PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

İŞTİRAKLERİMİZDE 2009 YILI

TEB Faktoring

1997 yılında kurulan TEB Faktoring ülkemizin lider faktoring hizmet sağlayıcılarından biridir.
TEB Faktoring, müşterilerinin ihtiyaçlarını, hızlı çözümler sunarak karşılamayı hedeflemektedir. Kurumsal yönetim ilkelerinin sıkı bir takipçisi ve uygulayıcısı olan TEB Faktoring aynı zamanda teknik altyapısı, insan kaynağı ve sektöründeki engin bilgi birikimi ve deneyimi ile de seçkinleşen bir hizmet sağlayıcıdır.

Yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirerek sektörde öncü bir rol üstlenen TEB Faktoring, KOBİ’lerin küresel rekabetle karşı karşıya olduğu 2009 yılında reel kesime olan desteğini kesintisiz olarak sürdürmüştür.

2009’un en iyi ihracat faktoring şirketi
TEB Faktoring Factors Chain International (FCI)tarafından “2009’un En İyi İhracat Faktoring Şirketi” seçilmiştir. Şirket, FCI tarafından toplamda 96.4 puan ile “mükemmel” olarak derecelendirilmiştir.

1968’de kurulan FCI, 1,110 milyar dolarlık iş hacmi ile dünyanın en büyük faktoring organizasyonudur. FCI bünyesinde 65 ülkeden 244 faktoring şirketi bulunmaktadır. FCI üyeleri dünya faktoring hacminin %60’ını, uluslararası faktoring hacminin ise %82’sini gerçekleştirmektedir.

TEB Faktoring Genel Müdürü Çağatay Baydar 2009 yılında FCI Başkan Yardımcısı seçilmiştir.

Finansal performans...
Tüm pazarlama faaliyetlerini riski tabana yayma stratejisi ile şekillendiren TEB Faktoring, 2009 yılında 1,193 milyon ABD doları yurt içi ve 493 milyon ABD doları yurt dışı olmak üzere toplam 1,686 milyon ABD dolarlık faktoring işlem hacmi gerçekleştirmiştir. Şirket’in pazar payı ise %6 olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2009 yılı faaliyetlerinin sonunda 7,616 bin TL kâr kaydetmiş, toplam aktifleri ise 437.5 milyon TL'ye ulaşmıştır.

CEP Faktoring
CEP Faktoring, KOBİ’ler için geliştirilmiş yenilikçi bir üründür. Şirket, CEP Faktoring ve işletmelerin hizmetine sunulan gezici ofislerle, faktoring hizmetini işletmelerin ayağına götürmeyi hedeflemiştir. Projenin ilk etabında ofis olarak tasarlanan dört adet araç ile küçük işletmelerin yoğun olarak bulunduğu sanayi siteleri ziyaret edilmiş ve faktoring tanıtılmıştır.

Türkiye’de bir ilk olan bu hizmet sayesinde Anadolu’daki küçük işletmelerin kendi bölgelerinde faktoring hizmetinden yararlanmaları amaçlanmaktadır.

TEB Faktoring, 2010 yılında tam donanımlı olarak tasarlanmış gezici ofislerinin sayısını artırmayı ve Anadolu’daki küçük işletmelerin bulunduğu sanayi sitelerinde faktoring hizmetini yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

TEB Faktoring, 2010 senesinde GSMH’ın %3 büyüyeceğini ve faktoring sektörünün bu büyüme içerisindeki payının %4.5 olacağını öngörmektedir. Faktoring sektörü için 2010 işlem hacmi beklentisi 27.5 milyar dolar civarındadır.

2010 yılında...
TEB Faktoring, geçiş döneminde tamamladığı altyapısı ve yeni ürün paketleriyle 2010’a hızlı bir giriş yapmaktadır. TEB Faktoring 2010 yılında da sektörünün önde gelen bir oyuncusu olarak, özellikle küçük işletmelerin, likidite ihtiyacını gidermek için çalışmaya devam edecektir. TEB Faktoring, 2010 yılı %25-30 aralığında bir büyüme öngörmektedir.

TEB Portföy

Bireysel ve kurumsal yatırımcılara risk profillerine uygun portföy yönetimi
1999 yılında kurulan TEB Portföy’ün temel amacı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk profiline uygun finansal enstrümanların dağılımını belirlemek ve portföy yönetimlerini gerçekleştirmektir.

TEB Portföy, Haziran 2004’den beri Varlık Yönetimi Hizmeti’ni sunmaktadır. Varlık Yönetimi Hizmeti’nin amacı, risk getiri analizi doğrultusunda bireysel ve kurumsal  müşterilerin yatırımcı profilini anlayarak, değişik yatırım modelleri arasından risk ve getirinin mükemmel dengesini sağlayan yatırım modelini belirlemektir.

TEB Portföy 2005 yıl sonu itibarı ile Varlık Yönetimi Hizmeti’ni geliştirerek kurumlara yönelik Kurumsal Varlık Yönetimi Hizmeti’ni de sunmaya başlamıştır.

Geleceğin varlık yönetim şirketi
TEB Portföy, uluslararası platformda da yer alması hedeflenen varlık yönetim şirketinin temellerini bugünden atabilmeyi başarmıştır. TEB Portföy, Euro bölgesinde varlık yönetimi işinde ilk sırada yer alan ortağı BNP Paribas Asset Management ile oluşturduğu sinerji kapsamında, global güç olma hedefine doğru hızlı adımlarla ilerlemeye kararlıdır.

Ürün tasarımından dağıtım kanallarına yenilikçi bir bakış açısı
TEB Portföy, yeni ürünlerin tasarlanması ve ortaya çıkarılması konularına büyük önem vermektedir. PortföyPro, Döviz Performans Modeli, anapara korumalı fonların farklı versiyonları ve BRIC Fon TEB Portföyün yakın dönemde piyasaya sunduğu yenilikçi ürünlerden ilk akla gelenlerdir.

TEB Portföy, Millenniumbank’a da yatırım fonlarının yönetimi hizmetleri sunmaktadır.

Değişen trendler ve TEB Portföy...
Küresel krizin piyasalarda etkisinin hissedildiği son 1 yılda Türkiye'deki yatırım fonları aktiflerini büyük ölçüde korurken, Avrupa'daki yatırım fonları %18 oranında değer kaybetmiştir. Türkiye'deki yatırım fonlarının varlıklarını ağırlıklı olarak, hisse senetleri yerine para piyasalarında değerlendirmeleri, küresel krizden olumsuz etkilenmemelerini sağlamıştır.

TEB Portföy, önümüzdeki dönemlerde faiz oranlarının gerilemesi ve kriz ortamının yarattığı belirsizlik ile birlikte, yatırımcıların farklı arayışlara gireceğini düşünmektedir. Bu çerçevede, profesyonel yönetim becerisinin gerekliliğinin daha da fazla hissedilerek öne çıkacağı, gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcıların yatırım fonlarına ve özel portföy yönetimine yönelecekleri beklenmektedir.

Aynı doğrultuda, hisse senetleri, vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının fon portföylerine daha fazla dahil edileceği ve gerek koruma amaçlı yatırım fonlarının gerekse garantili yatırım fonlarının yatırımcıların fon tercihlerinde ön plana çıkacağı tahmin edilmektedir.

TEB Portföy, çıkaracağı ürünleri tasarlarken göz önünde bulundurduğu en önemli kriter, doğru strateji ile çıkarılmış ürünü, iyi bir zamanlama ile doğru müşterilere sunabilmektir. Çıkarılmış olan ürünlerin yaşatılması ve büyütülmesi için gereken en önemli faktörlerden birisi de hiç kuşkusuz iyi bir risk yönetim sisteminin varlığıdır. TEB Portföy, BNP Paribas Asset Management’ın da tüm dünyadaki ofislerinde kullanılmakta olan ve gerek şirketin gerekse yönetimi altında olan varlıklarda alınan risklerin anlık ölçümünü yapabilen RiskMetrics adlı programı sistemine entegre etmiştir.

