İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat All Risk Sigortası
  Paylaş

  • İnşaat all risk sigortası, inşaatın ön depolama safhasından başlar. Tahahhüt edilmiş işlerin kabulüne kadar geçen dönemde, müteahhit'in karşı karşıya kalabileceği ani ve beklenmedik riskler sonucu gerçekleşebilecek kayıp ve hasarları karşılar.
  • Bu teminata ek olarak ek prim alınarak, teminata dahil edilebilecek riskleri, üçüncü şahıs mali mesuliyet , enkaz kaldırma, fazla mesai ve seri vasıtalar, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör, bakım devresi teminatları olarak sıralamak mümkündür.
  • Bu sigorta ile verilen teminatların süresi proje süresi ile sınırlı olup projenin bitirilip teslim edilmesi ile son bulur.
  • Teminat verilen bedel yani sigorta bedeli inşaat-montaj projesinin ulaşacağı son değer veya proje bedelidir. 
  Sayfa içeriğini puanla