Çevre Politikası

Çevre Politikası
  Paylaş

  Türk Ekonomi Bankası A.Ş, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak bankacılık faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır.

  Bu yaklaşım doğrultusunda;

  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,
  • Çevreye duyarlı ürünler sunmayı,
  • Kaynak tasarrufunu ve Enerji verimliliğini arttırmayı,
  • Çevre boyutları ile ilgili yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal ve diğer şartlara riayet etmeyi,
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansımızı sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Çalışan, tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye duyarlılığını arttırmayı

  hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.

  Sayfa içeriğini puanla