Performansımızdan satırbaşları...

30 Eylül 2009 tarihi itibarıyla yatırım fonu sektörü büyüklüğü, yılbaşına oranla %25.7 oranında büyüme göstererek 30.3 milyar TL (20.5 milyar USD) olarak gerçekleşmiştir. B Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 29.3 milyar TL ve A Tipi yatırım fonları toplam büyüklüğü 974 milyon TL seviyesindedir. Yatırım fonu sektörü toplam büyüklüğü Aralık 2008 sonu itibarıyla ise 24.1 milyar TL (16.3 milyar USD) olarak gerçekleşmiştir. Alt kırılımlara bakıldığında aynı dönemde, A Tipi Fonlar %62.5,  Likit Dışı B Tipi Fonlar % 124.6, B Tipi Likit Fonlar ise %9.8 oranında büyüme göstermiştir. Söz konusu tarih itibarıyla yatırım fonu sektörünün %74’lük kısmı B Tipi Likit Fonlardan, %23’lük kısmı Likit Fon haricindeki B Tipi Fonlardan ve %3’lük kısmı A Tipi yatırım fonlarından oluşmaktadır. Aralık 2008 itibarıyla ise B Tipi Likit Fonların sektör ağırlığı %85 olarak gerçekleşmiştir.

2009 yıl sonu itibarıyla TEB Portföy’ün yönetimi altındaki yatırım fonlarının toplam değeri %23 oranında artarak 1.2 milyar TL’ye ve 2008 sonunda %4.01 olan pazar payı ise %3.94 olarak gerçekleşmiştir. Şirket yıl sonu itibarıyla

  • 18 adet Türk Ekonomi Bankası Yatırım Fonu,
  • 5 adet TEB Yatırım Menkul Değerler Yatırım Fonu,
  • 3 adet Millenniumbank Yatırım Fonu

olmak üzere toplam 26 adet portföyün yönetimini sürdürmektedir. Ayrıca 2 adet Anadolu Hayat Emeklilik Fonu ile kurumsal ve bireysel müşterilere portföy yönetimi hizmeti sunulmaktadır.

TEB Portföy yönetim becerisi gerektiren fonların toplam fon büyüklüğü içindeki payı en yüksek olan portföy yönetim şirketidir. Şirket, aynı zamanda BNP Paribas Asset Management tarafından yönetilen Parvest Turkey Equity Fonu’na danışmanlık hizmeti de vermektedir.

2009 yıl sonu itibarıyla kurumsal, bireysel ve tüzel müşteri adetleri sırasıyla 29,108 ve 11’dir.  Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1,289 milyon TL (fon + fon dışı büyüklük) olup, Anadolu Hayat Emeklilik Fonları büyüklüğü 25 milyon TL’dir.

TEB Portföy, yarınları global güç ortaklığı, yenilikçi kültürü, geniş dağıtım ağı, çalışan kalitesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı üzerinde inşa etmeye ve geleceğin varlık yönetim şirketi olmaya kararlıdır.TEB Portföy, yarınları global güç ortaklığı, yenilikçi kültürü, geniş dağıtım ağı, çalışan kalitesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışı üzerinde inşa etmeye ve geleceğin varlık yönetim şirketi olmaya kararlıdır.

TEB Finansal Kiralama

Sektörel anlamda zengin bir müşteri portföyüne hizmet
TEB Finansal Kiralama 1997 yılında, TEB’in ilk iştiraki olarak kurulmuştur.

TEB Finansal Kiralama ağırlıklı olarak inşaat, medikal, ulaşım, matbaa, tarım, metal işleme, tekstil ve gıda sektörlerinde işlem yapmaktadır. Şirket, bunların yanı sıra enerji, maden, atık arıtımı gibi niş sektörlerde de yer almayı ve farklılaşmayı hedeflemektedir.

Performansımızdan satırbaşları
2009 yılında ekonomik krizin etkisiyle yatırım iştahı azalmış, leasing sektörü ciddi oranda etkilenmiştir. Sektörde toplam işlem hacmi %58 daralmış, yeni işlem hacmi 2008 yılında 5.3 milyar dolar iken 2009 yılında 2.2 milyar dolara gerilemiştir.

Sektörde böylesi bir küçülmenin yaşandığı 2009 yılında, TEB Finansal Kiralama, 71 milyon dolar ciro kaydetmiş ve pazar payını %3.2 olarak gerçekleştirmiştir. Sektörde sorunlu kredilerin oranı Eylül 2009 itibariyle %12’lere ulaşırken, TEB Finansal Kiralama’da rasyonel kredi politikası sayesinde %5 ile ciddi bir fark gözlemlenmektedir.

2009 yılında TEB Finansal Kiralama’nın toplam aktifi 512.4 milyon TL olmuştur. Şirketin aktifleri içinde en önemli kalem olan finansal kiralama alacakları 407.2 milyon TL’ye ulaşmıştır. Sağlıklı bir büyümenin en önemli göstergesi olan özkaynaklar ise 96.6 milyon TL olmuştur.

Çapraz satış önemini koruyor...
2008 yılında olduğu gibi 2009 yılında da çapraz satış Finansal Kiralama için en önemli konuların başında yer almıştır. 2008 yılında Finansal Kiralama işlem hacminin %65’ Banka şubeleri kanalıyla üretilirken, 2009 yılında bu rakam 58 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve çapraz satışın toplam portföy içindeki payı %85’e yükselmiştir.

TEB Finansal Kiralama, TEB ile yürüttüğü çapraz satış çalışmaları kapsamında oluşturduğu başarılı ve yenilikçi kampanyaları nedeniyle, 2009 yılı TEB Grubu İnovasyon Ödülleri, En Yenilikçi Yaratıcı Grup Şirketi Ödülü’ne layık görülmüştür. 

Tedarik Lease ve diğer kampanyalar...
TEB kurumsal ve ticari portföylerdeki firmaların tedarikçileri için özel olarak tasarlanmış Tedarik Lease adında yeni bir ürünü piyasaya sunmuştur. Bu kapsamda, kurumsal ve ticari şubeler ile çalışan ana firmaların tedarikçilerine sunulan avantajlı paketler ile kurum içi çapraz satışı artırılmıştır.

Banka ile ortak yürütülen LeaseRace, TEB Finansal Kiralama Yaz Kampanyası, All Star 2009 gibi kampanyalar leasing ürününe ilginin canlı tutulması konusunda destek olmuştur.

2009 yılında TEB Finansal Kiralama’nın, BNP Paribas Lease Group’un (BPLG) da iş birliği içerisinde olduğu satıcı firmalar ile çalışmaları hızlanmıştır. BPLG ile ortak satıcı sayısı 20’ye ulaşmış; satıcı bazlı programlar ve ortak kampanyalar gerçekleştirilmiştir.

Gelecekte...
Yaşanan ekonomik gelişmelere paralel olarak leasing, malın teminat olduğu orta vadeli bir finansman ürünü olmaktan çıkarak, ciddi teknik analiz gerektiren, danışmanlığın ön plana çıktığı bir ürün haline dönüşmüştür.

TEB Finansal Kiralama, 2010 yılında bu trendin daha belirgin bir hal alacağını tahmin etmektedir. Şirket bu kapsamda ürün ve hizmetlerini geliştirmeye ve güçlü dağıtım ağı üzerinden artan sayıda müşteriye ulaşmayı hedeflemektedir.

TEB Yatırım

1997’de faaliyet geçen TEB Yatırım yüksek kalitedeki hizmetleri kadar değişken ve kompleks müşteri taleplerine çevik ve doğru bir şekilde cevap verme yetkinlikleri ile tanınmaktadır.

2009 yılının değişken ve durgun piyasa ortamında...
TEB Yatırım’ın hisse senedi alım satım aracılık hizmetleri, sektör şartlarına ve yatırımcı tabanına paralel olarak 2009 yılının da en ağırlıklı faaliyet alanı olmaya devam etmiştir.

