TÜRK EKONOMİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ’NİN 31 MART 2011 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1- Açılış ve toplantı başkanı, iki oy toplama memuru ve iki katipden oluşan Başkanlık Divanı’nın teşkili,

2- Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,

3- Mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,

4- 2010 yılı bilançosu ile gelir-gider tablosunun okunması, müzakere ve tasdiki ile karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin kabulü veya değiştirecek şekilde kabul yahut reddi hakkında karar alınması, bu konudaki önerilerin görüşülmesi,

5- Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması ve Yönetim Kurulunca 2011 yılı için mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için görevlendirilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun onaylanması hakkında karar ittihazı,

6- 2010 yılında Bankamızca yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,

7- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin 2010 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri,

8- Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,

9- Yönetim Kurulu ve Kredi Komitesi üyeleri ile Denetçilere ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin saptanması,

10- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 334.–335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri hakkında karar ittihazı.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv