PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

TÜRK EKONOMİ BANKASI’NDA 2009 YILININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel değerlendirme

TEB, 2009 yılını 256.8 milyon TL vergi öncesi ve 210.2 milyon TL net kâr kaydederek kapatmıştır.

İlk çeyreğinde hızlı bir küçülmenin, ikinci çeyreğinden itibaren ise yavaş ve kademeli bir toparlanmanın kaydedildiği 2009 yılının ilk yarısında ekonomide gözlenen daralma bankacılık sektörünün kredi ve mevduat hacimlerine olumsuz yansımıştır. TEB gibi aktif kalitesine odaklı bankalarda bu yansıma belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır.

TEB, bireysel bankacılıkta genişleme, mevcut kurumsal ve ticari müşterilerinde ise derinleşme stratejilerini risk odaklı yaklaşımlarından ödün vermeden devam ettirmiştir.

Piyasa şartlarını yakından değerlendiren TEB yılın üçüncü çeyreğinden itibaren hızlı bir büyüme stratejisini benimsemiştir.

2009 yılının ikinci yarısında ekonomideki toparlanmanın etkisiyle bankacılık sektöründe bir miktar büyüme gözlenirken, TEB’in sektör ortalamasının üzerinde büyüme kaydederek ilk yarıyıldaki daralmanın bilançosu ve iş hacimleri üzerindeki etkisini telafi etmiştir.

TEB’in sektördeki konumu
TEB’in 2009 yılında temel büyüklükler açısından sektörden aldığı paylara ve bu paylardaki gelişime ilişkin göstergelere aşağıda yer verilmiştir.

 

31 Aralık 2009

31 Aralık 2008

(Bin TL)

TEB

Sektör

Banka’nın Payı (%)

TEB

Sektör

Banka’nın
Payı (%)

Toplam Aktifler*

15.063.560

833.924.690

1,81

14.736.055

732.748.885

2,01

Toplam Krediler *

8.990.715

396.220.460

2,27

8.550.534

370.432.468

2,31

Toplam Mevduat *

9.421.635

515.164.370

1,83

9.271.747

454.599.582

2,04

Şube Sayısı **

334

9,036

3,70

336

8,791

3,82

Personel Sayısı **

5,871

172,403

3,41

6,400

171,574

3,73

* Kaynak (sektör rakamları için) : BDDK Aylık Bülten Şubat 2010
** Kaynak (sektör rakamları için): TBB

TEB bilanço kompozisyonunun bankacılık sektörü toplam bilanço kompozisyonu ile karşılaştırılmasına aşağıda yer verilmiştir:

 

31 Aralık 2009

31 Aralık 2008

Bilanço içindeki Payı (%)

TEB

Sektör*

TEB

Sektör*

Likit Aktifler

17

13

23

15

Menkul Değerler

18

32

14

26

Krediler

60

48

58

51

Sabit Kıymetler

1

1

1

1

Diğer

4

6

4

7

Toplam Aktifler

100

100

100

100

 

 

 

 

 

Mevduat

63

62

63

62

Para Piyasaları

7

7

1

6

Alınan Krediler

11

10

17

13

Sermaye Benzeri Krediler

3

1

3

1

Diğer

5

7

6

7

Özkaynaklar

11

13

10

12

Toplam Pasifler

100

100

100

100

* Kaynak: BDDK Aylık Bülten Şubat 2010


2009 yılında TEB’in

 • Toplam aktifleri birinci yarıyıla oranla %17 büyümüştür.
 • Özkaynakları 1,649 milyon TL’ye ulaşmıştır.
 • Toplam mevduatının bilanço içindeki payı %63 olmuştur.
 • Kredi portföyü özellikle bireysel krediler ile işletme kredilerinde genişlemeye paralel olarak birinci yarıyıla göre %22 oranında artmış ve aktifin %60’ını oluşturmuştur.
 • Takipteki krediler rasyosu %4.64 ile sektör ortalamasının altında gerçekleşmiştir. Bu sonucun elde edilmesinde güçlü kredi politikaları ve özenli risk yaklaşımı büyük rol oynamıştır.
 • %95 olan krediler/mevduat rasyosu, toplanan her 100 TL’lik mevduatın 95 TL’sinin kredi olarak kullandırıldığını işaret etmiştir.
 • Sermaye yeterliliği rasyosu %17.70, özkaynak verimliliği %13.68 olarak gerçekleşmiştir.


Yukarıda özetlenen oranlar TEB’in hızlı büyüme kapasitesinin birer göstergesidir. TEB, vizyonu doğrultusunda, 2010 ve sonrasında etkinliğini, çevikliğini ve örgütsel  verimliliğini belirgin bir biçimde artırmaya kararlıdır. Bu kararlılık, Banka’nın müşterileri, hissedarları, çalışanları, toplum ve çevre için ürettiği katma değeri sürekli olarak artırmasını sağlayacaktır.

Finansal Kurumlar Grubu

Uluslararası bankacılık

Kredibilite, verimlilik, saygınlık
TEB markası, uluslararası bankacılık alanında kredibilite, verimlilik ve saygınlık ile eşdeğerdir.

TEB’in uluslararası piyasalardaki saygın konumu 2005 yılında BNP Paribas ile varılan stratejik ortaklık ile daha da güçlenmiştir. BNP Paribas’nın 87 ülkedeki iştirak ve şube ağı, Banka’nın uluslararası alandaki hizmet yetkinliklerine çok değerli boyutlar katmış, yeni ufuklar açmış ve ulusal pazarındaki rekabet gücünü pekiştirmiştir.

140’ı aşan ülkede, 1,800’den fazla muhabirlik ilişkisi bulunan TEB, müşterilerinin her türlü uluslararası bankacılık ihtiyaçlarına kaliteye ve etkinliğe odaklı ürünleri ve hizmetleri ile cevap vermektedir.

Yaygın, karşılıklı verimlilik ve iş birliğini gözeten muhabir ağı, TEB’in, son iki yıldır yaşanan olağandışı konjonktüre rağmen, müşteri taleplerini eksiksize ve zamanında karşılayabilmesini sağlamıştır.

Türk ihracatçılarının yeni pazarlara yöneldiği 2009’da...
Türkiye’nin ihracatında en büyük payı temsil eden AB ülkeleri, 2009 yılında global ekonomik krizden fazlasıyla etkilenmişlerdir. Bu durum Türkiye’nin ihracatında yaşanan küçülmenin en temel nedenlerinden biri olmuştur. AB ülkelerinde daralan talep karşısında çevik bir davranış sergilemeyi başaran Türk ihracatçıları, yeni pazarlara yönelmişlerdir. Bu pazarların en başında Kuzey Afrika gelmektedir.

TEB, müşterilerinin makroekonomik anlamda riskli pazarlara satışlarını güvenle yapabilmelerine olanak sağlamaktadır. TEB 2009 yılında, Afrika’nın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların risklerinin kabulüne yönelik çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Afrika Açılımı olarak adlandırılan kampanya kapsamında bu kıtaya ihracat yapan müşterilerin ihtiyaçlarına uygun paket çözümler sunulmuştur. Benzer bir çalışma, Orta Doğu ülkeleri için de gerçekleştirilmiştir. TEB, Orta Doğu Açılımı’nın tanıtımını 2009 yılının Ekim ayında gerçekleştirmiştir.

TEB, Türk ihracatçılarını dünya çapında izlemeye ve müşterilerinin farklı coğrafyalarda ihtiyaç duyacakları paket çözümleri geliştirmeye 2010 yılında da devam edecektir.

TEB’in dış ticaret piyasa payı 2009 yılında istikrarlı seyrini korumuş; ithalatta %4.5 ihracatta ise %6.6 olarak gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret Merkezleri konsepti TEB-BNP Paribas sinerjisinin Türkiye’deki ilk ürünüdür.
TEB bünyesinde İstanbul, İzmir, Adana ve Ankara’da olmak üzere 4 Dış Ticaret Merkezi faaliyet göstermektedir.

TEB Dış Ticaret Merkezleri’nin konularında uzman çalışanları dış ticaret işlemleri yoğun olan müşterileri olduğu kadar potansiyel şirketleri de hedeflemekte ve düzenli olarak gerçekleştirdikleri ziyaretlerle yeni müşteri kazanımına katkıda bulunmaktadırlar. TEB Dış Ticaret Merkezleri’nce sunulan hizmet kapsamında, ilgili ülkelerdeki diğer merkezlerle ve TEB’in geniş muhabir ağıyla da temasa geçilerek müşteri ihtiyaçlarına en uygun dış ticaret finansman çözümlerinin geliştirilmesine özen gösterilmektedir.

BNP Paribas’nın dünya çapındaki Dış Ticaret Merkezleri...
TEB, BNP Paribas’nın 55 ülkede 90 noktada faaliyet gösteren Dış Ticaret Merkezleri (Trade Center) ağı ile yakın bir iletişim ve iş birliği içindedir. Bu bağlamda, özellikle Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren BNP Paribas iştirakleri ile yakın bir iş birliği geliştirilmiş bulunmaktadır.

TEB, Kuzey Afrika’da Türk taahhüt sektörünün temsilcisi şirketlere ve ihracatçılara, BNP Paribas ağı üzerinden etkin ve hızlı çözümler sunabilmektedir.

Kuzey Afrika’da Nasıl İş Yapılır?
TEB, dış ticaret müşterilerine sunduğu çözümleri daha iyi tanıtılabilmek amacıyla, 12 Kasım 2009’da TEB ve Türkiye Müteahhitler Birliği işbirliği ile İstanbul’da “Kuzey Afrika’da Nasıl İş Yapılır?” başlıklı bir seminer düzenlemiştir. BNP Paribas’nın Kuzey Afrika’daki iştiraklerinden Ticaret Merkezi yöneticilerinin yanı sıra Cezayir ve Mısır’daki Türk Masaları’nın yetkililerinin de katılımıyla gerçekleşen seminerde, Türkiye İhracatçılar Meclisi temsilcileri de yer almıştır.

Katılımcıların yoğun ilgisini toplayan “Kuzey Afrika’da Nasıl İş Yapılır?” isimli seminer, TEB yetkililerinin 300’ün üstünde firma temsilcisi ile bir araya gelmelerini ve iş birliği imkânlarını ele almalarını sağlamıştır.

EFIL-IV Kredisi
TEB, 2008 yılında ihracatın finansmanına yönelik olarak temin edilen EFIL-IV kredisine aracılık çalışmalarına 2009 yılında da devam etmiştir. Diğer taraftan TEB, uluslararası kalkınma ve milletler üstü kurumlarla olan ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar atmış ve uzun vadeli kaynak yaratma faaliyetlerine devam etmiştir.

Emtia finansmanı TEB’in geleneksel olarak lider olduğu bir iş alanıdır.
Banka, Türkiye’nin tütün, fındık, zeytinyağı, kuru üzüm gibi geleneksel tarım ürünlerine dayalı emtia finansmanı alanındaki öncülüğünü 2009 yılında da sürdürmüştür. TEB vekil, garantör veya kreditör olarak rol aldığı emtia finansmanı işlemlerinde yabancı bankalar ile birlikte 2009 yılı içerisinde 228 milyon dolarlık hacim yaratarak müşterilerinin ihracata dayalı satışlarını finanse etmiştir.

Kredi politikası ile tutarlı bir sendikasyon stratejisi 
TEB, 2009 yılının Kasım ayında, piyasa konjonktürü ve bütçelediği kredi politikası doğrultusunda, 17 ülkeden 28 bankanın katılımı ile 190 milyon Euro ve 92 milyon dolar tutarlarında bir sendikasyon kredisi sağlamıştır.

İhracatın finansmanında kullanılacak olan bir yıl vadeli sendikasyon kredisi, oransal olarak, yılın en fazla talep gören Türkiye işlemi olmuştur. 2009 yılında sektörün sendikasyon kredilerini yenileme oranı %64.4 olarak gerçekleşirken, TEB %153’lük yenileme oranıyla sektör ortalamasının üstünde bir başarıya imza atmıştır.

TEB, müşterilerinin dış ticaret işlemlerini desteklemek üzere ihracat sigorta kuruluşları ile olan güçlü ilişkilerini de sürdürmektedir. ABD (US EXIM), Almanya (HERMES), Avusturya (OEKB), Belçika (ONDD), Danimarka (EKF), Finlandiya (FINNVERA), Fransa (COFACE), Hollanda (Atradius), İngiltere (ECGD), İspanya (CESCE), İsveç (EKN), İsviçre (SERV), İtalya (SACE), Japonya (JBIC), Güney Kore (KEXIM), Tayvan (TAIWAN EXIM) ve diğer ihracat sigorta kuruluşları ile anlaşmaları bulunan TEB, müşterilerine alternatif finansman kaynakları sunmaya devam etmektedir. TEB’in aracılık ettiği bir diğer kaynak, ABD kaynaklı tarım ürünleri ticaretinin finansmanında kullanılan GSM-102 kredileridir.

Türk Masası uygulaması gelişerek devam ediyor...
BNP Paribas ile TEB arasındaki çok yönlü sinerjinin bir diğer ürünü Türk Masası uygulamalarıdır.

İlki 2005 yılında BNP Paribas El Djazair, Cezayir’de hizmet sunmaya başlayan Türk Masası uygulamaları son dört yıl içinde BNP Paribas’nın başka ülkelere de yayılmıştır: 2006’da Ukrayna ve Mısır’da, 2007’de ise Rusya’da Türk Masaları kurulmuş ve faaliyete geçmiştir.

TEB, Türkiye için çok önemli bir pazar olan Libya’da Türk Masası oluşturulması konusunda BNP Paribas ile ortak çalışmalarının son aşamasına gelmiştir. BNP Paribas’nın Libya’daki iştiraki Sahara Bank nezdinde kurulacak olan 5. masa 2010’un ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

Kurumsal Bankacılık

TEB, 2009 yılında da çok uluslu ve ulusal şirketlerin tercihi olmaya devam etmiştir.
TEB Kurumsal Bankacılık, 9 şubesi ile Türkiye ekonomisinin dinamosu konumundaki yerli ve yabancı sermayeli şirketlere uluslararası standartta ve gelişmiş teknolojik bir alt yapı ile desteklenmiş bankacılık hizmetlerini en rekabetçi koşullarda sunmaktadır.

Kurumsal Bankacılık, TEB’in diğer iş kollarına, grup şirketlerine ve BNP Paribas’nın global ağına yönlendirdiği işlemlerle;

 • mevcut ve hedef müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyet gösteren,
 • müşteri odaklı yaklaşımın yanında uzun vadeli ilişki bankacılığı prensibi ile hareket eden

bir merkez konumundadır.

2008 yılında, BNP Paribas sinerjisini ön plana çıkartmak amacıyla Yerel Sermayeli Firmalar ve Yabancı Sermayeli Firmalar şeklinde yapılanan TEB Kurumsal Bankacılık, 2008’in son çeyreğinde tüm dünyada yoğunlaşan finansal kriz ile birlikte 2009 yılı önceliğini risk yönetimine vermiştir. Banka, bu yaklaşımını, müşterileriyle de paylaşmış ve gerek TEB’in gerekse de kurumsal şirketlerin krizden en az etkilenerek çıkmaları hedefine odaklanmıştır.

Nakit Yönetimi’nin yüksek oranlı katma değer içeren çözümleri, 2009 yılının zorlu piyasasında kurumsal müşterilerle olan ilişkilerin derinleşmesinde önemli rol oynamıştır.

TEB, ana bankası olduğu çok uluslu ve ulusal müşteri sayısını artırmış; doğrudan tahsilat sistemindeki başarısı, TL ve döviz cinsli nakit yönetimi işinde önemli bir açılım yaratmıştır.

TEB Kurumsal Bankacılık, iştiraklerle sinerjik bir iş birliği içindedir.
TEB,  müşterilerinin finansal kiralama, operasyonel kiralama, faktoring, aracılık hizmetleri ve yatırım bankacılığı alanındaki ihtiyaçlarını yakından takip etmekte ve cevaplamaktadır.

Banka, bu doğrultuda ilgili iştirakiyle sinerjik bir iş birliği içinde hareket ederek müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun etkili ve verimli çözümler üretmektedir.

TEB’in kurumsal bankacılıktaki rekabet avantajları

 • Etkin müşteri ilişkileri yönetimi,
 • “İş ortaklığı” yaklaşımı,
 • BNP Paribas global ağı ile yaratılan sinerji ve özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde sağlanan rekabet avantajı,
 • Güçlü teknik altyapı ile desteklenen nakit yönetimi hizmetleri

TEB’in kurumsal bankacılık iş kolundaki rekabet avantajlarını inşa ettiği temelleri oluşturmaktadır.

TEB’in kurumsal bankacılık iş kolundaki amacı uzun vadeli iş birliği sonucunda müşterilerde ana banka konumunu güçlendirmektir. Banka’nın bu amacı, etkin müşteri yönetimi ve özellikle nakit yönetimi alanındaki güçlü teknik altyapı ile desteklenmekte; bu durum TEB’in kurumsal bankacılık iş kolundaki rekabet gücünü artırmaktadır.

BNP Paribas ile gelişen ilişkiler
TEB, kurumsal bankacılık iş kolunda, BNP Paribas Corporate and Investment Banking (CIB) ürün gruplarıyla ilişkilerini 2009’da geliştirmeye devam etmiştir.

Emtia finansmanı alanında, BNP Paribas ile ortak finansman işlemleri gerçekleştirilmiş; tarımsal ürünler başta olmak üzere metal-maden ve petrol-petrol türevleri alanlarında yeni iş alanlarının yaratılması hedeflenmiştir.

2010 yılının Ocak ayında, BNP Paribas ile Ülke Kredileri alanında iş birliğini öngören ilk anlaşma imzalanmıştır. Bu kapsamda, Fransa kökenli makine ve ekipmanların Türkiye’ye ithalatının finansmanı dünyanın en büyük üç kredi sigortası şirketinden biri olan Coface’ın garantisi kapsamında, BNP Paribas ve TEB tarafından ortaklaşa yapılacaktır.

Medya ve Telekom Finansmanı alanında daha etkin işbirliği hedefiyle, BNP Paribas CIB ile ilk ortak finansman işlemi 2009 yılının Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki iş birliğinin artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

Diğer taraftan Türkiye’de yatırım yapan BNP Paribas müşterilerinin Türkiye’deki bankacılık işlemlerinin TEB üzerinden gerçekleştirilmesi alanındaki sinerji gelişerek devam etmektedir. Bu kapsamda, TEB Kurumsal Bankacılık tarafından 2009 yılında artan sayıda yabancı sermayeli ve çok uluslu firma için hesap açılmış ve bu firmaların finansal ihtiyaçlarının karşılanması için çözüm paketleri sunulmuştur.

Ticari Bankacılık

Gelişmekte ve büyümekte olan sektörlere ağırlık veren bir yaklaşım
Mevcut müşterilerde kendini stratejik olarak konumlandırarak derinleşmeyi sağlamak ve bunu yaparken özellikle gelişmekte ve büyümekte olan sektörlere ağırlık vermek, TEB’in ticari bankacılıktaki temel stratejisini oluşturmaktadır.

TEB Ticari Bankacılık, müşterilerine sadece finansal çözümler sunmakla kalmayıp, müşterilerin çözüm ortağı, danışman bankası olmayı öngörmektedir.

TEB’in, Ticari Bankacılık Stratejik Danışman olarak yetiştirmekte olduğu satış gücü, mevcut ve yeni müşterilere bankacılık hizmetinin yanı sıra stratejik danışmanlık da sunmaktadır. Bu kapsamda, müşterilerin doğru sektörlerde ve doğru araç/ürün kullanımı suretiyle büyümelerine destek olunmaktadır. 

Bu strateji, aynı zamanda, dış ticaret, nakit yönetimi ve türev ürünler gibi daha sofistike araç/bankacılık ürünlerinin kullanımını özellikle yaygınlaştırarak “kazan-kazan” imkânını gerek müşteriler gerek TEB için ortaya koymaktadır.

TEB’in müşteri odaklı hizmet anlayışını daha fazla geliştirmeyi öngören Ticari Bankacılık Stratejik Danışman projesi Price Waterhouse Coopers’un danışmanlık desteği ile yürütülmektedir.

BNP Paribas, Dış Ticaret Merkezleri ve iştirakler ile sinerjik iş birliği
TEB Ticari Bankacılık ve BNP Paribas iş birliği çerçevesinde, BNP Paribas’ın güçlü olduğu ülkelerde Dış Ticaret Merkezlerinin sunduğu imkân ve tecrübelerden yararlanılmıştır. Bu iş birliği aynı zamanda TEB’in müşterinin çözüm ortağı olma konusundaki gücünü de artırmıştır.

TEB Dış Ticaret Merkezleri’nin reel sektör için düzenlediği ülke ekonomisi ve sektör odaklı seminer ve toplantılarda da BNP Paribas ile iş birliğine gidilmiş; Banka’nın mevcut müşterileri ile olan ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu toplantılar, TEB’in müşteri portföyünün gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

TEB Ticari Bankacılık, finansal market yapılanması kapsamında TEB Arval, TEB Cetelem, TEB Finansal Kiralama ve TEB Faktoring ile müşteri ihtiyaçlarına yönelik ortak çalışmalar yapmaya devam etmiştir.

Banka, hizmet yelpazesinin en güçlü alanları arasında yer alan dış ticaret uzmanlığı ile nakit yönetimi çözümlerini de ticari müşterilerine sunmaya başarıyla devam etmiştir.

TEB Altın Bankacılığı
TEB Altın Bankacılığı, imalat, toptan ve perakendecilik alanlarında faaliyet gösteren kuyumculara, çapraz ürün satış hedefi doğrultusunda ve Kuyumcu Paket Sigortası ile destekli Altın Kredisi ürününü sunmaktadır.  Bu ürünün hedefi, altın ticareti ile uğraşan esnafın ihtiyaç duyduğu finansman desteğini uluslararası ölçekte rekabetçi bir fiyatlama seviyesinden sağlamaktır.

TEB Altın Bankacılığı, Altın Depo Hesabı ve Altın Fonu ile altına yatırım yapmak isteyen yatırımcılara en geniş yelpazede bir ürün gamı sunarak Türkiye Altın Piyasasında en büyük pazar payına sahip olmayı amaçlamaktadır. Eylül 2009 itibarıyla TEB %28.33’lük pazar payı ve 178 şubesinde kuyumculuk sektörüne kullandırdığı Altın Kredisi hacmi ile bu iş kolunun en büyük 3. bankası olmayı başarmıştır.

TEB, Zurich Sigorta ile geliştirdiği iş birliği kapsamında kuyumculuk sektörüne Kuyumcu Paket Sigortası ürününü sunmaktadır. Müşterilerden yoğun ilgi gören Kuyumcu Paket Sigortası, gerek poliçe adedinde kaydedilen artış gerek güçlü prim üretimiyle, yılın en yüksek performanslı ürünleri arasında yer almıştır.

KOBİ Bankacılığı

TEB’in hedefi KOBİ’lerin sadece bankası değil, aynı zamanda danışmanları olmaktır.
Globalleşen dünyada müşteri ihtiyaçları ve bankacılık sektöründen beklentiler hızla farklılaşmaktadır.

TEB KOBİ Bankacılığı, bu değişimi bir büyüme fırsatı olarak algılamakta; banka-müşteri ilişkisini salt ticari boyuttan çıkararak çok yönlü bir ortaklığa dönüştürmeyi hedeflemektedir.  TEB, KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetlerini bu hedefine uygun olarak şekillendirmekte, KOBİ’lerin finansal veya finansal olmayan tüm ihtiyaçlarına cevap sunmaya odaklanmaktadır. TEB, KOBİ’lerin sadece bankası değil aynı zamanda danışmanları olmayı da öngörmektedir.

TEB’in ürün gamında, KOBİ’lerin bankacılık ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilmiş kredi, mevduat ve nakit yönetimi ürünleri yer almaktadır. TEB’in şubelerinde ise, KOBİ’lere özel hizmet veren müşteri temsilcileri bulunmaktadır.

TEB, 2009 yılında 3,843 adet yeni KOBİ müşterisi edinmiştir.

TEB’i KOBİ bankacılığı iş kolundaki yoğun rekabette farklılaştıran en önemli konu, Banka’nın ürün ve hizmet içeriğinde ortaya çıkmaktadır.
TEB ürün ve hizmet geliştirirken, KOBİ’lerin sadece finansal ihtiyaçlarını değil aynı zamanda iş geliştirme ve yönetişim gibi konulardaki eksikliklerini de dikkate almaktadır. Banka, KOBİ Bankacılığı iş kolunda geliştirdiği ve KOBİ’lerin bilgi, danışmanlık, eğitim ve tedarik sorunlarına yönelik çözümler sunan hizmetleriyle sektörde bir ilke imza atmıştır.

TEB, KOBİ’lerin büyümelerinin önündeki en büyük engelin finansman eksikliğinin yanı sıra bilgi yetersizliği olduğuna inanmaktadır.
TEB, bu eksikliği giderebilmek adına TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ TV, TEB KOBİ Destek Hattı ve TEB KOBİ Danışmanları gibi her biri kendi alanında fark yaratan hizmetleri hayata geçirmiş bulunmaktadır.

Bu hizmetler, KOBİ’lere finansal desteğin yanı sıra yönetimsel anlamda da bilgi edinmelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Sunulan tüm bu ürün ve hizmetler, KOBİ’lerin günümüz piyasasındaki rekabet koşullarında daha sağlam bir duruş sergilemelerini sağlamaktadır.

TEB’in uzun vadeli hedefi KOBİ’lerin danışman bankası olmaktır. Banka kurulduğu günden bu yana attığı adımlar ve ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerle bu hedefine önemli oranda yaklaşmıştır. Banka, TEB KOBİ Akademi, TEB KOBİ TV, TEB KOBİ Destek Hattı ve TEB KOBİ Danışmanları ile KOBİ’lere ihtiyaçları olan en güncel ve tarafsız bilgiyi sunmaktadır. TEB KOBİ Kulüp ise, KOBİ’lere tedarik desteği sunmaktadır.

TEB KOBİ Danışmanları tarafından hazırlanmış bulunan işletme analizi çalışmaları KOBİ’lerin kendi iş süreçlerine çok yönlü bakabilmelerine yardım etmektedir. Dış Ticarette Etkinlik Analizi, KOBİ’lerin etkin dış ticaret yapabilmelerine;  Üretim Sistemi Geliştirme Analizleri ise etkin üretim yapılmasına olanak sağlamaktadır.

2010 yılında yeni çözümler bulma noktasında rekabetin artacağı bir dönem olacaktır.
TEB, 2010 yılının KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına yeni çözümler bulma noktasında rekabetin artacağı bir dönem olacağını öngörmektedir. Bu kapsamda TEB,

 • kurumsal firmalara üretim yapan KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla tasarladığı Tedarik Finansmanı Sistemi’ni daha cazip hale getirmeyi
 • uzmanlık alanlarından biri olan KOSGEB Kredilerini hız kesmeden kullandırmaya devam etmeyi
 • Kredi Garanti Fonu’nun desteğini KOBİ’lere ulaştırmayı

öngörmektedir.

Dünyaya örnek olan bir çalışma: TEB KOBİ Akademi
2005 yılından beri düzenlenmekte olan TEB KOBİ Akademi Kurumsal Gelişim Eğitimleri, 2009 yıl sonu itibarıyla 30 ilde 4.500 firma ve 6.200 iş adamı ile buluşmuştur.

KOBİ’lerin eğitimlerine yönelik olarak 2009 yılında Burdur, Adıyaman ve Sivas illerinde Kurumsal Gelişim Eğitimleri düzenlenmiş, yaklaşık 450 KOBİ’ye eğitim verilmiştir. Trabzon’da gerçekleştirilen ve küresel krizden çıkış yollarına ilişkin ipuçlarının tartışıldığı toplantıya ise 150 iş adamı katılmıştır. Aksaray ve Erzincan’da yapılan Gelecek Stratejisi Konferansları’nda ise illere göre gelişim alanları belirlenmiş, oluşturulan rapor yaklaşık 200 iş adamı, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile paylaşılmıştır.

TEB KOBİ Akademi kapsamında gerçekleştirilen tüm bu çalışmalar Banka’nın marka bilinirliğine katkıda bulunmuş; yeni firma edinimi ve mevcut müşterilerde derinleşme sağlanmıştır.

TEB KOBİ Akademi BNP Paribas tarafından en iyi uygulama olarak kabul edilmiştir.
TEB KOBİ Akademi, BNP Paribas tarafından ilk kez 2007 yılında düzenlenen; inovasyonu desteklemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan Inovasyon Ruhu Yarışması’nda 85 ülkeden gelen çok sayıda proje arasından sıyrılmış ve büyük ödülü kazanmıştır. BNP Paribas, TEB KOBİ Akademi’yi en iyi uygulama örneği olarak kabul etmiş ve Grup bünyesindeki diğer ülkelere adapte edilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Bu doğrultudaki ilk uygulama, 2007 yılı Eylül ayında Cezayir’de gerçekleştirilmiştir.

BNP Paribas, TEB KOBİ Akademi uygulamasını Belçika, Fransa, İtalya ve ABD’de hayata geçirmeyi öngörmektedir ve bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir.

TEB KOBİ Kulüp: KOBİ’lere maliyet avantajları sunan bir sistem. 
2009 yılının Şubat ayında hayata geçen TEB KOBİ Kulüp’e 9 ayda 15 bin KOBİ üye olmuştur.

Arz ve talebe web üzerinde bir buluşma olanağı sunan TEB KOBİ Kulüp, KOBİ’lere en çok harcama yaptıkları sektörlerdeki satın alımlarında maliyet avantajları sunmaktadır.

TEB, program kapsamında KOBİ’lerin yıl içinde en çok tüketim yaptığı ve ciddi bir maliyet unsuru oluşturan 22 farklı sektördeki 50 firmayla görüşmüş ve %50’lere varan indirimler sağlamıştır.

KOBİ’lerin yıllık giderlerinde önemli bir kalem olan akaryakıt, telekomünikasyon, ofis sarf malzemeleri, kargo ve sigorta gibi sektörlerdeki büyük indirimler KOBİ’ler tarafından büyük ilgi görmüş, en çok hizmet alınan sektörler olmuştur.

TEB KOBİ Kulüp kapsamında indirim veren iş ortaklarımızdan biri de Zürih Sigorta’dır. KOBİ Sorumluluk Sigortası ile Kasko Sigortası kapsamında sunulan indirim büyük ilgi görmektedir.

TEB KOBİ TV Uzmanları
TEB, KOBİ’lerin doğru bilgiye en kısa zamanda ve en etkin biçimde ulaşmalarını sağlamak amacıyla KOBİ TV Uzmanları hizmetini hayata geçirmiştir. Bu hizmet ile KOBİ’ler en çok sorguladıkları vergi, sosyal güvenlik, iş hukuku, teşvik, şirket stratejisi ve işletme yönetimi gibi konularda kendi sahalarında söz sahibi ve alanlarında uzman kişilere sorularını yöneltebilmektedirler. KOBİ’ler cevaplarını TEB KOBİ TV üzerinden video ile almaktadırlar.

2009 yılı Kasım ayı itibarıyla TEB KOBİ TV uzmanlarına toplam 4,271 adet soru yöneltilmiştir.  Sektörde bir ilk olan KOBİ TV, TEB’in her zaman KOBİ’lerin yanında olduğunun bir kanıtıdır.

KOBİ Uzmanları
TEB tarafından 2008 yılında hayata geçirilen TEB KOBİ Danışmanı hizmetinin 2. aşaması olan KOBİ Uzmanlığı’nı 2009 yılında tamamlayan 33 Banka personeli yurt içi pazarlama ve satış, yurt dışı pazarlama ve satış ile üretim yönetimi alanlarında firmalara hizmet sunmaya başlamıştır.

Eğitimlerini tamamlayarak TOBB üniversitesi tarafından verilen sertifikalarına hak kazanan TEB KOBİ Uzmanları, KOBİ’lere müşteri odaklı bir yaklaşım kapsamında hizmet sunmaktadırlar.

Bireysel Bankacılık

Fark yaratmak
TEB, bireysel müşterilerinin hayatlarında fark yaratma yetkinliğine sahip bir bankadır. TEB, son yıllarda gerçekleştirdiği sistemli ve planlı gelişmenin sonucunda, müşterilerinin farklı ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilmek adına yıldız ve segmentasyonlarını gerçekleştirmiştir.

Banka, ürün ve hizmetlerin müşterilere doğru zamanda ve doğru şekilde sunumunu sağlayan bir ölçeğe, dağıtım ağına ve üstün bir teknolojik alt yapıya sahiptir. Bireysel bankacılık yetkinliklerinin doğru, planlı ve etkin kullanımı, TEB’in bireysel bankacılık alanındaki iddiasını ve piyasa payını güçlendirmiştir.

Sayılarla bireysel bankacılık
Müşteri aktifliği ve çapraz satışın artırılması yönünde aksiyonlar alan TEB, tabana yaygın bankacılık alanındaki başarısını sürdürerek, bireysel bankacılık alanındaki sağlıklı büyümesine devam etmiştir. TEB, 2009 yılında; tabana yaygın mevduat yapısı, kredilerde sağlıklı büyüme ve müşterilerde derinleşme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği bireysel bankacılık kampanyaları ile

 • maaş müşterilerinde %53,
 • internet bankacılığı müşterilerinde %41,
 • otomatik ödeme müşterilerinde %89,
 • vadesiz mevduatta %63,
 • yatırım fonlarında %24,
 • ihtiyaç kredilerinde %39
 • konut kredilerinde %78

oranında artış sağlamış ve piyasanın üzerinde büyüme başarısına imza atmıştır.

Yeni ürün ve hizmet paketleri, kampanyalar ve maaş anlaşmaları ile TEB, ayda ortalama 30 bin müşteri kazanım hızına ulaşmıştır. 2009 yılı sonunda bireysel müşteri sayısı 1,2 milyona yükselmiştir. Müşteri tabanını da hızla genişleten TEB, şube başına aktif müşteri sayısını ve bireysel müşteri kârlılığını artırmayı başarmıştır.

TEB’in bireysel kredi müşteri adedi yıl sonu itibarıyla 109,000’e ulaşmış bulunmaktadır.Kredili müşteri adedindeki büyüme %29’dur.

TEB, 2009 yılında gerçekleştirdiği segmentasyon ve analiz çalışmaları sonucunda geliştirdiği kampanya yönetimleri ile çapraz satış oranında da gelişim sağlamıştır. 2009 yılında bireysel müşteri başına çapraz satış oranı 3.80’e ulaşmıştır.

TEB, bireysel bankacılık müşterilerine 334 şubesi ve 596 TEB Express’in yanı sıra Çağrı Merkezi ve internet şubesi üzerinden de kesintisiz hizmet sunmaktadır.

Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme gücü
TEB, 2009 yılında bireysel bankacılık alanındaki çalışmalarına yeni ürün ve hizmetler geliştirme, kampanya yönetimi ve CRM çalışmalarına ağırlık vererek devam etmiştir. Bu çalışmaların sonucunda TEB, 2008 yılında olduğu gibi sektöre öncülük edecek yenilikleri hayata geçirmiştir.

TEB, 2009 yılında müşteri memnuniyetinin yanı sıra müşteri bağlılığını arttırmayı da öngören Üniversite Paketi, Emekli Müşteri Paketi, Medi-Kit Ürün Paketi, Evlilik Paketi ve Ev Sahibi Paketi gibi birçok ürün paketi geliştirmiştir. Geliştirilen bu ürün paketleri ile müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması ve müşterilere sağlanan avantajların artırılması amaçlanmıştır.

TEB, 2009 yılında yaptığı pazar araştırmaları ile müşteri ihtiyaçlarını belirlemiş; yeni ürün ve hizmetler geliştirerek piyasaya sunmuştur. Bu ürün ve hizmetlerden bazıları Sanat Kredisi, Hibrid Araç Kredisi, Herşey Dahil Mortgage, Emekliler için Dönem Ödemeli İhtiyaç Kredisi, Al-Kirala Mortgage, Enerji Tasarrufu ve Yalıtım Kredisi ile Damla Hesabı’dır.

Yaşam evreleri bankacılığı
Misyonu, bireylere yaşamlarının farklı dönemlerinde ihtiyaç duyacakları ürün ve hizmetleri sunmak olan yaşam evreleri bankacılığı, TEB’in bireysel bankacılıkta farklılık yarattığı noktalardan biridir.

Banka 2009 yılında yaşam evreleri bankacılığı ürünlerini çeşitlendirmeyi sürdürmüştür. Bu kapsamda,

 • SGK maaş ödemelerini bankamız aracılığı ile alan müşterilere sunulan Emekli Paketi ile
 • Üniversitelerin 4 yıllık ve üzeri bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için geliştirilen ÜniversiTEB Paketi Mart ayında hedef müşteri kitlelerinin kullanımına sunulmuştur.

TEB, yakın gelecekte yaşam evreleri bankacılığı yaklaşımı dahilinde, farklı yaş gruplarına yönelik yeni ürünlerle piyasadaki varlığını güçlendirmeyi öngörmektedir.

Konut kredileri, TEB’in bireysel bankacılık kapsamında yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir diğer alandır.
TEB müşterilerine konut kredileri (mortgage) alanında da etkin ve karşılıklı verimliği gözeten hizmetler sunmaktadır. TEB, 2009’da, son 10 yılda konut kredileri alanında en düşük faiz oranını veren banka olma başarısını göstermiştir. TEB’in konut sektöründeki çalışmalarından satırbaşları aşağıda sunulmuştur.

Uluslararası Mortgage –BNP Paribas International Buyers iş birliği BNP Paribas International Buyers iş birliği ile Türkiye’den ev almak isteyen yurt dışı yerleşik kişilere uluslararası mortgage hizmeti sunulmaya başlanmıştır.

Uluslararası Mortgage ürününün lansmanı, 2008 yılının Ekim ayında Antalya’da BNP Paribas ile ortaklaşa gerçekleştirilen basın toplantısı ile yapılmıştır.

Mortgage Paketi 2009 yılının Ağustos ayında müşterilerin kullanımına sunulan Paket, müşteri algısını pekiştirmeyi, konut kredisi alanında TEB’in bilinirliği artırmayı ve ilk tercih edilen banka olmayı amaçlamıştır. Paket, ürün çeşitliliği, kişiye özel fiyatlama, esnek ödeme planı imkânları, ürün sahipliğine göre faiz indirimi ve seçkin firmalardan indirim imkânları ile piyasadaki rekabetten farklılaşmaktadır.

TEB Türkiye’de bir ilke imza atmış ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini alan ilk mevduat bankası olmuştur.
TEB, 2009 yılının Mayıs ayında Türkiye’de ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesini alan ilk mevduat bankası olmuştur. Banka, eş zamanlı olarak Çevreye Duyarlı Ürünler Paketi’ni lanse etmiştir.

Çevre bilincinin bankacılık ürün ve hizmetlerinde içselleştirilmesi adına önemli bir atılım olan Paket, Enerji Tasarrufu ve Yalıtım Kredisi, Hibrid Araç Kredisi ve Organik Tarım Kredisi’ni kapsamaktadır.

Avantajlar geleceği şekillendiriyor
TEB,

 • esnek ve çevik hareket edebilen,
 • müşterisini dinleyen ve taleplerine uygun ürünler tasarlayan,
 • yenilikçiliğe önem veren

bir bankadır. TEB’in avantajlarını tanımlayan bu hususlar aynı zamanda bireysel bankacılıktaki büyüme yol haritasını da çizmektedir. Müşteri memnuniyetini kurumsal başarısıyla özdeş tutan TEB, bireylerin hayatında fark yaratmaya devam edecektir.

TEB’in 2010 yılı için öncelikli gelişim alanları konut ve ihtiyaç kredileri ile varlık yönetim hizmetleri olacaktır. TEB, gelişen ve hızlanan iş süreçleri, ürün ve hizmet çeşitliliği, fiyatlama avantajı ve risk yönetimindeki başarısı ile 2010’da da pazar payını büyütmeye devam edecektir.

TEB Yıldız Bankacılık

TEB’in üst gelir grubu bankacılık uygulaması TEB Yıldız Bankacılık, 58 şubede hizmet sunmaktadır.

