BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Bankamız dahil olduğu risk grubu ile ilgili çeşitli bankacılık işlemleri yapmakta olup, bu işlemler ticari amaçlarla ve geçerli piyasa fiyatlarıyla uyumlu gerçekleştirilmektedir. Yıllardır izlenen bu politikanın en önemli göstergesi, Bankamızın toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri içinde risk grubunun payının yüzde 2.5’in altında kalmış olmasıdır. Risk grubu ile yapılmış kredi işlemleri ve toplam Bankamız kredi riski içindeki payları 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

(%)

31.12.2010

31.12.2009

Toplam nakdi krediler içindeki payı

1.40

0.59

Toplam gayrinakdi krediler içindeki payı

3.84

4.09

Toplam nakdi ve gayrinakdi krediler içindeki payı

2.03

1.56


Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili diğer detay açıklamalara “Faaliyet Raporu”nun 4’üncü bölümü b bendinde “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre hazırlanarak sunulmuş, 31 Aralık 2010 tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun VII’inci bölümünün 1’inci ve 2’nci maddelerinde detaylı olarak yer verilmiştir.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv