Kategori Listesi

  Haberler

  Diğer Haberler

  2019 ve 2020 Yıllarında Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Fonu, Emanet ve Alacaklar

  2015-04-01 14:29:00

  TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. MÜŞTERİLERİNE

  2019 ve 2020 YILLARI İÇİNDE

  ZAMAN AŞIMINA UĞRAYACAK YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN EMANET VE ALACAKLAR HAKKINDA

  DUYURU

  6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 27.02.2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM’ye) ilişkin yönetmelik uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zaman aşımına uğrayacak ve YTM’ye gelir kaydedilecektir.

  2019 yılı için (01.01.2019-31.12.2019) ve 2020 yılı için (01.01.2020-31.12.2020) tarihleri arasındaki son işlem tarihleri dikkate alınarak on yıllık zaman aşımı süresi içerisinde herhangi bir şekilde tahsil ve talep edilmeyen emanet ve alacaklar on yıllık zamanaşımı süresi dolduğu günden itibaren zaman aşımına uğrayacaktır.

  Bu düzenlemeler çerçevesinde, Bankamız müşterilerinin belirtilen son işlem tarihinden itibaren on yıllık zaman aşımı süresi dolmadan önce geçerli kimlik belgeleri ile Bankamıza başvurmadıkları takdirde, on yıllık zaman aşımı süresi dolan emanet ve alacakları zaman aşımına uğrayacak ve yasal süresi içinde YTM’ye devredilecektir”

  Bilgilerinize sunarız.

   

   

  Zamanaşımına uğrayacak emanet ve alacakları sorgulamak için tıklayın.