TEB Yıldız Bankacılık

 • farklılaştırılmış ürün yelpazesi,
 • müşterilerine vermiş olduğu kapsamlı birikim yönetimi hizmetleri,
 • müşterilerinin yaşam tarzlarına yönelik olarak sunduğu ayrıcalıklar

ile üst gelir grubu bankacılığında öne çıkmaktadır. Bu kapsamda Yıldız Bankacılık,

 • müşterilere çok yönlü finansal danışmanlık hizmetleri vermeyi,
 • müşterilerin yaşam tarzlarına özel hizmet vererek müşteri bağlılığını artırmayı,
 • konut kredisindeki konsantrasyonu arttırarak uzun soluklu müşteri ilişkisi yaratmayı

hedeflemektedir.

Yıldız Bankacılık, 2009 yılının değişken piyasa koşullarına göre hizmet stratejisini sürekli güncellemiş ve müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı hedeflemiştir.
2009 yılında düşen faiz oranları doğrultusunda, yatırım fonları cazip hale gelmiştir. Yılın ilk yarısında Yıldız Bankacılık yatırım fonları hacmi %78 oranında artmıştır.

2009 yılının Kasım ayı itibarıyla Yıldız Bankacılık toplam varlıklarında %35 artış görülmüştür. Yılın ikinci yarısında ise, piyasa kredi talebinin canlanmasına paralel olarak, TEB’in Yıldız Bankacılık müşterilerine kullandırdığı konut kredilerinde 2008 yıl sonu değerlerine göre %32, 2009 yılının Haziran ayına göre ise %65 artış sağlanmıştır.

2009 yılında Yıldız Bankacılık, yeni ürünler ile müşterilerine özel çözümler sunmayı sürdürmüştür.

 • Ocak ayında sunulan EUR/TL’ye Endeksli Üç Ayda Bir Bant Yenilemeli Ana Para Koruma Amaçlı Yatırım Fonu,
 • Mayıs ayında yeniden sunumu gerçekleştirilen Portföy Pro,
 • Ağustos ayında sunulan Sanat Kredisi,
 • Tekne Kredisi ve Kasım ayında müşterilere sunulan Aile Paketi,
 • Kasım ayında müşterilere sunulan Yıldız Konut Paketi,
 • Aralık ayında lansmanı gerçekleştirilen BRIC Fonu,
 • Aralık ayında müşterilerin beğenisini sunulan Endeksli Vadeli Mevduat

Yıldız Bankacılık ürün ve hizmet gamı kapsamında müşterilere sunulan başlıca yenilikler olmuştur.

TEB Yatırım ile müşteri paylaşımı konusunda iş birliği içinde çalışan TEB Yıldız Bankacılık, TEB Yatırım kökenli portföylerin Yıldız Bankacılık’a transferi sonrasında, belirli şubelerinde müşteri hisse senedi işlemlerini de gerçekleştirmektedir.

Yıldız Bankacılık 2010 yılında temel olarak üst gelir grubundaki müşterilerinin bireysel bankacılık alanındaki tüm ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve piyasa koşulları ışığında sürekli yenilenecek bir ürün portföyü geliştirerek pazar payını büyütmeyi hedeflemektedir.

Bu amacı gerçekleştirmek için TEB Yıldız Bankacılık,

 • şube sayısını 65’e çıkarmayı hedefleyerek;
 • 2010 yılında tüm sektör için daha da önemli hale gelecek olan faiz dışı gelirlere odaklanmaya,
 • mevcut ve yeni ürünlerle çapraz satışı artırmaya,
 • Yıldız Bankacılık ayrıcalıklarına ulaşmak için anahtar rolünde olan Yıldız Platinum kartın aktivasyonu ve hacim artışını sağlamaya,
 • Üç Kurlu Mevduat ve Esnek Vadeli Mevduat gibi farklılaştırılmış mevduat/yatırım ürünlerinin geliştirilmesine,
 • yaşam tarzına yönelik katma değer yaratan hizmetler oluşturmaya,
 • reklam ve etkin tanıtım çalışmalarıyla marka bilinirliliğini artırmaya

devam edecektir.

İşletme Bankacılığı

TEB İşletme Bankacılığı, geniş ürün yelpazesi ile müşterilerinin her türlü finansal ihtiyaçlarına tek elden çözüm üretmeyi, işletme bankacılığı alanında esnafın aklına gelen ilk banka olmayı hedeflemektedir.

TEB İşletme Bankacılığı müşteri adedi 2009 yılında %12 oranında artmıştır. TEB İşletme Bankacılığı müşteri sayısı Aralık 2009 itibarıyla 252bin’e ulaşmış bulunmaktadır.

2009 yılında İşletme Bankacılığı’nın vadesiz mevduatı %44, toplam mevduatı ise %17 oranında büyümüştür. Müşteri portföyünde sağlanan bu büyüme, TEB’in dağıtım kanallarını etkin kullanma stratejisinin doğal bir sonucudur. 

İşletme Bankacılığı Maaş Paketi ve Esnafa Çözüm Paketi
İşletme Bankacılığı Maaş Paketi, Bireysel Bankacılık iş kolu ile ortaklaşa hayata geçirilen bir projedir. Bu proje kapsamında 600ü aşkın firma Banka’ya kazandırılarak 20 bini aşkın bireysel hesaba maaş ödemesine başlanmıştır.

Sektöre özel çözüm paketleri anlayışla tasarlanan Esnafa Çözüm paketi, 2009 yılının en etkin hizmet paketlerinden biri olmuştur. Her müşterinin en az üç farklı ürünü aktif olarak kullanmasını hedefleyen bu çalışma kapsamında Haziran-Aralık döneminde 7,000’i aşkın yeni müşteri Banka’ya kazandırılmıştır.

TEB 2009 yılında sağlık sektörünü hedefleyen SGK paketi ile başta eczacılar olmak üzere müşteri portföyünde yer alan tüm sağlık sektörünü kapsayan firma sayısını artırmıştır.

İşletme Bankacılığı’nın POS pazar payına katkısı
Müşterilerin nakit akışının TEB üzerinden geçmesinde büyük etkisi olan POS ürünü, İşletme Bankacılığı’nın öncelikli ürünleri arasında yer almaya devam etmiştir.

2009 yılında, TEB POS pazar payının %4,70’e yükselmesinde İşletme Bankacılığı’nın çok büyük bir rolü olmuştur. TEB’in POS üye işyeri cirosunun %70’i ve POS adedinin %80’i İşletme Bankacılığı işkolunun çalışmalarının eseridir.

TEB İşletme Bankacılığı 2009 yılında önemli gelişmelere imza atmıştır.

 • Kasım ayı içinde BNP Paribas, Paris’te düzenlenen Small Business Community toplantısına katılım sağlanmış ve farklı ülkelerdeki işletme bankacılığı uygulamaları hakkında bilgi edinilmiştir.
 • Ocean 1 projesi kapsamında, iştiraklerden gelen müşterilerin Banka’ya kazandırılması konusunda aşamalar kaydedilmiştir.
 • SGK ile yapılan iş birliği kapsamında, sağlık sektöründe faaliyet gösteren müşterilerin SGK ödemelerine aracılık edilmeye başlanmıştır. Bu paralelde oluşturulan Sağlık Paketi ile başta eczacılar olmak üzere sağlık sektöründeki müşterilere avantajlı ürün ve hizmetler sunulmuştur.
 • 1,500 üzerinde müşteriye KOSGEB destekli kredi paketleri sunulmuştur.
 • Esnaf odaları ile yapılan iş birliği sayesinde oda üyelerine kredi ürünlerinden sigorta hizmetlerine kadar pek çok alanda avantajlı ürünler sunulmuştur.
 • Çoklu ve etkin satış için gerekeli ekran tasarımları, Tarım Bankacılığı alanında örnek alınan uygulamalar, CRM odaklı segmentasyon modelleri üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. 


Pazarlama faaliyetlerinde her türlü iletişim kanalını kullanan TEB, 2009 yılı içinde yüksek tirajlı bir gazete ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında İşletme Bankacılığı müşterilerini sektördeki gelişmeler ve Banka’nın uygulamaları hakkında düzenli olarak bilgilendirmiş, esnafa ve sektöre özel çözümler sunmuştur.

TEB, UNDP ve GYİAD işbirliği ile geliştirilen Altın Bilezik Kredisi’nin pilot uygulamaları 2008 yılında Bursa ve Ankara’da başlatılmıştı. Kredi, 2009 yılında yaşanan küresel krizin etkileri nedeniyle askıya alınmış bulunmaktadır. TEB, Altın Bilezik projesini girişimcileri destekleyen bir mikro finansman projesine dönüştürerek ve yeni bir konseptle 2010 yılında piyasa sunmayı hedeflemektedir.

2010 yılı hedeflerimiz...
TEB İşletme Bankacılığı 2010 yılında mevcut müşterilerde ürün penetrasyonunu artırmayı ve deneyimli satış kadrolarının desteği ile yeni müşterilere ulaşmayı öngörmektedir. TEB’in hedefi, 2010 yılında İşletme Bankacılığı müşteri sayısını 300 binin üzerine çıkararak pazar payını büyütmektir.

TEB, esnafın aklına gelen ilk banka olma hedefine paralel olarak, müşterilerinin ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve hizmet modelleri geliştirmeyi ve işletme bankacılığı iş kolundaki varlığını güçlendirmeyi sürdürecektir.

Tarım Bankacılığı

TEB, tarımsal kesime desteği bir vatandaşlık görevi olarak görmektedir.
Türk çiftçisinin AB uyum süreci çalışmaları kapsamında tarımda yüksek üretim standartlarını yakalayarak toprağın gerçek potansiyelini ortaya çıkartması, ticari bir sürecin ötesinde bir vatandaşlık görevidir. Bu bilinçle hareket eden TEB Tarım Bankacılığı, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile tarımsal sektöre olan desteğini kesintisiz olarak sürdürmektedir.

TEB’in hedefi, yukarıda özetlenen strateji çerçevesinde

 • tarımsal kesimin dinamiklerini anlayan,
 • hem yerel hem global ölçekte tarım sektörü trendlerini takip eden

uzman ve deneyimli Tarım Bankacılığı ekibi ile farklı bölgelerin coğrafya ve ürünlerine özel olarak şekillendirilmiş, müşteri ihtiyaçlarına uygun krediler ve diğer bankacılık hizmetlerini sunarak Türk tarımının sanayi, üretim ve ticareti alanında sektörün finansal gücüne güç katmaktır.

