PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Bankamız dahil olduğu risk grubu ile ilgili çeşitli bankacılık işlemleri yapmakta olup, bu işlemler ticari amaçlarla ve geçerli piyasa fiyatlarıyla uyumlu gerçekleştirilmektedir. Yıllardır izlenen bu politikanın en önemli göstergesi, Bankamızın toplam nakdi ve gayrinakdi kredileri içinde risk grubunun payının %2’nin altında kalmış olmasıdır. Risk grubu ile yapılmış kredi işlemleri ve toplam Bankamız kredi riski içindeki payları 31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihi itibarıyla aşağıdaki gibidir:

(%)

31.12.2009

31.12.2008

Toplam nakdi krediler içindeki payı

0.59

0.12

Toplam gayrinakdi krediler içindeki payı

4.09

0.74

Toplam nakdi ve gayrinakdi krediler içindeki payı

1.56

0.29


Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili diğer detay açıklamalara “Faaliyet Raporu”nun 4’üncü bölümü b bendinde “Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre hazırlanarak sunulmuş, 31.12.2009 tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun VII’inci bölümünün 1’inci ve 2’nci maddelerinde detaylı olarak yer verilmiştir.