PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

2009 yılı Bilanço kârını teşkil eden 210,166,984.50TL’nin, Ana Sözleşme 52'nci maddesinin (A) ve (B) fıkraları uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtılması önerilmektedir.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 2009 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
(TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

1.100.000.000,00

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

34.959.467,94

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

 

 

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3.

Dönem Kârı

256.836.399,72

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

(46.669.415,22)

5.

Net Dönem Kârı ( = )

210.166.984,50

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

(0)

7.

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

(10.508.349,23)

8.

Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kâr Tutarı
( - )

 

9.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

199.658.635,27

10.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

 

11.

Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı

 

12.

Ortaklara Birinci Temettü

0

-Nakit

0

-Bedelsiz

0

- Toplam

0

13.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

14.

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü

0

15.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0

16.

Ortaklara İkinci Temettü

0

17.

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

0

18.

Statü Yedekleri

0

19.

Özel Yedekler

0

20.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

199.658.635,27

21.

 

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

  • Geçmiş Yıl Kârı
  • Olağanüstü Yedekler
  • Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler

 

(*) İştirak kavramı, ana ortalığın iştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarını da içerecek şekilde kullanılmıştır.


DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

 

 

GRUBU

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

 

 

TUTARI
(TL)

ORAN
(%)

BRÜT

YOK

0

0

0

NET

YOK

0

0

0

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI 

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI  (%)

0

0

(1) Kârda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayrımına yer verilecektir.

PERFORMANS İKRAMİYESİ VE SATIŞ PRİMLERİ

2010 yılında ödenmek üzere bankamız 2009 yılı mali tablolarında; çalışanlarımızın yıl içindeki performanslarına bağlı olarak 14,9 milyon TL ve satış elemanlarımızın 2009 yılında gerçekleştirdikleri satışlarına paralel olarak satış primi adı altında 1.6 milyon TL olmak üzere toplam 16,5 milyon TL performans ikramiyesi ve satış primi karşılığı ayrılmıştır.