2007 yılında, İşletme Bankacılığı çatısı altında temelleri atılan Tarım Bankacılığı, 2009 yılında kadrolaşmasını büyük ölçüde tamamlamış, uzman ve tecrübeli insan kaynağıyla tarım sektörüne giren özel bankalar arasında yerini bir adım ileriye taşımıştır.

Tarım sektöründe yaşanan gelişmeler tarımsal işletme yapılarını da değiştirmeye başlamıştır.
Bu gelişmeler paralelinde geleneksel tarımsal üretim modeli uygulayan bireysel işletme yapısından, verimliliğin ve kalitenin ön plana çıktığı orta ve büyük tarımsal işletme modellerine geçiş başlamıştır. Yapısal değişimi tetikleyen gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı destek paketleri, sektörün canlı dinamiğini sürekli kılarak işletmelerin finansal ihtiyaçlarını farklı kaynaklardan karşılamalarına imkân sağlamaktadır.

TEB Tarım Bankacılığı, küçük tarımsal işletmelerin sürdürülebilir tarımsal üretimlerine katkı sağlamanın yanı sıra orta-büyük tarımsal işletmelerin işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik kredi ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir. Bu kapsamda, tarımsal üretici birlikleri, kooperatifler ve meslek odaları ile yapılan protokoller çerçevesinde finansman olanakları sağlanmaktadır.

Tüketici talep ve ihtiyaçlarının yönlendirdiği organik tarım gibi çevreye duyarlı işletmelerin ihtiyaçları da TEB’in hedef kitlesi ve öncelikleri arasında yer almaktadır.

Tarım Bankacılığı’nda kilit bir ürün: Harman Kart
Harman Kart, TEB’in tarım kesimine yönelik olarak tasarladığı bir kartlı ödeme sistemidir.

2009 yılının son çeyreğinde müşterilere sunulmaya başlanan Harman Kart, tarımsal üretim yapan işletmelerin mazot, gübre, tohum, yem gibi üretim girdilerini en uygun şartlarda edinmelerine imkân tanımaktadır. Kart, aynı zamanda tarımsal girdi üretimi yapan ve projede çözüm ortağı olarak yer alan firma ve bayilerinin müşteri edinimlerine ve cirolarının artışına da hizmet etmektedir.

Harman Kart sayısı 2009 yıl sonu itibarıyla 1,500’e ulaşmış bulunmaktadır.

TEB Tarım Bankacılığı’nın hedefi tarım sektörüne yönelik ödeme sistemlerinde sektörün önemli oyuncularından biri haline gelmektir.

TEB, Tarım Bankacılığı uygulamaları kapsamında, sektörünün önemli ihtiyaçlarından olan tarımsal sigorta uygulamalarına de destek vermektedir. Zürich Sigortanın da üye olduğu TARSİM kapsamında sunulan bu hizmette sigorta satışı Banka’nın şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Kartlı Ödeme Sistemleri

Müşteri kazanımın çok değerli bir bileşeni
TEB, ödeme sistemleri alanında son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirmiş ve müşterilerine yenilikçi ürün ve uygulamalar sunmayı sürdürmüştür. TEB Kartlı Ödeme Sistemleri, 2009 yılında Banka’nın tüm iş kollarının müşteri kazanımı, müşteri sadakati ve kârlılığına katkı sağlamak adına

 • ürün geliştirme
 • pazarlama
 • satış faaliyetlerine

odaklanmıştır.

Ana hedefi, geniş kart yelpazesi ve POS ürün uygulamaları ile bireylerin ve şirketlerin nakit akışını Banka’ya yönlendirmek olan Kartlı Ödeme Sistemleri, 2009 yılında yeniden yapılanmış ve faaliyetlerini pazarlama ve satış olarak iki ana birim altında yürütmüştür.

Kartlı Ödeme Sistemleri’nin 2010 yılı ana hedefleri, stratejik ortaklıklarla hızlı kredi kartı müşterisi kazanımı ve mevcut kart müşterilerinde daha fazla aktivasyon ve penetrasyon sağlamaktır.

TEB, kart başına harcamada sektörde 9. sırada yer almıştır.
Kart başına harcamada sektörde 9. sırada yer alan TEB, kredi kartı sayısını 2009 yılında %11’lik bir artışla 717,356 adede ulaştırmıştır. TEB’in kart sayısı pazar payı %1,64,  kredi kartı cirosu pazar payı ise %1.33’e ulaşmıştır.

2009 yılının Ocak ayında müşteriye sunulan TEB Yıldız Platinum Card ve TEB Özel Platinum Card programları ile üst segment grup kartlarında toplam 22,773 adede ulaşılmıştır.

Banka iş kollarını kredi kartı ürünleri ile desteklemeye devam eden Kartlı Ödeme Sistemleri; tarımsal üretim yapan işletmelerin nakit ihtiyaçlarına yönelik TEB Harman Kartı, özel bankacılık grubuna yönelik World Signia ve üniversite öğrencilerine yönelik ÜniversiTEB Card’ı çıkarmıştır. ÜniversiTEB kartı 2009 yılında 20,000 adet yeni kullanıcıya ulaştırmıştır. 

Sektörde müşterisine en çok kazandıran kart
TEB, 2009 yılında sektörde müşterisine en yüksek hediye puanı teklif eden “TEB’den Dev Bonus: 100 TL Bonus” kampanyası ile bankacılık sektöründe müşterisine en çok kazandıran kart imajını pekiştirmiştir.

75 bini aşkın POS
Toplam POS sayısında 75 bini aşan TEB, sektörün POS cirosunun %11 büyüdüğü 2009’da, %70 büyüme kaydederek yılı %4.68’lik pazar payı ile 6. sırada tamamlamıştır.

Banka POS başına ciroda ise 10,281 TL ile sektör 4.sü olmuştur. Ayda ortalama 3,000 yeni üye işyeri kazanımıyla POS’lar, İşletme ve KOBİ bankacılığının yeni müşteri edinme çalışmalarında kilit bir ürün olmuştur.

TEB,

 • Bonus Card programına 2009 yılında yeni üye işyerleri eklemeye devam etmiştir. Banka 27,882 üye işyerine ulaşmış ve 605 milyon TL Bonuscard cirosu kaydetmiştir.
 • Eylül ayında Millenicom firması ile iş birliğine giderek üye işyerlerine avantajlı ADSL kampanyası sunmuştur.


TEB, kredi kartları kapsamında 2009 yılında çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de hayat geçirmiştir.

 • İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı iş birliği ile 2007 yılının Nisan ayında hizmete sunulan ve Türkiye’nin bir şehrine özel tek kredi kartı TEB Bonus İzmirim Card ile oluşturulan fon sayesinde, 2008 – 2009 döneminde ilköğretim okullarında 100 bin öğrencinin göz taraması gerçekleştirilmiştir.
 • TEMA Vakfı ile iş birliği içinde geliştirilen ve geçtiğimiz yıllarda müşterilere sunulan çevreye duyarlı TEB Bonus TEMA Kart programı kapsamında, başta küresel ısınma ile mücadele olmak üzere, TEMA’nın önderliğinde yürütülecek olan çevre projelerinde kullanılmak üzere 80,000 TL’lik kaynak aktarılmıştır.


Her şey müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunmak için…

TEB, marka bilinirliği en yüksek ve üye işyeri ağı en geniş kredi kartı programı Bonus Card ile stratejik ortaklığa giderek, müşterilerinin beklenti ve taleplerine cevap verecek bir hizmet ağı sunmuş bulunmaktadır.

TEB, kredi kartı piyasanın dinamikleri çerçevesinde, müşterilerine yüksek fayda sağlayan kampanyalar düzenleyerek müşterileri alışveriş ekonomisine en fazla katkı sağlayan banka olmayı hedeflemiştir. Geniş ürün gamı ile farklı müşteri gruplarına hitap edebilen TEB, 2010 yılında da bu alanda öncü adımlar atmaya kararlıdır.

Alternatif Dağıtım Kanalları
Farklılaşan, çeşitlenen ve hızla artan müşteri ihtiyaçlarına paralel olarak, bankacılık sektöründe şube bankacılığından alternatif dağıtım kanallarına doğru yoğun bir geçiş gözlenmektedir. Bu basit olgudan hareket eden TEB’in temel hedefi müşterilerinin zengin içerikli ve kaliteli ürünlere daha hızlı ve daha etkin bir şekilde erişimlerini sağlamaktır.

Bu kapsamda Banka’nın fiziki hizmet ağının üzerindeki operasyonel yükün kademeli olarak alternatif dağıtım kanallarına kaydırılması büyük öncelik taşımıştır.

TEB Express, Çağrı Merkezi, mobil bankacılık ve internet uygulamaları, TEB’in farklı müşteri kategorilerine, zengin mönü seçenekleri ile hizmet verdiği başlıca alternatif dağıtım kanallarını oluşturmaktadır.

2009 yılında Banka’da alternatif dağıtım kanalları üzerinden gerçekleştirilebilen işlemlerde TEB Express’ler %27,  bireysel ve kurumsal/ticari internet şubeleri %62, mobil bankacılık %1 ve Çağrı Merkezi %10 pay almıştır. 2009 yılında internet, mobil bankacılık, çağrı merkezi ve TEB Express kanalları üzerinden yaklaşık 100 milyon adet işlem gerçekleşmiştir.

TEB’in müşteri sayısı son yıllarda önemli oranda artmıştır.
Bonus Card ortaklığı başta olmak üzere Banka’nın farklı hizmet ve ürünlerinde gösterdiği büyüme, müşteri ve iş hacimlerinin artışına yol açmıştır. Bunun doğal bir sonucu ise operasyonel yükün banka çapında artışı olmuştur. TEB’in bankacılığı kolay erişilir ve kolay tüketilir bir ürüne dönüştürme yeteneği ve üstün teknolojik altyapısı, operasyonel yükün önemli bir bölümünün başta TEB Express’ler olmak üzere şube dışı kanallara kaydırılmasını sağlamıştır.

TEB Bireysel İnternet Şubesi
Bireysel İnternet Şubesi’nin kullanıcı sayısı 2009 yılında %40 artışla 290,000 adede, aktif kullanıcı sayısı ise %34’lük artışla 110,000’e ulaşmış bulunmaktadır. Şubenin aktif penetrasyon oranı ise %14.2’den %16’ya yükselmiştir.

