TEB FİNANSAL HİZMETLER GRUBU

TEB Portföy Yönetimi

1999 yılında kurulan TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’nin temel amacı, bireysel ve kurumsal yatırımcı portföylerinin risk profiline uygun finansal enstrümanların dağılımının belirlenerek yönetilmesi ve bu çerçevede optimum faydanın sağlanmasıdır. Şirket, sunduğu geniş ürün yelpazesi ile müşterilerin risk algısı ve getiri beklentilerine paralel, katma değer sağlayacak önerileri ortaya çıkarmaktadır.

TEB Portföy, Haziran 2004’te Varlık Yönetimi Hizmetleri’ni ürün gamına katmıştır. Varlık Yönetimi Hizmeti’nin amacı, risk ve getirinin mükemmel dengesini sağlayan yatırım modelini belirlemektir. Şirket, 2005 yılında bir adım daha atarak kurumlara Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmetleri sunmaya başlamıştır.

TEB Portföy Euro Bölgesi’nde varlık yönetimi işinde ilk sırada yer alan BNP Paribas Asset Management ile oluşturduğu sinerji, global güç olma yönünde hızlı adımlarla ilerlemesini sağlamaktadır.

Stratejik ortaklıklara önem veren TEB Portföy Yönetimi, Avrupa’nın önde gelen bankalarından olan Portekizli BCP International Bank’ın sahibi olduğu Millenniumbank’ın yatırım fonlarına da yönetim hizmetleri sunmaktadır. Bunun yanında, yenilikçi bir kültürün parçası olan TEB Portföy Yönetimi, Anapara Korumalı fonların farklı versiyonları, serbest fonlar ve Brezilya / Rusya / Hindistan ve Çin’in hisse senetlerinden oluşan BRIC fonu tarzında yabancı menkul kıymet fonlarının kurulmasında öncü portföy yönetim şirketleri arasındaki yerini almıştır. Şirket ayrıca, yönettiği fonların başka kanallar tarafından dağıtımını sağlayarak Türkiye’de yeni bir uygulama başlatmıştır.

TEB Portföy Yönetimi Hisse Senedi Bölümü, 2009 yılındaki başarısını tekrarlayarak yönetimi altındaki tüm fonların hem getiri kıstasını hem de sene başında bunun üzerinde belirlenen hedef getiri oranlarını aştığı bir yıla daha imza atmıştır. 2010 yılında Bölüm, vadeli işlemler kontratlarından faydalanarak hisse senedi piyasa riskini minimize eden hibrid fonların oluşumuna öncülük etmiş ve bu fonların getiri kıstaslarının üzerinde getiri sağlamasıyla TEB Portföy Yönetimi altındaki varlıklara önemli ölçüde. Bölüm, yine benzer bir stratejiyi benimseyerek 2011 yılında yatırımcılara sunulması planlanan Serbest Fonu yönetmeye başlamıştır.

Yılın son aylarında, Şirket’in fonları benchmarkları düzeyinde nötr bir pozisyon taşımış; sene boyunca uygulanan başarılı yatırım stratejilerinin sonucu olarak, TEB Tahvil / Bono fonları 2010 yılında sektörde en yüksek getiriyi sunan fonların başında yer almıştır.

BNP Paribas Investment Partners tarafından 2006 yılında kurulan ve TEB Portföy Yönetimi tarafından yatırım danışmanlığı hizmeti verilen Parvest, Türkiye fonu derecelendirme kuruluşu Lipper tarafından Avrupa fonları arasında 2010 yılının “En İyi Türkiye Hisse Senedi Fonu” ödülünü kazanmıştır.

30 Eylül 2010 tarihi itibarıyla, yatırım fonu sektörü büyüklüğü, yılbaşına oranla yüzde 1.94 oranında büyüme göstererek 30.4 milyar TL (20.9 milyar dolar) olarak gerçekleşmiştir. B Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 29.2 milyar TL ve A Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 1.2 milyar TL seviyesindedir. Aynı dönemde TEB Portföy Yönetimi’nin yönetimi altındaki yatırım fonlarının toplam değeri yüzde 1 azalarak (31 Aralık 2009: 1,176 milyon TL) 1,162 milyar TL’ye, 2009 sonunda yüzde 3.94 olan pazar payı ise, 2010 Eylül sonu itibari ile yüzde 3.85’e gerilemiştir.

