Finansal Okuryazarlık

  Paylaş

  Finansal okuryazarlık, tüketicinin paranın kullanımında ve yönetiminde bilgiyle değerlendirme yapmasını ve finansal araçların seçiminde etkili ve rasyonel kararlar verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. Başka bir ifade ile bireylerin gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirme ve bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğidir. 

  Nüfusu her geçen gün artmakta olan dünyamızda doğal kaynaklarda yaşanan yetersizlikler sonucu, toplumların finansal okuryazarlık düzeylerini yükseltmek ve tasarruf bilincinin yayılması tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön sıralarda yer almaktadır. OECD ülkelerinde ve OECD dışı bazı ülkelerde yapılan anketler, tüketicilerin sadece finansal konularda doğru karar vermelerine yarayacak finansal bilgi, beceri ve farkındalığa sahip olmadıklarını göstermek ile kalmayıp aynı zamanda var olan bilgi, beceri ve farkındalıklarını çoğunlukla abarttıklarını da göstermektedir. Bu nedenle bireyleri eğiterek paralarını nasıl yönetmeleri gerektiğini bilmelerini sağlamak oldukça önemlidir. TEB Aile Akademisi ile amacımız finansal yetkinliği yüksek ve ekonomisi sağlam ailelerden oluşan bir Türkiye'ye katkı sağlamaktır. 

  Ekonomimizin daha güçlü bir zeminde büyümesine katkı sağlamak için başlattığımız finansal okuryazarlık çalışmalarını desteklemek amacıyla 2013 yılından buyana Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte Türkiye’nin ilk Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi’ni hesaplıyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile  Türkiye’nin finansal okuryazarlık alanındaki ihtiyaçlarını, finansal enstrümanlara erişim imkanları ile ilgili bilgi ediniyor, çalışmalarımıza bu çerçevede şekil veriyoruz.

  2013 yılından bu yana yapılan endeks araştırmalarının raporlarını aşağıda bulabilirsiniz.

  2020 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.  

  2018 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.

  2017 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.  

  2016 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.

  2015 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.

  2014 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız.  

  2013 Finansal Okuryazarlık ve Erişim Endeksi Raporu için tıklayınız. 

   

  Finansal Sağlık Skoru Hesaplama

  Finansal Sağlık Skoru testi sayesinde, finansal konulardaki bilgi, tutum ve davranışınızı ölçebilir, sizinle benzer profildeki kişilere göre durumunuzu öğrenebilirsiniz. Finansal sağlık skorunuza ulaşmak için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla