Nakliyat Sigortaları

  Sayfa: 1/1  Ürün Sayısı: 4 
Emtea Sigortası

Emtea Sigortası

Kara-hava-deniz yolu ile nakledilen malların, çarpma, çarpışma, yangın, infilak, yükleme, aktarma, boşaltma sırasında meydana gelecek zararları poliçedeki şartlar dahilinde teminat altına alır.

Kıymet Sigortası

Kıymet Sigortası

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri senet, tahvil, çek, bono, hisse senedi ve benzeri kıymetli evrak ile kağıt ve madeni para, döviz, altın ve gümüşten kara, deniz ve hava yolu ile taşınmaları esnasında meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.

Tekne Sigortası

Tekne Sigortası

Tekne sahibi sigortalanabilir menfaatlerini her türlü deniz rizikolarına, yangına, baratarya, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve harp rizikosuna karşı sigortalatabilir.

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili mali sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.

  Sayfa: 1/1  Ürün Sayısı: 4