ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

2010 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Kar ve Zarar Hesapları inceleme ve onayınıza sunulmuştur.

2010 yılında dünya ekonomisinin gündemindeki en önemli konu krizden çıkış stratejileri ve bunların uygulama sonuçları olmuştur. Ekonomik göstergelerde yılın özellikle son iki çeyreğinde gerçekleşen iyileşme, 2010 yılının krizden çıkış yılı olarak görülmesine neden olmuştur. Bu dönemde, gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan ekonomiler arasındaki yapısal farklar belirgin bir biçimde artmış; ülkelerin büyüme hızları arasında ayrışmalar ortaya çıkmıştır. Gelişmekte olan ekonomiler genel olarak daha iyi bir ekonomik performans sergilemiş ve global ekonominin itici gücü olmayı sürdürmüşlerdir.

Global dalgalanmaları etkin bir şekilde yöneten Türkiye, krizin etkisinden en çabuk kurtulan ülkelerin başında yer almıştır. Türkiye ekonomisi 2009’un son çeyreğinde yüzde 6’lık büyüme oranı ile krizden çıkmaya başladığının sinyallerini vermiştir. 2010 yılının ilk üç çeyreğinde sırasıyla yüzde 11.8, yüzde 10.2 ve yüzde 5.5’lik büyümenin yaşandığı Türkiye, yüksek ekonomik performansı ile uluslararası derecelendirme kuruluşlarının da takdirini kazanmış, ülkemizin kredi notu yükselmiştir.

Türk bankacılık sektörü, sağlam altyapısı sayesinde 2010 yılında güçlü bir performans sergilemiştir. Bu dönemde, özellikle ekonomik krizden en çok etkilenen KOBİ’lere olan desteğini sürdüren bankacılık sektörü, reel sektörün ve dolaysıyla Türkiye ekonomisinin yeniden ivmelenmesinde büyük rol oynamıştır.

TEB, rekabet üstünlüklerini en doğru şekilde kullanarak katma değer üretmeye devam etmektedir. Uluslararası ve ulusal piyasaların dinamiklerini doğru yorumlamaya odaklı olan TEB, sahip olduğu güçlü ve yaygın hizmet yapılanmasını çağdaş risk yönetimi uygulamalarının ışığında yöneterek mali sağlığını korumuş ve 2010 yılı hedeflerine başarıyla ulaşmıştır.

Güçlü hissedar desteğiyle yoluna devam eden TEB, 2010 yılında bankacılık sektörümüz açısından da büyük önem arz eden bir projenin tüm gereklerini eksiksiz olarak yerine getirmiş ve Fortis Bank Türkiye ile yasal birleşmesini 14 Şubat 2011 tarihinde tamamlamıştır.

Daha büyük bir ölçeğe kavuşmakta olan TEB, yüksek büyüme potansiyeline sahip Türkiye pazarında faaliyetlerini artırmaya ve aynı zamanda BNP Paribas için stratejik bir büyüme kaldıracı olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu
Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv