PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2009 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Kar ve Zarar Hesapları inceleme ve onayınıza sunulmuştur.

2008 yılında başlayan global ekonomik krizin Türkiye’deki etkileri 2009 yılının ilk iki çeyreğinde fazlasıyla hissedilmiştir. Yerel ve uluslararası ekonomideki daralma, bütün finansal kurumları çeşitli mali önlemler almaya itmiştir. Küresel kriz, kurumlara verimli çalışmanın gereğini bir kez daha hatırlatırken; piyasa konumunun korunması ve geliştirmesi açısından yenilikçi ve yaratıcı ürün geliştirme gücünün değerini yeniden ortaya koymuştur.

TEB, başta bireysel ve ticari bankacılık olmak üzere tüm işkollarında

  • yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmasının,
  • verimli çalışmasının,
  • müşterilerine katma değer sağlamasının,
  • insan kaynakları ve teknolojiye yatırım yapmasının

ödülünü 2009 gibi zor bir yılı başarıyla tamamlayarak almıştır.

Saygı, güvenilirlik, tutku ve adanmışlık, yenilikçilik ve yaratıcılık… Bu değerleri samimi bir şekilde benimseyerek kriz konjonktürünün derin etkilerinden korunan TEB, yenilikçi bir yaklaşımla geliştirdiği ürün ve hizmetleri ile pazar payını pekiştirmiş, 2009 yılında da müşterilerinin danışman bankası olmaya devam etmiştir. “Bizi TEB yapan değerlerimize sahip çıkarak” 2009 yılında da yenilikçilik ve yaratıcılık adına pek çok örnek çalışmaya imza atmış bulunuyoruz.

Değerlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile 2010 yılında da müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer sosyal paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğimize gönülden inanıyorum. TEB’in tüm faaliyetlerini bu bakış açısıyla şekillendirdiğimiz sürece, kârlılığımız sürekli ve operasyonel performansımız güçlü olmaya devam edecektir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu