Gayrinakdi Krediler

Teminat mektupları ve akreditiflerle ithalat ve ihracat işlemleriniz daha kolay.

Gayrinakdi Krediler
  Paylaş
  Teminat Mektupları

  Teminat Mektubu, borçlunun alacaklıya karşı üstlendiği yükümlülüğün yerine getirilmesini garanti etmek üzere Banka tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen bir taahhüttür.

  Harici Garanti Mektubu

  Harici Garanti Mektubu, yurt dışı ticari işlemlerde, yurt dışındaki muhataba olan taahhütlerin yerine getirileceği hususunda düzenlenen teminat mektuplarıdır. Taahhüdün süresi içinde ve iki taraf arasındaki sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda talep edilen bedel muhataba ödenmektedir.

  Akreditifler

  Bir dış ticaret finansman yöntemi olan bu enstrüman ile ithalat işlemlerinde, ithalatla ilgili koşulları (yükleme vadesi, ödeme şekli, malın cinsi ve tutarı gibi) içeren akreditif mektubunun Banka tarafından yurt dışındaki ihracatçının bankasına gönderilmesiyle, mal bedelinin, malın Türkiye'ye gönderilmesinin ardından ihracatçıya ödenmesi taahhüdü verilmektedir.

  Sayfa içeriğini puanla