2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2013 YILI YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BEYAN

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Yıllık Faaliyet Raporu, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve ilişikte sunulmuştur.

Yavuz CANEVİ
Yönetim Kurulu Başkanı

 Jean Milan GIVADINOVITCH
Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkan

Dr. Akın AKBAYGİL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkan Vekili

 Ümit LEBLEBİCİ
 Genel Müdür

M. Aşkın DOLAŞTIR
Finansal Raporlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Gökhan KAZCILAR
Finansal Raporlamadan Sorumlu Direktör