PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

TÜRK EKONOMİ BANKASI’NDA FAALİYET GÖSTEREN KOMİTELER

Kredi Komitesi

Kredi Komitesi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun tayin ve tesbit edeceği kurallar çerçevesinde Yönetim Kurulu’nca kendisine devredilen yetki ve limit dahilinde kredi açmaya karar verebilir.

Başkan            : Musa ERDEN
Başkan Vekili  : Varol CİVİL
Üye                   : Yavuz CANEVİ

Denetim Komitesi

Kuruluş Amaçları:

 • İç sistemlerin merkezileştirilmesi, prosedürlerin geçerlilik kazanması, aşağıda belirtilen sekiz risk ailesine ilişkin tüm risklerin kontrol edilmesi ve denetlenmesi:
  1. Kredi ve karşı taraf riski: Karşı tarafı temerrüdü
  2. Piyasa ve likidite riski: Piyasa fiyatındaki dalgalanmalar
  3. İdari risk: Operasyonların uygun yürütülmesi (operasyonel risk dahil)
  4. Yasal risk: Vergisel, hukuki ve tüm bankacılık mevzuatı ile ilgili düzenlemelere uygunluk
  5. Muhasebesel risk: Düzenlemelere uygunluk ve hesapların doğru ve şeffaf sunumu
  6. BT riski: Bilgi sistemlerin yeterliliği ve güvenliği
  7. İnsan kaynakları riski: Personelin görevsel ve niteliksel yeterliliği
  8. İtibar ve ticari risk: Grup imajının zedelenmesi
 • Risk politikası kurallarının, risk yönetimi, iç kontrol ve uyuma ilişkin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi,
 • Grup’un iç kontrol ve risk yönetiminin verimlilik ve yeterliliğinin ve bunların faaliyetlerinin ve muhasebe ve raporlama sisteminin uygunluğunun denetlenmesi,
 • Banka’nın faaliyetlerini kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürdürmesini engelleyebilecek hususlardan veya kanun ihlallerinden ve uygulanan mevzuattan Yönetim Kurulu’nun haberdar edilmesi ve alınması gereken tedbirler, yapılması gereken uygulamalar ve Yönetim Kurulu tarafından alınması gerektiğini düşündüğü kararlara ilişkin olarak rapor vermek suretiyle Yönetim Kurulu’na düzenli bir şekilde tavsiyede bulunulması.


Komite en az iki ayda bir kez toplanır.

Başkan             : Patrick René PITTON
Başkan Vekili  : Dr. Akın AKBAYGİL

Yönetim Kurulu ve Komite üyelerinin İlgili Toplantılara Katılımları Hakkında Bilgiler:

Ana Sözleşme’nin 24. maddesi gereğince Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az yedi (7) üyenin katılımı ile sağlanır. Kararlar en az yedi (7) üyenin olumlu oyu ile alınır. Yönetim Kurulu tarafından 2009 yılı içinde 113 karar, Denetim Komitesi tarafından 16 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Komite üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur.