Finansal Okuryazarlık

  Paylaş

  Finansal okuryazarlık, tüketicinin paranın kullanımında ve yönetiminde bilgiyle değerlendirme yapmasını ve finansal araçların seçiminde etkili ve rasyonel kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. Başka bir ifade ile bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirme ve bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğidir.

  Nüfusu her geçen gün artmakta olan dünyamızda doğal kaynaklarda yaşanan yetersizlikler sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin yayılması tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön sıralarda yer almaktadır. OECD ülkelerinde ve OECD dışı bazı ülkelerde yapılan anketler, tüketicilerin sadece finansal konularda doğru karar vermelerine yarayacak finansal bilgi, beceri ve farkındalığa sahip olmadıklarını göstermek ile kalmayıp aynı zamanda varolan bilgi, beceri ve farkındalıklarını çoğunlukla abarttıklarını da göstermektedir. Bu nedenle bireyleri eğiterek paralarını nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmelerini sağlamak oldukça önemlidir. TEB Aile Akademisi ile amacımız finansal yetkinliği yüksek ve ekonomisi sağlam ailelerden oluşan bir Türkiye'ye katkı sağlamaktır.

  Ekonomimizin daha güçlü bir zeminde büyümesine katkı sağlamak için başlattığımız finansal okuryazarlık çalışmalarını desteklemek amacıyla 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin ilk Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi’ni oluşturduk. Her yıl düzenli olarak yenilediğimiz bu araştırmanın 2015 sonuçlarına göre Türkiye geneli için finansal okuryazarlık endeksi 60.0 olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2014 yılına ait Finansal Okuryazarlık Endeks değeri olan 59,4 ile paralellik göstermektedir.

  2015 yılı verilerine göre ülkemizin Finansal Bilgi Skoru yani finansal kavramlar hakkında sahip olduğu bilgi seviyesi 21,2 olarak hesaplanmıştır. 2014 yılında 19,9 olarak hesaplanan bu değerdeki değişimi tüketicilerin finansal bilgi seviyesinde ufak da olsa bir artış olduğu yönünde yorumlamak mümkündür. Finansal Tutum/Tavır Skoru tüketicilerin istek ve finansal planlarına ilişkin tavır ve tutumlarını ölçümlemektedir. 2014 yılında 14,1 olarak hesaplanan Finansal Tutum/Tavır Skoru, 2015 yılında 15,0 olarak belirlenmiştir. Bu durumda Finansal Tutum/Tavır Skorunda geçen seneye oranla hafif bir artış gerçekleştiği söylenebilir.

  Finansal Davranış Skoru ise satın almadan önce düşünme, faturaları zamanında ödeme ve bütçeleme ve hedeflere ve ihtiyaçlara ulaşabilmek için tasarruf ve harcama gibi sergilenen olumlu davranışları ölçer. 2015 yılı için hesaplanan Finansal Davranış Skoru 24,0’tür.

  Bu skorun 2014 yılı için hesaplanan değerinin 25,4 olduğu göz önünde bulundurulduğunda son bir sene içerisinde ülkemizdeki tüketicilerin Finansal Davranış Skorunda bir miktar azalma olduğu görülmektedir. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte her yıl düzenli olarak yürüttüğümüz endeks çalışmalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  2017 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.  

  2016 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.

  2015 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.

  2014 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.  

  2013 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız. 

   

  Finansal Sağlık Skoru Hesaplama

  Finansal Sağlık Skoru testi sayesinde, finansal konulardaki bilgi, tutum ve davranışınızı ölçebilir, sizinle benzer profildeki kişilere göre durumunuzu öğrenebilirsiniz. Finansal sağlık skorunuza ulaşmak için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla