2013 FAALİYET RAPORU
PDF BNP PARIBAS GRUP İLETİŞİM ENGLISH

ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Türkiye ekonomisi açısından 2013 yılının ilk yarısı gerek makro ekonomik veriler gerekse ülke derecelendirme notunun Fitch’in ardından Moody’s derecelendirme kuruluşu tarafından da yatırım yapılabilir seviyeye yükseltilmesi itibari ile beklentiler açısından da son derece olumlu ilerlerken, hem dünya ekonomisinde hem ülke içerisindeki gelişmeler yılın ikinci yarısında son derece farklı bir tablonun gelişmesine neden olmuştur.

Yıl içindeki olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye ekonomisinin 2013 yılı büyüme oranının %3.8’lere ulaşması beklenmektedir. Bazı makro ekonomik verilerdeki bozulmalara karşın, genel olarak 2013 yılındaki bozulmanın ekonomiye sınırlı olarak yansıdığı söylenebilir.

Türk bankacılık sektörü ise, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen sağlam bilançoları ve etkin risk yönetimi ile 2013 yılını başarılı bir şekilde tamamlamıştır. Sektörde yaşanan sınırlı gelir artışında ekonomi kaynaklı bozulmalardan çok, sektörün önemli gelir kaynaklarına ilişkin uygulamaya alınan sınırlayıcı düzenlemelerin etkisi hissedilmiştir.

Türk bankacılık sektörünün en itibarlı oyuncularından olan TEB, 2013 yılında,

vizyon, misyon, hedef ve stratejileri doğrultusunda ilerlemesini kararlılıkla sürdürmüş ve yılı başarılı bir performansla sonuçlandırmıştır.

2013 yılında iş kollarımızdaki altyapı ve şubeleşme çalışmalarımızı sürdürürken, daha etkin ve verimli bir organizasyon oluşturma konusunda adımlar atılmış bulunmaktadır. Bankamız, stratejik ortağı BNP Paribas ile ürettiği sinerjiyi geliştirmeye ve çeşitlendirmeye odaklanmış, müşterilerine dünyaya açılan bir hizmet kanalı sunmaya devam etmiştir. TEB, finansal iştirakleri ile olan işbirliğini de pekiştirmiş, geniş ve yaygın müşteri tabanına birbirini tamamlayan ürün ve hizmet bütünlüğü ile ulaşma imkanını kullanarak performansını güçlendirmiştir.

TEB, 2013 yılında sosyal sorumluluk odaklı çalışmalarına da hız vermiştir. Bankacılık sektörünün başarısı ve toplumun refahı için çok önem verdiğimiz finansal okuryazarlık çalışmalarımız başarıyla sürdürülmüş, TEB Aile Akademisi ile bir yılda 105 bin kişiye ulaşılmıştır. Bu tip projeleri sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal gelişme adına önemli bulduyoruz.. TEB, bu alanlara sadece maddi değil aynı zamanda kalifiye yönetim ekiplerinin eğitmen olarak aktif katılımıyla da desteğini sürdürecektir.

2013 yılının TEB açısından önem taşıyan bir diğer gelişmesi, yönetim ekibinde yaşanan değişim olmuştur. 10 yıl süresince Genel Müdür olarak TEB’e hizmet eden Sayın Varol Civil bu görevi 12 yıldır genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş olan Sayın Ümit Leblebici’ye devretmiştir. Sayın Civil, bundan böyle engin deneyim ve bilgi birikimini daha stratejik bir seviyede, Yönetim Kurullarımızda bizimle paylaşıyor olacaklardır. Sayın Leblebici’ye ve Sayın Civil’e görevlerinde başarılar dileriz. 

TEB, büyüyen ve çeşitlenen hizmet kanalları ile daha da güçlü bir banka olma yolunda stratejilerini başarı ile uygulamaktadır. Ürün ve müşteri portföylerini genişleterek sektördeki itibarlı konumumuzu daha çok sağlamlaştıracağız. TEB güçlü ortaklık yapısı ve özkaynaklarıyla büyümenin gerektirdiği yatırımları yapabilecek konumdadır. Bu gücünü esnek ve hızlı karar alma süreçleri ve profesyonel ekibinin yönetimsel yetkinlikleriyle pekiştiren TEB geleceğe güvenle bakmaktadır.

TEB’in 2013 yılı faaliyet sonuçlarını ve mali tablolarını değerli görüşlerinize sunarken, siz hissedarlarımıza değerli desteğiniz için Yönetim Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu