Stratejimiz

  Paylaş
  SORUMLU BANKACILIK

  Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir.

  Ürün ve hizmetlerimizi sadece kârlılığımızı gözeterek değil, öncelikli kilit paydaşlarımıza ve dolayısıyla topluma olan faydasını da dikkate alarak geliştirmemiz de bu bağlamda giderek önem kazanmaktadır. TEB, kurumsal sosyal sorumluluğa bu bakış açısıyla yaklaşarak paydaşlarının sosyal, çevresel, ekonomik ve etik beklentilerini karşılamaya yönelik tüm çalışmaları bu kapsamda değerlendirmekte ve gelişimini izlemektedir. Kurumsal olarak içinde yaşadığımız toplumun gelir ve refah düzeyine sağlayabileceğimiz olumlu katkıyı her geçen gün artırarak gelişmekte ve büyümekteyiz. Bugünün ve geleceğin nesillerine daha iyi bir yaşam sağlamak için üstümüze düşen rolü yerine getirmek üzere çıktığımız bu yolculukta, paydaşlarımızın da katkısıyla çok daha kalıcı adımlar atabilmek amacıyla ilerlemek arzusundayız. Kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul eden TEB, paydaşlarının önceliklerini ve temel değerlerini kurumsal öncelikleri olarak gören ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla hareket etmektedir.

  TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı sağlayan uygulamaları da desteklemektedir. Kurumsal olarak etkilediği sosyal, çevresel ve ekonomik alanlarla ilgili iş süreçlerini ve operasyonlarını düzenli olarak izleyen TEB, aynı zamanda çalışanlarının toplumsal sorunlarda çözümün bir parçası olabilmeleri amacıyla gönüllü katılımları da teşvik etmektedir.

  KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS) STRATEJİMİZ

  TEB’in KSS stratejisi Banka’nın kurumsal stratejisiyle entegredir ve aşağıdaki unsurları amaçlamaktadır:

  • Sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanımız genişlerken, sorumluluklarımızı yerine getirerek paydaşlarımızın güvenini sağlamak
  • Etik, güvenilir, şeffaf bir kurumsal yönetim ve doğru risk yönetimi anlayışıyla, hizmet ve ürünleriyle fark yaratan, teknolojik olarak üstün, lider bankalardan biri olmak
  • Gelecek nesillere yatırım yaparak sürdürülebilir bir çevre ve toplum yaratmak için katkı sağlamak
  • İstikrarlı büyümeye odaklı veçalışanlarına yatırım yapan bir kurum olmak
  Sayfa içeriğini puanla