Şirket, Eylül 2010 sonu itibarıyla, 23 adet TEB A.Ş. Yatırım Fonu, 5 adet TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Fonu, 3 adet Millenniumbank A.Ş. Yatırım Fonu olmak üzere toplam 31 adet portföyün yönetimini sürdürmektedir. Ayrıca 2 adet Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Fonu ve kurumsal ve bireysel müşterilere portföy yönetimi hizmeti verilmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1,308 milyon TL (fon + fon dışı büyüklük) olup, Anadolu Hayat Emeklilik Fonları büyüklüğü 30 milyon TL’dir.

TEB Finansal Kiralama

1997 yılında faaliyete geçen TEB Leasing, hızla gelişen ülkemiz ekonomisi içinde kurumsal ve bireysel yatırımcılara finansal kiralama hizmeti sunmaktadır.

2010 yılında ekonomideki büyüme ile birlikte artan yatırımlar son 2 yıldır küçülen leasing sektörünün büyümesini sağlamış, pazar yüzde 54 büyüyerek 3.2 milyar dolara ulaşmıştır. TEB Finansal Kiralama (TEB Leasing)’nın yeni iş hacmi pazarın yaklaşık 2 katı üzerinde büyüyerek 130 milyon euro olmuş, pazar payı yüzde 3.2’den yüzde 4.7’ye yükselmiştir. Finansal Kiralama Derneği (FİDER) sonuçlarına göre, 2009 yıl sonunda 11. sırada yer alan TEB Leasing, 2010 yılında 7. sıraya çıkmıştır.

TEB Leasing toplam aktifi 2010 yılında 444,241 bin TL olmuştur. Aktifleri içinde en önemli kalem olan Finansal Kiralama alacakları 368,917 bin TL’ye ulaşmıştır. Sağlıklı bir büyümenin en önemli göstergesi olan özkaynaklar ise bir önceki yıla oranla yüzde 10 oranında artmış ve 106,795 bin TL olmuştur.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çapraz satış en önem verilen konuların başında gelmiştir. TEB Leasing, TEB çalışanlarına yönelik yürütülen çeşitli kampanyalar sebebiyle 2010 yılı TEB Grubu İnovasyon Ödülleri, En Yenilikçi Yaratıcı Grup Şirketi Ödülü’ne layık görülmüştür. 2009 yılında TEB Finansal Kiralama işlem hacminin yüzde 83’ü şubeler kanalıyla yönlendirilmiş, 2010 yılında bu rakam yüzde 91’e çıkmıştır.

Banka ile ortak yürütülen Allstar 2010, TechnoLease, SummerLease, LeasingPlayoffs gibi kampanyalar ile leasing ürününe ilginin canlı tutulması sağlanmıştır.

Fortis Bank A.Ş’nin Türk Ekonomi Bankası A.Ş. altında birleşmesi ve yapılandırma çalışmaları kapsamında, TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesini temsil eden hisselerin yüzde 90.01’inin 113,345,000.- TL bedel karşılığında Bankamızın dolaylı pay sahiplerinden BNP Paribas’nın iştiraki olan Fortis Finansal Kiralama A.Ş.’ye devredilmesi konusunda 12 Temmuz 2010 tarihli bir Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

TEB Yatırım

1996’da kurulan TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu çerçevede, Şirket müşterilerine, daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık, sermaye piyasası araçlarının ihracına ve halka arz yoluyla satışına aracılık, geri alım satım taahhüdü ile sermaye piyasası araçlarının alım-satımı, yatırım danışmanlığı, müşteri portföy yönetimi, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma-verme işlemleri ve türev araçların yurt içi ve yurt dışında alım satımına aracılık ve saklama hizmeti sunmaktadır.

TEB Yatırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine geniş ürün ve hizmet yelpazesi ve müşteri profiline göre farklı hizmet kanalları ile ulaşmaktadır. Bu kapsamda hisse senedi, yatırım fonu, tahvil-bono ve repo gibi yatırım hizmetleri ve kurumsal finansman, araştırma, uluslararası sermaye piyasaları, yatırım merkezleri ve internet şubesi gibi farklı müşteri gruplarına özel çözümlere yönelik farklılaşmış kanallar TEB Yatırım çatısı altında toplanmıştır.

TEB Yatırım’ın Sektördeki Yeri
TEB Yatırım, Kasım 2010 itibarıyla IMKB hisse senedi piyasasında 35,997 milyon TL işlem hacmine sahip olarak yüzde 3.20’lik pazar payı ile 9. sırada yer almaktadır. Aynı tarih itibarıyla Şirket VOB’da 10,546 milyon TL işlem hacmine sahip olarak yüzde 1.35’lik pazar payı ile 21. sırada yer almaktadır.

TEB Yatırım’ın güçlü olduğu ve rekabet avantajını inşa ettiği konular aşağıda özetlenmiştir.

  • Bireysel ve kurumsal müşterilere etkin hizmet verebilen deneyimli insan kaynağı
  • Konusunda uzman, deneyimli araştırma ekibi ve araştırma hizmeti
  • Yerel know-how ile global partnerin desteği ve deneyiminin paylaşılması


The Economy Bank N.V.

The Economy Bank N.V. 1998 yılında Hollanda’da kurulmuştur. TEB NV’nin misyonu TEB Grubu’nun uluslararası ticaret ve emtia finansmanı alanında uzmanlaşmış hizmet sağlayıcısı kimliğiyle, Türkiye ve Avrupa finansal piyasalarının en etkin ve hizmet odaklı katılımcılarından biri olmaktır.

TEB NV, 2005 yılında dünyadaki en büyük finansal kuruluşlardan biri olan BNP Paribas Grubu’nun üyesi olmuştur. Bu gelişme TEB NV’nin faaliyetlerine büyük ölçüde katkıda bulunmuş, TEB NV bu sayede dünya çapında 84 ülkede hizmet sunmaya başlamıştır. Banka, BNP Paribas’ın kredi-risk analiz sistemlerinden yararlanarak ve ticaret ve emtia finansmanı portföylerini birbirinden ayrı tuttuğu etkin iş modeli ile büyüme trendini sürdürmeye odaklıdır.

TEB NV;

  • tecrübeli insan kaynağı,
  • küçük ve şeffaf yapılanması,
  • riski gözeten yaklaşım ve uygulamalarla ortaya çıkan güçlü ekonomik yapısı,
  • çözüm odaklı ve müşteriye özel çözümleri

ile sektörde öne çıkmaktadır.

2010 yılı performansı
2010 yılında TEB NV, 2009’a oranla yüzde 13 artırdığı vergi öncesi kârını 13.6 milyon euroya çıkarmıştır. Bu başarıyı getiren en önemli faktörler varlıkların sistematik bir biçimde yapılandırılması ve Banka’nın etkin risk yönetimi politikaları olmuştur.

TEB NV, yıl boyunca risk yönetimine büyük önem vermiş, riski gözeten kredilendirme yaklaşımlarını benimsemiştir. 2010 yılında net faiz gelirleri 24.9 milyon euroya, net komisyon ve ücret gelirleri 9.7 milyon euroya yükselmiştir. Buna karşın 2010 yılı sonunda kredi karşılıkları 1.8 milyon euroya ulaşmıştır. TEB NV’nin vergi sonrası net kârı 7.9 milyon euro, özkaynak kârlılık oranı yüzde 9.45 olarak gerçekleşmiştir.

2010’da TEB NV, ticari işlem hacminde yüzde 41’lik bir artış sağlayarak 2009 yılında 1.2 milyon euro olan işlem hacmini 1.7 milyon euroya çıkarmıştır. Maliyet gelir oranı 2009 yılına göre yüzde 3.5’lik bir düşüş sergileyerek yüzde 42.4 olmuştur. Yasal gereklilikler ve TEB NV’nin kendi likidite politikaları sayesinde Banka yıl boyunca likidite seviyesini tatminkar bir seviyede tutmayı başarmış, yıl sonu itibarıyla likit mevduat miktarı 105 milyon euro olarak kaydedilmiştir.

TEB NV’nin kaydettiği bu başarı Banka’nın zorlu piyasa koşullarında etkin strateji ve politikalar yoluyla olumlu sonuçlar elde edebileceğinin en büyük kanıtıdır. Deneyimli yöneticileri ve güçlü performansı ile sektöründe farklılaşan TEB NV, 2011 yılında başarılı sonuçlara imza atmaya kararlıdır.

TEB Faktoring

2010 yılında da FCI “En İyi İhracat Faktoring Şirketi”

TEB Factoring A.Ş. Eylül 1997’de Türk Ekonomi Bankası’nın bir iştiraki olarak yurt içi ve yurt dışı faktoring hizmeti vermek üzere kurulmuştur. TEB grubunun ilkeleri çerçevesinde çeşitli sektör ve büyüklükteki şirketlere kaliteli hizmet, müşteriyi iyi tanıyarak ve ihtiyacını doğrudan saptayarak faktoring enstrümanının tüm yönleriyle sunulmasını amaçlamıştır.

TEB Faktoring kuruluşundan itibaren enstrümanın öncelikle her çeşidi ile kullanılır hale gelmesini ve mevcut pazarın genişlemesini hedeflemiştir. Yeni müşteri potansiyelinin özellikle önemsendiği amaçlar doğrultusunda mevcut diğer araçlara tercih edilebilmek ve piyasadaki rakiplerimizin önüne geçebilmek için hizmette kaliteye öncelik vermiştir.

Sektörün en büyük ilk 3 firmasından biri olan TEB Faktoring, ihracat, ithalat ve yurt içi faktoring ürünleri ile 2010 yılında da kurumsal ve ticari firmalar ile KOBİ’lere hizmet vermeye ve iş hacmini artırmaya devam etmiştir. Şirket, krizin olumsuz etkilerine rağmen ilk 11 ayda hedeflediği bütçenin yüzde 125’ini gerçekleştirmiştir.

En yüksek kârlılık ile çalışan faktoring şirketi olan TEB Faktoring, 2010’un ilk 11 ayında bir önceki yıla göre TL bazında yüzde 83 büyümüş; özkaynak kârlılığı yüzde 34.03; aktif kârlılığı ise yüzde 1.05 olmuştur. Şirket, aynı sektörde faaliyet gösteren diğer hizmet sağlayıcılar ile kıyaslandığında en yüksek verimlilik ile çalışanlar firmalardan biridir.

TEB Faktoring, 2010 senesindeki toplam müşteri adedini 7,500 seviyelerine çıkarmıştır. Şirket, 2010 senesini 3,000 aktif müşteri, 6 şube ve 82 personel ile kapatmıştır. Şirket, ihracat faktoringi işlem hacmi açısından 31 Aralık 2010 itibarıyla sektörde 3. sırada olup; 2010 senesini yaklaşık 1 milyar dolarlık iş hacmi ile kapatmıştır.

TEB Faktoring, dünyanın en önemli ve en büyük faktoring organizasyonu olan Factors Chain International (FCI) üyeleri tarafından 2010 yılında da “En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçilerek Türkiye’ye bu büyük ödülü üst üste 2 defa kazandırmış, Şirketin Genel Müdürü Çağatay Baydar bir kez daha FCI Başkan Yardımcısı seçilmiştir.

Bunları biliyor musunuz?

Güneş enerjisiyle çalışan ilk şube
TEB bir ilke daha imza attı. Türkiye'nin tüm enerji ihtiyacını güneş enerjisiyle karşılayan ilk banka şubesi, İstanbul'da hizmet sunuyor.

Güneş enerjisiyle çalışan ilk Mobil ATM.
Türkiye'nin güneş enerjisiyle çalışan ilk mobil ATM'si 2010 yılında müşterilerimize hizmet sunmaya başlayarak, sektörümüzde bir ilki işaret ediyor.

TEB Çevre Kulübü
TEB çalışanlarında çevre bilincini oluşturmak, çevre sorunlarına birlikte çözüm üretmek ve çalışanların aktif katılımını teşvik etmek amacıyla kurulmuştur.


Yatırımcı İlişkileri TEB Hissesi PDF İndir Arşiv