2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

TEB’in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan mali tabloları değerlendirildiğinde;

Karlılık ve verimlilik odaklı stratejiler doğrultusunda TEB’in 2013 yılı vergi sonrası kârı % 8 artışla 535 milyon TL’ye ulaşmış ve özkaynak karlılığı %11.5 olarak gerçekleşmiştir.

Banka 2013 yılında aktif büyüklüğünü %23 artışla 53,409 milyon TL’ye çıkartırken, toplam kredilerini %28 civarında büyüterek 38,135 milyon TL seviyesine getirmiş ve bu bağlamda bireysel ve tüzel müşterilerine verdiği desteği azami düzeyde devam ettirmiştir. Daha geniş bir müşteri tabanına hizmet verme stratejisi dahilinde, bireysel krediler %30’luk bir artış göstererek 12,162 milyon TL’ye ulaşmıştır. TEB’in ülke ekonomisine verdiği düzenli desteğin en önemli göstergelerinden olan Kobi, Ticari ve Kurumsal müşterilere verilen krediler 26,686 milyon TL ile Banka’nın canlı kredi portföyünün %69’unu oluşturmaktadır.

TEB 2013 sonu itibarıyla topladığı mevduatın tamamını krediye dönüştürmüş ve yılı %111.2’lik Kredi/Mevduat oranı ile tamamlamıştır. Bankamız fonlama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan vadeli mevduat hacmi %18.4 oranında artarak toplam mevduatın bilanço pasifi içindeki payını %64’e çıkarmıştır. Diğer taraftan vadesiz mevduatlarımız da 5,424 milyon TL seviyesine ulaşmış ve fonlama maliyeti açısından bankamıza önemli bir katkı sağlamıştır.

TEB fonlama kaynaklarını uluslararası borçlanmalarla çeşitlendirmektedir. Uzun vadeli fon kaynağı sağlanması amacıyla uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri kredilerin alınmasına devam edilmiştir. Yılın ikinci yarısında küresel finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen TEB, 22 Ağustos 2013 tarihinde, 2013 yılında vadesi dolan, ihracatçı firmaları desteklemek amacıyla alınmış bir yıl vadeli sendikasyon kredisini bir önceki yıla göre %127 oranında ve 2013 yılı için sektörün en düşük oranı olan Libor/Euribor + %0.75 maliyet ile yenileyerek, piyasalarda Bankaya olan güvenin bir kez daha tescil edilmesini sağlamıştır. Bankamızca, uluslararası piyasalardan 310.000.000 Euro ve 140.000.000 Dolar tutarında iki ayrı dilimden oluşan bir yıl vadeli sendikasyon kredisine ilişkin kredi anlaşması imzalanmıştır.

2013 yılı içinde, sermaye yeterlilik rasyosunu güçlendirmek amacıyla uluslararası piyasalardan BNP Paribas’nın aracılığıyla toplam 125 milyon Euro ve 65 milyon Dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken geri ödeme opsiyonlu yurt dışı tahvil ihraç edilerek Sermaye benzeri borçlanma gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı sonu itibari ile çeşitli banka ve finansal kurumlar ile imzalanmış olan anlaşmalar neticesinde devam eden toplam 400 milyon Euro ve 280 milyon Dolar tutarında sermaye benzeri kredisi bulunmaktadır.

Fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcılara mevduat haricinde alternatif ürünler sunulması çalışmaları kapsamında Ocak 2013’te 364.7 milyon TL nominal tutarlı 174 gün vadeli, Mart 2013’te 99.7 milyon TL nominal tutarlı 405 gün vadeli,  Mayıs 2013’te 200 milyon TL nominal tutarlı 386 gün vadeli, Ekim 2013’te 350 milyon TL nominal tutarlı 148 gün vadeli, Aralık 2013’te 250 milyon TL nominal tutarlı 169 gün vadeli olmak üzere yurtiçi piyasalarda toplam 1,264.4 milyon TL nominal tutarlı Türk Ekonomi Bankası bonosu halka arz edilmiştir. Ocak 2013’te ihraç edilen bono Temmuz 2013’te itfa olduğundan 31Aralık 2013 itibari ile ihraç tutarı 899.7 milyon TL’dir.