Diğer taraftan, TEB Yatırım’ın son dönemde hızlı bir gelişim gösteren vadeli işlemler aracılık hizmetleri alanındaki faaliyetlerininde de önemli oranda büyüme görülmüştür. Piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler kurumsal finansman hizmetlerinde halka arz gibi ürün ve hizmetlerin sunumunu olanaksız hale getirmiş; danışmanlık hizmetlerinde hem arzı hem talebi daraltıcı etki yapmıştır.

Yabancı yatırımcı cephesinde...
2009 yılında, diğer gelişmekte olan piyasalarla birlikte, Türkiye’ye olan sermaye akışı hem portföy yatırımları hem de sermaye yatırımları anlamında azalmıştır. Bu eğilimin en belirgin görüldüğü alanlardan biri yabancı kurumsal yatırımcıların Türk sermaye piyasasında yaptıkları hisse senedi yatırımlarıdır.

2008 yılındaki 3 milyar dolarlık sermaye çıkışına karşılık, 2009 yılında 1.3 milyar dolar civarında bir portföy yatırımı görülmüştür. Bu durum sektör genelinde olduğu gibi TEB Yatırım’da da yabancı kurumsal yatırımcılara yönelik yürütülen faaliyetlerin daralmasına neden olmuştur.

IMKB bünyesinde gerçekleşen yabancı yatırımcı işlem hacmi günlük ortalama %30’a yakın bir daralma göstermiştir. Bu durum, Türkiye’de faaliyet gösteren çoğu yabancı sermayeli aracı kuruluşu pazar payı kaybı ve hatta faaliyetlerini durdurma noktasında etkilerken,  TEB Yatırım pazar payını korumuş ve yeni müşteri kazanabilmiştir.

Yerli yatırımcıların hizmet algılamasındaki seçiciliği yükselmiştir.
Türkiye’de yerleşik bireysel yatırımcılara sunulan aracılık hizmetlerinde ise, benzer sektörel baskılar olmakla beraber, başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yıl içerisinde piyasada yaşanan yüksek değişkenlik, piyasadaki yerli yatırımcı işlem hacminde yabancı yatırımcılardaki benzer bir daralmaya yol açmadığı gibi, beklentilerin üzerinde hacimlerin oluşmasına imkân sağlamıştır.

Bu dönemde, gerek satış faaliyetlerindeki etkinliğin arttırılması ve gerekse yatırımcıların kriz sonrası hizmet algılamasındaki seçici yaklaşımları, TEB Yatırım’ın işlem hacmi ve gelirlerinin bir önceki senenin iki katına çıkmasını sağlamıştır. TEB Yatırım, 2009 yılında hem toplam pazar payını ve sektördeki konumunu güçlendirmiş hem de yabancı işlem hacmindeki düşüşten oluşan gelir kayıplarını telafi etmiştir.

Vadeli işlemler piyasası krize rağmen gelişimini sürdürmüştür.
Türkiye’de 2009 yılında vadeli işlemler piyasasının krize rağmen gelişimi sürdürdüğü ve rekor hacimlere ulaştığı gözlenmiştir.

TEB Yatırım’ın vadeli işlemler aracılık faaliyetleri krizin etkilerinden en az etkilenen iş kolu olmuştur. TEB Yatırım’ın vadeli işlemler aracılık faaliyetleri, gerek hacim ve pazar payları gerekse gelirler yönünde iyi bir gelişim göstermiştir.

TEB Yatırım’ın komisyon gelirleri 3 katına çıkmış, pazar payı ve hacimlerde ise 2 kat artış gerçekleşmiştir. Yerli müşteri sayısında artış sağlanırken, ikinci çeyrekten itibaren yabancı müşterilere verilen hizmetlerde de önemli artışlar sağlanmıştır.

Sektördeki güçlü konum
TEB Yatırım 2009 yılında, gelirler ve iş hacmi sıralamalarında sektör içerisinde ön sıralarda yer almaya devam etmiştir. Teb Yatırım,

  • hisse senedi işlem hacminde %3.4’lük pazar payı ile 7. sırada, gelirler açısından ise müşteri kârlılığının bir sonucu olarak ilk 5 arasında,
  • vadeli işlemler aracılık hizmetlerinde %2’lik pazar payıyla 16. sırada, gelirler açısından ise ilk 10 arasında yer almıştır.

