PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

RAPOR DÖNEMİ DAHİL BEŞ YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Bin TL

31.12.2005(*)

31.12.2006

2006-2005 değişim

31.12.2007

2007-2006 değişim

31.12.2008

2008-2007 değişim

31.12.2009

2009-2008 değişim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likit Aktifler

1,030,014

1,403,098

%36.22

2,466,589

%75.80

3,368,482

%36.56

2,610,222

%-22.51

Menkul Kıymetler

1,168,431

1,612,781

%38.03

1,779,613

%10.34

2,005,641

%12.70

2,667,125

%32.98

Krediler

2,969,125

4,951,436

%66.76

6,864,427

%38.64

8,550,534

%24.56

8,990,715

%5.15

Diğer Aktifler

270,039

312,24

%15.63

690,287

%121.08

811,398

%17.55

795,498

%-1.96

Toplam Aktifler

5,437,609

8,279,555

%52.26

11,800,916

%42.53

14,736,055

%24.87

15,063,560

%2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vadesiz Mevduat

739,356

1,012,353

%36.92

1,393,103

%37.61

1,401,191

%0.58

2,072,396

%47.90

Vadeli Mevduat

2,512,724

4,413,554

%75.65

5,689,869

%28.92

7,870,556

%38.33

7,349,239

%-6.62

Kullanılan Krediler

1,505,844

1,989,910

%32.15

2,894,689

%45.47

3,141,402

%8.52

3,205,060

%2.03

Diğer Pasifler

202,182

306,062

%51.38

912,924

%198.28

899,287

%-1.49

787,413

%-12.44

Özkaynaklar (Kâr Hariç)

392,387

459,895

%17.20

780,045

%69.61

1,259,421

%61.45

1,439,285

%14.28

Net Kâr

85,116

97,781

%14.88

130,286

%33.24

164,198

%26.03

210,167

%28.00

Toplam Pasifler

5,437,609

8,279,555

%52.26

11,800,916

%42.53

14,736,055

%24.87

15,063,560

%2.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seçilmiş Rasyolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takipteki Krediler Rasyosu

%1.13

%0.90

%-20.35

% 1.75

%94.44

%2.34

%33.60

%4.64

%98.32

Özkaynak Verimliliği

%19.39

%18.89

%-2.58

% 17.75

%-6.03

%14.07

%-20.73

%13.68

%-2.79

Aktif Verimliliği

%1.89

%1.43

%-24.34

% 1.30

%-9.09

%1.24

%-4.81

%1.41

%13.98

Sermaye Yeterliliği

%12.33

%14.27

%15.73

%14.88

% 4.27

%17.65

%18.62

%17.70

%0.28


(*) 31 Aralık 2005 tarihli mali tablolar 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Muhasebe Standartları hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.