardan 1700’den fazla çalışanımızın katılımıyla İK Bizbize Toplantıları düzenlenmiştir.

İşe Yeni Başlayan Çalışanlarla Kahvaltı Organizasyonu
İşe yeni başlayan çalışanların ilk izlenimlerini almak amacıyla belirli aralıklarla kahvaltı organizasyonları düzenlenmiştir.

BNP Paribas İletişim Araçları
BNP Paribas’nın 78 ülkede yaklaşık 200,000 çalışanına yönelik hazırladığı iç iletişim dergisi Ambition, ve internet televizyonu Starlight yayınlarına bu yılda Türkçe olarak devam edilmiştir. Ayrıca BNP Paribas’ın intranet sitesi olan Echonet’te TEB haberleri yer almıştır.

TEB Formasyon Akademisi Saklıköy
TEB Formasyon Akademisi, Saklıköy’de eğitim hizmeti vermeye başlamıştır. TEB Formasyon Akademisi Saklıköy’de eğitimlerin yanı sıra çalışanlar ve aileleri için spor ve sanat faaliyetleri de düzenlenmektedir.

TEB’de İnovasyon

2007’den beri aralıksız gerçekleştirdiği inovasyon çalışmalarıyla dünyaca ünlü araştırma şirketi Gartner tarafından örnek gösterilen TEB, European Financial Management Association (EFMA) tarafından 4 yıl üst üste “En Başarılı İnovasyon Yönetimi Yapan Banka” olarak gösterilmiştir.

TEB, 2013’de de inovasyon ile ilgili aktiviteleriyle çalışanlarını, üniversite öğrencilerini, müşterilerini ve teknolojik girişimcileri teşvik ederek inovasyon kültürünü yaygınlaştırmaya ve müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etmiştir.

Geleneksel TEB Akıl Fikir Yarışması
2013 yılında TEB’in inovasyon çalışmalarının kurum dışındaki en büyük yansımalarından biri olan Geleneksel TEB Akıl Fikir Yarışması’nın yedincisi düzenlenmiştir.

Müşterilerine sunduğu yenilikçi ve yaratıcı hizmetlerle onların hayatını kolaylaştıran TEB, inovasyonu farklılaşma stratejisinin en önemli araçlarından biri olarak görmektedir

Akıl Fikir Yarışması kanalı ile TEB’e sadece 2013 yılında 10.200 proje iletilmiştir. Yarışma başvurularının alındığı www.icatcikar.com sitemiz 102 ülkeden 171.000 ziyaretçiyi ağırlamıştır.

Müşterilerden, üniversite öğrencilerinden ve yeni mezun genç profesyonellerden gelen yenilikçi fikirler yine TEB’in müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlere dönüştürmüştür.

Aile bütçesi oluşturma ve yönetimi, aile giderlerini kontrol etme, borçların doğru yönetimi, yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler, bireysel emeklilik, kredi ve kredi kartlarının doğru kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapan TEB Aile Akademisi hayata geçirilen inovasyonlardan biri olmuştur. Yine müşterilerimizin tüm hesaplarının, kredi kartı ve diğer hareketlerini anında alabildikleri TEB Pratik Haberci uygulaması da hayata geçen inovatif uygulamalardan biridir.

Yarışmaya katılan finalistlere finansal ödüllerin yanı sıra ayrıca TEB ’de Kariyer fırsatları da sunulmaktadır. Şimdiye kadar 8 finalistimiz TEB ailesine katılmıştır.

Kıvılcım Portal
TEB çalışanlarının yenilikçi ürün, hizmet fikirleri, kurum içi inovasyon portalimiz olan “Kıvılcım” aracılığıyla alınmaya ve uygulamaya geçirilmeleri amacı ile yakından takip edilmeye devam edilmiştir. 

2013 yılı boyunca her hafta bankamızın hedefleri paralelinde farklı bir konu ile “Haftanın Fikri” uygulaması gerçekleştirilerek çalışanlarımızın fikirleri alınmıştır.

TEB Çalışanlarının yenilikçilik, yaratıcılık konusundaki farkındalığını artırmayı hedefleyen ve yine her yıl gerçekleşen Geleneksel Kurum İçi “İcat Çıkar” Yarışması ile de farklı birimlerdeki TEB’lilerin ekip olarak fikir üretmeleri teşvik edilmiş, yenilikçi projeler yarıştırılarak takım ruhunu teşvik eden eğlenceli bir rekabet ortamı yaratılmıştır.

Şimdiye kadar Kıvılcım Portal aracılığıyla TEB’lilerin 350 inovasyon ve iyileştirme fikri hayata geçirilmiş, 60 tanesi üzerinde ise çalışılmaya başlanmıştır.

Geleneksel TEB Akıl Fikir Buluşması
Her yıl TEB çalışanları, müşterileri ve dünyaca ünlü konuşmacıların katılımıyla katılımıyla gerçekleştirilen “Akıl Fikir Buluşması” 2013 yılında 6. defa gerçekleştirilmiştir.

Temalarımız;

2013 yılı teması “Değişen Tüketici Trendleri için İnovasyon” olan etkinlikte sektörün önde gelen isimlerinden konuşmacılar değişen tüketici trendleri konusunda dünyadaki gelişmeleri katılımcılara aktarmış, Kıvılcım Portal ile fikirlerini ileten en yaratıcı çalışanlar ve Akıl Fikir Yarışması’nda dereceye giren müşteriler, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ödüllerini almıştır.

TEB’de Eğitim

TEB günümüzde finansal hizmetler sektörünün en önemli ayrıştırıcı unsurunun “nitelikli ve eğitimli insan gücü” olduğunun bilinciyle, çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine en etkili şekilde destek olmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda düzenlenen eğitimler, kurum içi veya dışı kaynaklarla yürütülen gelişim ve değişim projeleri, eğitim merkezlerinin “iç müşteri hizmet standardının sağlanması” gibi konular eğitim faaliyetleri için de yer almaktadır.

2013 yılında İç eğitmen kadromuzu artırarak iç kaynaklarımızı etkin kullanma, gelişen eğitim teknolojilerini takip ederek dijital platformu eğitim programlarının parçası haline getirme konularında çalışmalar yapılmıştır.

2013 yılında, Bankamız Eğitim ve Gelişim stratejileri ve hedefleri çerçevesinde:

Yeni projenin sistemsel uygulamaları için, e-learning eğitimler hazırlanmıştır. Proje temsilcisi olarak seçilen kişilere daha detaylı eğitimler verilmiştir.

Bu proje kapsamında iş yapış şekli değişen tüm çalışanlara, rol bazında ayrı ayrı davranış eğitimleri hazırlanmıştır. Ekip yöneten görevlerde bulunan çalışanlar için, yeni iş yapış şekline uygun bakış açısı ile koçluk verebilmelerini sağlayacak koçluk eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

Yukarıdaki sınıf-içi programlara ek olarak;

2013 yılında TEB’de kişi başına düşen eğitim ise 71 saat olarak gerçekleştirilerek, geçen yıl verilen eğitim saatinde %15 artış sağlanmıştır.

Yeni TEB Formasyon Akademimiz: Saklıköy

Cumhuriyetköy’de yer alan TEB Formasyon Akademisi, çalışanlarımızın daha verimli ve keyifli bir ortamda çok amaçlı eğitim ve gelişim programlarına katılabilecekleri yeni eğitim tesisimiz Saklıköy’e taşınmıştır.

Saklıköy TEB Formasyon Akademisi sadece eğitim merkezi olarak değil aynı zamanda çalışanlarımızın aileleri ile birlikte zaman geçirebilecekleri sosyal ve sportif aktivite merkezi olarak bu yıl içerisinde Bankamıza kazandırılmıştır.

BNPP Öğrenme Yolculuğu

TEB, BNL (İtalya), BNP Paribas Fortis (Belçika) ve BDDF (Fransa)’daki global yetenekler için, onların mesleki ve kişisel yetkinliklerini geliştirmek, onlara BNPP Grubu’nu daha yakından tanıtmak amacıyla hayata geçirilen BNPP Öğrenme Yolculuğu 2013 yılında Belçika’da düzenlenmiş ve bankamızdan iki genç yeteneğimiz programa katılmışlardır.