TEB Pratik İnternet Şubesi
TEB Pratik İnternet Şubesi, eklenen yeni fonksiyonlarla 2009 yılında gelişmeye devam etmiştir.

Günlük işlemleri en kısa yoldan yapmanın kolaylık ve keyfini yaşamak isteyen bireysel müşteriler için tasarlanan TEB Pratik İnternet Şubesi artan sayıda TEB müşterisinin favorisi konumuna gelmiştir.

CEPTETEB
Hisse senedi, fon ve döviz alış satış fonksiyonları ile genişletilen CEPTETEB WAP Şubesi ile kullanıcılar wap.teb.com.tr adresinden iç ve dış piyasa bilgilerine (döviz, borsa, altın ve repo bilgileri, yurt dışı borsa endeksleri), en yakın TEB Şube ve TEB Express bilgileri ile kredi ve yatırım ürünlerimize ait bilgilere ulaşabilmektedirler.

TEB müşterileri WAP Şubesi’nden hesap bilgileri ve hareketlerini inceleyerek, para transferi ve ödemelerini gerçekleştirebilmekte; TEB Bonus Card bilgilerini inceleyip, nakit avans çekebilmektedirler.

NEREDE TEB
Turkcell ile yapılan iş birliği kapsamında Türkiye’de bir ilke imza atılmış ve Banka müşterilerinin o anda bulunduğu coğrafi noktaya göre kendilerine en yakın TEB Şubesini ya da TEB Express’i kısa mesajla öğrenmelerini sağlayan “Nerede TEB” hizmeti başlamıştır.

ÇAĞRI MERKEZİ
TEB Çağrı Merkezi müşteri memnuniyetini esas alan yapısıyla 2009 yılında da hizmet kalitesini ve satışlara olan katkısını artırmaya devam etmiştir. TEB Çağrı Merkezi üç farklı birim ile müşterilere hizmet vermektedir.

Telefon Şubesi, 7/24 hizmet sunmakta olup, bireysel ve gerçek ticari müşterilerin tüm bireysel bankacılık işlemlerini gerçekleştirmektedir.

TEB Çağrı Merkezi’nin amacı Banka müşterilerinin kolayca ulaşabileceği bir kanal olarak konumlanarak müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılamak ve pazarlama faaliyetlerine odaklanarak şubelere yeni müşteri kazandırmaktır.

AKILLI IVR
Akıllı ses tanıma uygulaması IVR, Türkiye’de bir ilk olarak, TEB Çağrı Merkezi Sesli Yanıt Sistemi’nde hayata geçirilmiştir. Müşteriyi tanıyan ve her bir müşteriye özel işlemlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan bu projenin fikri “İcat Çıkar” yarışmasında doğmuştur.

Akıllı IVR TEB müşterilerini tanıyarak, tüm IVR menülerini dinlemek zorunda bırakmadan, en sık kullandıkları menüleri öncelikli olarak sunmakta ve daha hızlı ve kolay işlem yapılmasını sağlamaktadır. Akıllı IVR uygulaması, müşterilerin ortalama bekleme süresini kısaltmıştır.

TEB Express
TEB Express ve TEB Express Plus sayısı 2009’da %2 artarak 596’ya ulaşmıştır. Aynı yıl, TEB Express’ler üzerinden gerçekleştirilen işlem sayısı toplamı %60 artarak 27,231,374 adede ulaşmış bulunmaktadır.

TEB, TEB Express’ler üzerinden müşterilerine sunduğu işlem yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. TEB Express alt yapısının yeniden yazılımı ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup Aralık ayında devreye alınmıştır.

ATM alanında yenilikçi ve farklı bir iş modeli
TEB, First Data ile yaptığı anlaşma kapsamında ATM alanında yenilikçi ve farklı bir iş modeli uygulamasına hazırlanmaktadır. Proje kapsamında, Türkiye’de market, benzin istasyonu, beyaz eşya mağazaları gibi perakende noktalarında ve şehir içindeki uygun lokasyonlarda TEB Express ağı kurulacaktır. Bu iş birliği projesiyle mevcut TEB Express sayısının üç yıl içinde üç katına çıkarılması hedeflenmektedir.

Kurulacak şube dışı TEB Express’ler ile TEB müşterilerinin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışı tüm kart sahipleri, para çekme ve diğer hizmetlerden yararlanabilecektir.

Özel Bankacılık

Türkiye’de ilk özel bankacılık uygulamasını 1989 yılında başlatan TEB, bugün, yüksek varlığa sahip gerçek kişi müşterilerine Özel Bankacılık kapsamında hizmet sunmaktadır. Müşterilerin tüm bankacılık ve yatırım ürünü ihtiyaçları donanımlı ve deneyimli bir ekip tarafından kişiselleştirilmiş varlık yönetimi yaklaşımı kapsamında cevaplanmaktadır.

TEB Özel Bankacılık, müşterilerinin finansal beklentileri ve risk profillerini ‘kişiye özel’ bir yaklaşımla değerlendirmekte, yatırım önerilerinin yanı sıra katma değeri yüksek yatırım ürünleri ile ilgili beklentilerini karşılamaktadır.

TEB Özel Bankacılık’ta deneyimli Özel Bankacılık Portföy Yöneticileri hizmet veriyor...
Varlığı 1 milyon TL ve üzerinde olan gerçek kişi müşteriler, Özel Bankacılık'ın hedef kitlesini oluşturmaktadır. Türkiye’de Özel Bankacılık standardında hizmet ve varlık yönetimi alanında profesyonel danışmanlık talep eden müşteri grubunun büyük kısmı TEB’in geleneksel müşterisidir.

TEB özel bankacılık hizmetleri, güvenilir ve sorgulanabilir yatırım önerileri üzerinde inşa edilmektedir. Müşteri varlıklarının birebir portföy mantığı ile ve sektör deneyimleri ortalama 12 yıl olan Özel Bankacılık Portföy Yöneticileri tarafından yönetilmesi, TEB’i, rekabetin oldukça önünde konumlandırmaktadır. Ekibin köklü deneyimi, yatırım kararlarının alınması esnasında hızlı hareket etme imkânı sunduğu gibi, uzmanlık ve SPK lisansı gerektiren üst düzey yatırım ürünlerinin müşterinin risk profiline uygun olarak yönetilmesine de olanak tanımaktadır.

Küresel krizin etkilediği bir piyasada önceliğimiz...
2008 yılının son çeyreğinde Amerika’da mortgage piyasasında başlayarak hızla tüm dünyaya bulaşan küresel kriz, 2009 yılında Türkiye ekonomisini önemli oranda etkilemiştir.

TEB Özel Bankacılık, durgunluğun hakim olduğu bir ekonomik ortamda, müşterilerinin risk profillerine uygun dağılım oluşturma politikasını izlemiş ve varlık yönetimi hizmetlerini bu doğrultuda tasarlamıştır.

TEB Özel Bankacılık, 2009 boyunca, müşteri bazında tasarlanmış en doğru yurt içi ve yurt dışı yatırım tercihlerini, tecrübeli ve alanında uzman ekibi vasıtasıyla sunmaya devam etmiştir. Özel Bankacılık müşterileri için yatırım tavsiyeleri üreten Yatırım Komitesi’nin kararları müşteriler ile hızla paylaşılmış, geçmiş tecrübelerin ve deneyimli ekibin güçlü yetkinlikleri sayesinde 2009 yılı TEB müşterileri açısından verimli bir şekilde tamamlanmıştır.

2009 yıl sonu itibarıyla TEB Özel Bankacılık müşteri portföyünde %2 oranında artış gerçekleşmiştir. Banka’nın Yatırım Fonları hacminde ise 2008 yılına göre %31’lik büyüme sağlanmıştır.

İştirakler ve diğer iş kolları ile iş birliği
TEB Özel Bankacılık, varlık yönetim hizmetleri ile yatırım ürünleri danışmanlığı çalışmalarını TEB Portföy Yönetimi ile birlikte yürütmektedir. Diğer taraftan Banka, VOP ve hisse senedi işlemlerinde TEB Yatırım ile ortaklaşa çalışmaktadır.

TEB Özel Bankacılık, yeni müşteri kazanımı çalışmaları kapsamında Kurumsal ve Ticari Bankacılık iş kolları ile de iş birliği içinde çalışmaktadır.

2009, TEB Özel Bankacılık açısından yeniliklerde dolu bir yıl olmuştur.
TEB Özel Bankacılık yatırım ürünleri alanında 1989 yılından beri TEB Özel müşterilerine sunduğu Varlık Yönetimi Danışmanlığı hizmetine Vergi Danışmanlığı hizmetini de eklemiştir.

tebozel.com
TEB Özel Bankacılık’ın yeni web sayfası 2009 yılında yayına başlamıştır. Finansal piyasaların takip edildiği ve günlük yorumlara yer veren Finans Koçunuz, müşterilere günlük ve geçmişe dönük tüm makroekonomik verileri bir arada sunmaktadır.

Tebozel.com, 2009 yılında bir ilke imza atarak, internet dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olan Web Awards’da Seçkin Web Sitesi ödülünü kazanmıştır. Tebozel.com, ödül alan ilk Türk özel bankacılık web sitesi olmuştur.

TEB, kişiye özel hizmetler alanında be Travel ile iş birliği içinde çalışmaktadır. TEB Özel Bankacılık müşterilerine yurt içi seyahat ve destek hizmetlerinin yanı sıra, uluslararası özel seyahat deneyimleri konusunda da danışmanlık sunmaktadır.

TEB Özel Bankacılık, 2010 yılında da her alanda gelişerek, müşterilerine kusursuz bir hizmet deneyimi yaşatmayı hedeflemektedir.
TEB, 2010 yılında,BNP Paribas Wealth Management ile oluşturduğu sinerjik iş birliği kapsamında özel bankacılık müşterilerine sanat danışmanlığı ve gayrimenkul alanlarında da hizmet sunmaya hazırlanmaktadır.

TEB, Özel Bankacılık iş kolundaki geleneksel liderliğini yarınlara taşımak ve artan sayıda müşteriye hizmet sunmaktır.

Hazine Grubu

Hazine Pazarlama
TEB Hazine Pazarlama, Banka müşterilerinin bilançolarında taşıdıkları döviz, faiz ve emtia risklerinin tümünü, hızlı bir şekilde geniş ürün yelpazesiyle fırsatlara dönüştürebilen, operasyonel yüklerden arınmış, satış ve pazarlama odaklı çalışan bir birimdir.

