PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Kurumsal sosyal sorumluluklarının bilincinde bir kurum olan TEB, içinde bulunduğu toplumun temel değerlerini ve mirasını koruyan bir Banka olmayı benimsemiştir. TEB, bu düşünceyi hayata geçirmek için “kurumsal sosyal sorumluluk” kapsamında çevreye, Türkiye ekonomisinin dinamosu olan ve istihdamın çok büyük bir kısmını karşılayan KOBİ’lere ve ülkemizin geleceğini oluşturacak gençlere katkı sağlayan projeler uygulamaktadır.

Faaliyetleri ile paralel kurumsal sosyal sorumluluk projeleri tasarlayan TEB, tüm süreçlerde çalışanlarının gönüllü katılımlarını da teşvik etmiştir.

ÇEVREYE KATKI

TEB, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarının farkında, öncü bir kuruluş olarak faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirgeyebilmek için etkin ve sistematik çevre yönetim yaklaşımı geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. 

Banka, bu yaklaşım doğrultusunda;

  • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
  • Atıkları kaynağında azaltmayı ve geri kazandırmayı,
  • Çevreye duyarlı ürünler sunmayı
  • Kaynak tasarrufunu ve Enerji verimliliğini arttırmayı
  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansını sürekli olarak geliştirmeyi,
  • Çalışan, tedarikçi ve müşterilerinin çevreye duyarlılığını arttırmayı

hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

TEB, ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı Belgesi almaya hak kazanan ilk mevduat bankası olmuştur.

TEB, ISO 14001 Sertifikasını alarak, bankacılık operasyonları nedeniyle çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirmeyi, bir diğer ifadeyle karbon ayak izini düşürmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda Banka, enerji tüketimini %10, kağıt tüketimini %25, su tüketimini %10 ve karbon ayak izini %5 azaltmayı öngörmektedir.

TEB çevreye katkısını TEB Bonus TEMA Kart, Enerji Tasarrufu İhtiyaç Kredisi, Organik Tarım Kredisi ve Hibrid Taşıt Kredisi gibi çevreye duyarlı ürünlerinde e olduğu kadar attığı çevreci adımlarla da ortaya koymaktadır.

Toplumun çevre konusundaki bilgi ve bilinç düzeyini artırmak isteyen ve çevreci bir banka olmayı öncelikleri arasına alan TEB, bu kapsamda dünyamızın yaşadığı çevre sorunlarının anlatıldığı “HOME-YUVA” filminin Türkiye’deki galasını gerçekleştiren TEB, bu filmin kamuoyu tarafından fark edilip çevre konusundaki duyarlılığın artırılması için çaba göstermiştir.

KOBİ'LERE KATKI

Türkiye ekonomisinin temel direklerinden KOBİ’lerin gelişimini yakından takip eden TEB, bu alandaki desteğini çok yönlü olarak sürdürmektedir.

Euro bölgesinin en büyük bankası BNP Paribas ile 2005 yılında stratejik ortaklık kuran TEB, geliştirdiği TEB KOBİ Akademi-Kurumsal Gelişim Programı ve İller İçin Gelecek Stratejisi Konferansları yoluyla KOBİ’lerin ticaret hayatlarının gelişimine katkıda bulunmayı ve rekabet avantajı sağlayacak bilgileri aktarmayı hedeflemiştir.

TEB KOBİ Akademi - Kurumsal Gelişim Eğitimi
Kurumsal Gelişim Eğitimi, KOBİ’lere yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki kârlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri, uygulamalı olarak yön gösteren, firmaların stratejik açıdan nasıl doğru yönetebileceklerine dair önemli noktalara işaret eden bir eğitim programıdır. 2005 yılında başlatılan ve 27 ilde gerçekleştirilen Kurumsal Gelişim Eğitimi ile binlerce KOBİ’ye ulaşılmıştır.

TEB KOBİ Akademi - İller İçin Gelecek Stratejileri Konferansları
İllerin ekonomik, ticari ve sosyal geçmişinden yola çıkılarak gelecekteki strateji ve hedeflerini belirlemek ve potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen Gelecek Stratejisi Konferansı işadamları, akademisyenler, bürokrat ve yerel yönetimin bir araya geldiği bir toplantı olup, her ay farklı bir ilde gerçekleştirilmektedir.

TEB KOBİ TV
KOBİ’lere değer katma inancıyla yola çıkan TEB, KOBİ’lerin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak bilgiye ulaşabileceği, eğitim imkânlarından yararlanabileceği, dinamik içeriğe sahip bir mecra yaratmak amacıyla sektörde bir ilk olan TEB KOBİ TV’yi kurmuştur.

TEB KOBİ DANIŞMANLARI
Banka, TEB KOBİ DANIŞMANLARI ile sektörde bir yeniliğe daha imza atmıştır. TEB şubelerinde KOBİ’lerin işletmelerindeki sorunları teşhis eden, onlara çözümler öneren ve aynı zamanda önlerindeki fırsatlar hakkında yol gösteren danışmanları görev yapmaktadır.

GENÇLERE KATKI

Gençler, TEB ile ‘İcat Çıkar’ıyor
Türkiye nüfusunun çok önemli bir kısmının gençlerden oluştuğunu bilen TEB; gençlerin yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretebilmelerini teşvik etmek amacıyla her yıl  “İcat Çıkar” inovasyon yarışmasını düzenlemektedir.

Özel sektör-üniversite işbirliğine güzel bir örnek oluşturan yarışma ile TEB, üniversite öğrencilerini ve genç profesyonelleri “yenilikçilik – yaratıcılık” konusunda bilinçlendirmek, yetkinliklerini geliştirmek, üniversite öğrencilerinin finans sektörü ile yakınlaşmasını sağlamak konularına katkıda bulunmaktadır.

Bu yarışmayla TEB, yenilikçi-yaratıcı fikir üretme konusunda potansiyele sahip gençlere özel eğitimler vermekte, gençleri fikirleri için ödüllendirmektedir. TEB, aynı zamanda bu konuda müşterilerini de teşvik etmek için inovasyon yarışması düzenlemekte ve başarılı olan müşterilerini ödüllendirmektedir.

TEB, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik başlattığı “Akıl Fikir Kampüsü” ve engelli öğrencilere yönelik olarak  geliştirdiği `Engelsiz Kampus` programlarıyla üniversite öğrencilerine inovasyon, iletişim ve yaratıcılık alanlarında özel eğitimler vermektedir. Projeyle öğrencilerin içlerindeki yenilikçi-yaratıcı bakış açılarını keşfetmelerine yardımcı olan TEB, öğrencilerin eğitimlerine de katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden “TEB Akıl Fikir Kampüsü” ve “TEB Engelsiz Kampüs”e katılan öğrenciler, eğitimlerine, bilgi ve birikimlerine göre TEB bünyesinde çalışma imkanı da bulmaktadır.