TEB İşletme Uzmanları

    Paylaş

    İşletmeleri kuruluş aşamasından uzun dönemli başarılara taşıma hedefindeki, planlama yöntemleri ile sektör yapılanması gibi konularda bilgi sahibi olan TEB İşletme Uzmanları, küçük ölçekli işletmelerimize de danışmanlık hizmeti vermek için özel olarak yetiştirilmişlerdir. 

    TEB İşletme Uzmanları, teorik ve pratik uygulamalı uzun soluklu bir eğitimin ardından müşterilerini sadece finansman yönetimi konusunda değil, aynı zamanda; pazarlama , satış ve işletme yönetimi konularında  da danışmanlık verecek ehliyettedir.

    TEB İşletme Uzmanları, işletmeleri derinlemesine analiz ederek çözüm önerileri geliştirir, analizler sonucunda hazırladığı öneriler ile işletmelerin değişen ekonomik şartlara uygun olarak gelişme çabalarına yön verir,  satış aktivitelerinin geliştirilmesi, üretim veriminin artırılması, finansal kaynakların etkili kullanılması yönündeki tespitleri ile işletmelerinin güçlerine güç katar.

    Sayfa içeriğini puanla