PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

MALİ DURUM, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

2009 yılında kredi portföyümüzün %75’lik kısmı kurumsal, ticari ve kobilere verilen kredilerden meydana gelmekte olup, tüketici kredileri ve kredi kartları alacaklarımız bir önceki yıla göre %31’lik artış göstererek 2.2 milyar TL seviyesine ulaşmış ve toplam kredi portföyümüz içerisindeki payını %25’e yükseltmiştir.

2008 yılında %2.34 olan “Takipteki Krediler” rasyosu 2009 yılında ekonomik şartlara bağlı olarak %4.64’e yükselmiştir ancak bu yükseliş halan %5.2 olan sektör ortalamasının altındadır. Diğer bir deyişle TEB’in aktif kalitesi hızlı kredi büyümesine ve piyasa şartlarındaki bozulmaya rağmen sektördeki ortalamanın üstündedir.

2009 sonu itibariyle topladığımız mevduatının %95’i kredi olarak kullandırılmıştır. Bankamız likidite ihtiyacının büyük bir bölümünü mevduatlarla karşılamakta olup, bu kapsamda Bankamızın ana fonlanma kaynağı olan mevduatların bilanço pasifi içindeki payı %63 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan vadesiz mevduatlarımızın toplam mevduat içerisindeki payı ise %15’den %22’ye yükselerek 2.1 milyar TL seviyesine ulaşmış ve fonlama maliyetlerinde Bankamıza önemli bir katkı sağlamıştır.

TEB fonlama kaynaklarını uluslararası borçlanmalarla çeşitlendirmektedir. Uzun vadeli fon kaynağı sağlanması amacıyla uluslararası piyasalardan sendikasyon ve benzeri  kredilerin alınmasına devam edilmiş, bu kaynağa ilave olarak türev enstrümanlarla da Türk Lirası kaynak yaratılmıştır.

Bankamızın 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle yurt dışından kullanılan krediler içerisinde 2 Aralık 2009 tarihinde temin ettiği 24 Kasım 2010 vadeli 190 milyon Euro ve 92 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi bulunmaktadır.

Ayrıca Bankamızın 2002 ve 2007 yılları arasında çeşitli banka ve finansal kurumlar ile imzalamış olduğu anlaşmalar neticesinde devam eden toplam 110 milyon Euro ve 165 milyon ABD doları tutarında 4 ayrı sermaye benzeri kredisi bulunmaktadır. Devam eden sermaye benzeri krediden 3 Milyon ABD doları tutarında anapara geri ödemesi 15 Ekim 2009 tarihinde yapılmıştır.

Bankamızın 2009 yılındaki bireysel bankacılıkta genişleme, mevcut kurumsal ve ticari müşterilerinde derinleşme stratejilerini desteklemek için yapmış olduğu tanıtım harcamaları ve teknolojik altyapı geliştirme giderlerine rağmen etkin gider yönetimi ve tasarruf tedbirlerinin etkisi ile faaliyet giderleri bir önceki yıla göre aynı seviyeyi korumuş ve 701 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Piyasa koşullarına bağlı olarak bilanço kompozisyonumuzdaki değişiklik, müşteri adetlerimizdeki artış, kredi karşılıkları öncesi net bankacılık gelirlerimizin bir önceki yıla göre %12 oranında artış göstermesini sağlamış ve bununla beraber Bankamız 2009 yılı net kârını, bir önceki yıla göre %28’lik artışla 164.2 milyon TL’den 210.2 milyon TL’ye yükseltmiştir.