Kuyumcu Paket Sigortası

Kuyumcu Paket Sigortası
  Paylaş
  Kuyumcu Paket Sigortası ile, sigortalının stoklarında veya demirbaşlarında, çalışanlarca meydana getirilecek zararlar, deprem ve terör risklerinin meydana getireceği zararlar da kapsama dahil edilebilecek şekilde, herhangi bir nedenle meydana gelen zarar ve kayıplar teminat altına alınmaktadır.

  Kuyumcu Paket Sigortası aşağıdaki teminatları içermektedir:

  • Stok Teminatı: Sigortalının mülkiyetinde olan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerinde yangın, yıldırım, infilak riskleri neticesinde meydana gelebilecek zararlar Yangın Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.

                     Stok Teminatı kapsamına isteğe bağlı olarak aşağıdaki durumlardaki riskler de dahil edilebilmektedir:

  • Seyahatteki Riskler Teminatı: Sigortalının veya çalışanlarının Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde ticari amaçlı olarak yaptıkları seyahatlerde yanlarında taşıdıkları, sigortalının mülkiyetinde olan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerinde seyahat süresince poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.
  • Çalışma Saatleri Dışında Kasa Dışında Bulunan Stoklar Teminatı: Sigortalının poliçede belirtilen riziko adresinde sigortalının mülkiyetinde olan veya emanetinde bulunan ve sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerini saklayabileceği güvenli bir kasa olmaması durumunda sigortalının çalışma saatleri dışında poliçe kapsamına dahil ettiği yukarıda belirtilen kapsamdaki sigortalı varlıklarını daha güvenli olduğunu düşündüğü bir yerde bulundurması durumunda ve poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır. Bu teminat Stok sigorta bedelinin %10'u, maksimum 50.000 TL limitile sınırlı olarak verilmiştir.
  • Yurtiçi Sevkiyat Teminatı: Sigortalının işlerinde kullanılan stok, ticari eşya ve banka senetlerini ticari amaçlı olarak hava kargosu, güvenlik şirketi, posta, acil kurye vb. yollarla bir yerden bir yere sevketmesi durumunda poliçede teminat altına alınan riskler kapsamında meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.
  Kuyumcu Paket Sigortasına isteğe bağlı olarak Demirbaş, Emanete Bırakılan Mallar, Emniyeti Suistimal, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör ve Deprem ek teminatları da dahil edilebilmektedir.

  * Kuyumcu Paket Sigortası Zurich Sigorta A.Ş. tarafından sunulmaktadır. Bu ürünü satın almak için size en yakın TEB Şubesi'ne başvurmanız yeterlidir.
  Sayfa içeriğini puanla