Bu sağlıklı sonuçların elde edilmesinde TEB Yatırım’ın rekabet avantajları büyük rol oynamıştır. Stratejik perspektifte ele alındığında, TEB Yatırım’ın verimli mali bünyesi, etkin kadrosu ve değişimlere esnek altyapısı Şirketin sürdürülebilir büyüme ve gelişmesinin yapı taşlarını oluşturmaktadır.

BNP Paribas Securities Services şube ağı ile tam entegre
TEB Yatırım, BNP Paribas Securities Services’in şube ağı ile tam entegre olarak çalışmaktadır. TEB Yatırım, gerek piyasa değişimlerini en iyi şekilde izlemek gerekse müşteriler bazında oluşacak çapraz satış olanaklarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla BNP Paribas Securities Services ile sinerjik bir işbirliği içinde çalışmaktadır.

TEB Yatırım, Türkiye’ye yatırım yapan tüm BNP Paribas grup şirketlerine aracılık ve saklama hizmetleri sunmaktadır.

The Economy Bank N.V.

1998 yılında Hollanda da kurulan ve faaliyete geçen TEB NV, müşterilerine uluslararası ticaret, finans, forfaiting, hazine, özel bankacılık ve bireysel mevduat hesaplarını içeren geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

TEB NV’nin hedefi, TEB Grubu’nun uluslararası ticaret ve emtia finansmanı alanında uzmanlaşmış hizmet sağlayıcısı kimliğiyle, Türkiye ve Avrupa finansal piyasalarının en etkin ve hizmet odaklı katılımcılarından biri olmaktır. TEB NV, iş hacmini müşterilerinin dış ticaret işlemlerine genişleyen bir coğrafyada aracılık ederek büyütmeyi öngörmektedir.

Kriz koşullarında proaktif bir portföy yönetimi stratejisi
2008 yılının son çeyreğinden itibaren global finansal sektörü etkisi altına alan küresel kriz koşulları karşısında proaktif bir strateji izleyen TEB NV, kredi portföyünü ve bilanço hacmini riske her zamankinden daha duyarlı bir yaklaşımla yönetmeyi tercih etmiştir. Banka, bu yaklaşımı kapsamında, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren likit finansal kurum risklerinin portföyündeki ağırlığını artırmayı tercih etmiştir. 2009 yılının son çeyreğine gelindiğinde ise, TEB NV, portföyündeki kurumsal müşteri riskini kademeli olarak artırmaya başlamıştır.

2009 yılında TEB NV, maliyet tabanını çok daha dikkatli bir politikayla yönetmiş, gider/gelir rasyosunu %45.9’da dengelemiştir. Banka’nın 2009 yılı vergi öncesi kârı, bir önceki yıla oranla %5 oranında küçülerek 9 milyon Euro olmuştur. Kârda gözlenen azalmanın nedenlerinden biri, TEB NV’nin risk yönetimi politikası kapsamında ayırmayı tercih ettiği kredi karşılıklarıdır. TEB NV’nin 2009 yılı sorunlu kredi oranı %0.88 gibi düşük bir seviyede kalırken, kredi portföyünün sağlam yapısı sürdürülmüştür.

TEB NV’nin aracılık ettiği toplam dış ticaret hacmi 2009 yılında 1.2 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir.

2007 yılında girilen bireysel bankacılık iş kolunda kaydedilen güçlü performans TEB NV’nin olumsuz piyasa koşullarında portföyünün dengesini en optimal noktada tutması adına önemli bir açılım sağlamıştır. TEB NV’nin bireysel müşteri sayısı 2009 yılının sonunda 11 bine ulaşmıştır.

TEB NV, yüksek sermaye yeterliliği ve likit mali yapısıyla, başta dış ticaret ve bireysel bankacılık olmak üzere, farklı iş kollarında büyümesini sürdürmeye odaklıdır.