Hazine Pazarlama, hizmet platformunun ve TEB’in global bir bankanın üyesi olmasının yarattığı avantajlar ile hızlı ve müşteri taleplerine göre şekillendirebilen rekabetçi ürünler geliştirmektedir.

Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru ve zamanında tespit edebilmek adına müşteri ziyaretleri gerçekleştirilmekte, aktif bilanço analizleri ile müşteri bilanço riskleri doğru tespit edilebilmektedir. Bu süreçlerde BNP ile ortak yapılan çalışma sonucunda her türlü teknik destek ve bilgi-deneyim transferi sağlanmaktadır.

2010 yılı Hazine Pazarlama açısından bir fırsat yılı olacaktır.
TEB, emtia türevlerini müşterilerine sunan ilk Türk Bankası olmayı hedeflemektedir.

Aktif Pasif Yönetimi
Aktif Pasif Yönetimi, bankanın bilançosunu sürdürülebilir kârlılık ve büyüme stratejisi üzerine kurgulamaktadır. Bölümün birincil görevi

 • ekonomide oluşabilecek dalgalanma ve risklere karşı TEB’in bilançosunun en az şekilde etkilenmesini sağlamak;
 • ileri hedging tekniklerini kullanarak bilançoda oluşabilecek uzun vadeli faiz risklerini kontrol altında tutmak
 • TEB’in uzun vadeli büyüme stratejisine destek olmaktır.


TEB, Aktif Pasif Yönetimi alanında köklü bir uzmanlığa sahiptir. TEB, BNP Paribas’nın know-how ve ekspertizinin de katkılarıyla bilançosunu modern analiz yöntemleriyle etkin bir şekilde yönetmektedir. BNP Paribas ile Aktif Pasif Yönetimi konularında çok yakın bir iş birliği mevcut olup TEB tarafından uygulanmakta olan model, BNP Paribas’ın en iyi uygulamalarının arasında yer almaktadır. TEB Aktif Pasif Yönetimi, aynı zamanda BNP Paribas’nın stratejik yatırım komitelerine de görüş bildirmektedir.

TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri

TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri, yüksek kaliteli hizmetler sunan ve değişen müşteri ihtiyaçlarına etkin bir biçimde cevap verebilen bir çözüm ortağıdır.

TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri’nin stratejisi

 • Var olan hizmet kalitesini koruyup yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek,
 • Mevcut müşterilere yeni ürünler sunarak yerel piyasadaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek,
 • TEB’in yerel piyasadaki konumundan ve uzmanlığından yararlanmak,
 • Piyasa payını artırmak,
 • Ulusal piyasadaki en kaliteli hizmet sağlayıcı olarak BNP Paribas’nın piyasadaki lider konumunu korumak
 • üzerine kuruludur.


TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri’nin Güç Odakları

 • Türkiye’de saklama hizmetlerinde deneyimli, uzman bir ekip
 • Ödünç hisse senedi işlemleri alanında katma değeri yüksek hizmetleri bünyesinde barındıran, BNP Paribas Saklama Hizmetleri standartları ile uyumlu bir hizmet gamı
 • Güçlü ve yenilikçi teknolojik altyapı
 • Entegre hizmet yaklaşımı: Tüm işlemleri TEB çatısı altında sunan bir yapılanma ve TEB Saklama Hizmetleri’nin saklama, takas ve likidite yönetimi alanındaki hizmetleri


TEB, Türk sermaye piyasaları faaliyetlerinde lider bir konuma sahip olan tek banka acenteliğidir. TEB Yurt Dışı Takas ve Saklama Hizmetleri, TEB Grubu’nun saklama hizmetleri alanında uzmanlaşmış servis sağlayıcısı olmayı hedeflemektedir.

Fırsatlara doğru atılacak adımlar: 2010 Hedefleri
Son dalgalanmalara rağmen Türkiye piyasası yabancı kurumsal yatırımcılar için hala cazibesini korumakta, yeni sermaye piyasası araçları ile artan oranda büyümektedir. TEB Saklama Hizmetleri, gelecekte kurumsal müşteri tabanında genişleme öngörmektedir.

TEB Saklama Hizmetleri, stratejisine paralel olarak 2010 yılında en büyük büyümenin

 • Yeni ürün ve hizmetlerde
 • Piyasa payında
 • Müşteri segmentinde

olacağını öngörmektedir.

TEB Saklama Hizmetleri, hizmet alanını genişletmeyi planlamakta; hizmetlerini kurumsal yatırımcılara şirketlere de sunmayı amaçlamaktadır.

Bilgi Teknolojileri

Operasyonel verimliliği, risk yönetim etkinliğini ve müşteri odaklılığını geliştirmek ve dengelemek için...
TEB Bilgi Teknolojileri, güncel iş gereksinimlerini Pratik Bankacılık konseptinde desteklemek üzere süreç yönetiminde operasyonel verimliliği, risk yönetim etkinliğini ve müşteri odaklılığı geliştirme ve dengelemeye yönelik ön ve arka ofis uygulamalarını kapsayan pek çok proje gerçekleştirmiştir.

Bilgi Teknolojileri, yıl boyunca sürdürebilir büyüme ve maliyet etkinliği odaklı çalışmaları, Banka çapında koordine etmiştir.

ACE programı uygulamaları başladı...
BNP Paribas’nın müşteri odaklılık ve operasyonel mükemmellik hedefleri doğrultusunda, Lean Six Sigma metodolojisini değişim yönetimi yaklaşımlarıyla birleştiren ACE programının TEB’deki uygulamaları 2009 yılında başlamıştır.

ACE, BNP Paribas’da 2005 yılında başlatılan “Lean” yaklaşımının “Six Sigma” yaklaşımıyla birleştirildiği ve değişim yönetimi uygulamalarıyla desteklendiği bir programdır.

“Lean” stratejileri hızı ve verimliliği artırmaya odaklıdır. “Six Sigma” ise varyasyonları azaltmayı, daha istikrarlı ve net iş sonuçları üretmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflemektedir.

TEB’de, BNP Paribas’nın global ölçekte pek çok ülkede uygulamakta olduğu programa 2009 yılında dahil olmuştur. TEB, bundan sonraki süreçte operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesi alanlarında değişim ve gelişime yönelik proje ve çalışmalarında uygun olduğu ölçüde LSS metodolojisinden yararlanmayı hedeflemektedir ve bu tür çalışmaları ACE programı kapsamında gerçekleştirecektir.

TEB Bilgi Teknolojileri ayrıca...

 • Kimlik ve erişim yönetimi ana modüllerini içeren ve kullanıcıların BT kaynaklarına erişimlerini yönetmek için tasarlanmış bir uygulama olan TEBKEYS-TEB Kullanıcı Erişim Yönetim Sistemini hayata geçirmiştir.
 • Yazılım kod kalitesini artırmaya ve gözetlemeye yönelik sistemi devreye almıştır.
 • İTÜ ile yazılım kaynak kodlarının saklanması konusunda sözleşme imzalamıştır.
 • Call Center IVR sisteminin yeni nesil Voice Portal teknolojisi ile değiştirilmesi projesine başlanmıştır.
 • Sunucu sanallaştırması ve konsolidasyonu projelerine ağırlık verilerek veri merkezi verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir.
 • Genel Müdürlük ağ altyapısı yenilenerek altyapı güvenlik önlemleri artırılmıştır.
 • Banka bazında birleşik iletişim araçları yaygınlaştırılmıştır.
 • Temel bankacılık veritabanı sürüm güncellemesi yapılmıştır.


2009 yılında TEB Bilgi Teknolojileri aşağıdaki uygulamaları hayata geçirmiştir.

 • TEB şubelerinde portföyler tarafından kullanılmakta olan Pusula’nın yeni versiyonu olan Pusula 3; verim, satış ve risk odaklı bir satış otomasyon sistemi olarak devreye alınmış ve Genel Müdürlük Satış / Pazarlama Departmanları, Bölge Müdürlüğü Ekipleri, Özel Bankacılık Portföy Temsilcileri ve çeşitli şubelerde yer alan 50 pilot kullanıcının kullanımına açılmıştır.
 • Kartlı Sistemler Yönetim Paketi yeni bir tasarım ve teknoloji ile tekrar yazılmıştır.
 • Hazine tarafından gerçekleştirilen döviz (FX) ve para piyasaları işlemleri, Hazine ön ofis uygulaması içerisine dahil edilmiştir.
 • TEB Kosova için bireysel internet bankacılığı, TEB Leasing için ise leasing ana kredi uygulamaları geliştirilmiştir.
 • Veri ambarı için kredi ve risk konularına odaklı, yeni ve genişletilmiş veri modeli çalışması MIS ekibi ile ortaklaşa tasarlanmıştır.
 • Var olan kârlılık uygulamasının iyileştirilmesine yönelik, ürün kırılımına inilmesini de içeren, geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
 • Çoklu kanal ve otomatize edilmiş Kampanya Yönetimine olanak sağlayan Unica yazılımı satın alınmıştır. 2009 yılında öncelikle Pusula uygulaması ile şube entegrasyonu çalışmaları yapılmıştır.
 • TEB Express’leri tüm detayları ile gözlemek amacıyla yeni bir kontrol sistemi devreye alınmıştır.
 • Tüm ön ofis kullanıcılarına kimlik tarayıcı kurulumu yapılarak verimlilik artışı sağlanmıştır.
 • Bireysel Krediler için Application Fraud Detection sistemi devreye alınmıştır.
 • Ortak POS alt yapısına geçilmiştir.
 • Tüzel firmaların BNP Paribas uyumlu yeni rating modeli geliştirilerek hayata geçirilmiştir.
 • Mobil sistemler üzerinden çalışan Mobil Doğrudan Borçlandırma Sistemi geliştirilmiştir.


TEB, BT süreçleri kapsamında...

BT hizmet kalitesini ve standartlara uyum seviyesini arttırmaya yönelik Olay Yönetimi, Talep Yönetimi, Proje Yönetimi ve Yazılım Konfigürasyon Yönetimi gibi süreçler geliştirilmiştir. Bu süreçlerin otomasyonu için endüstride yaygın olarak kullanılan yazılım araçları satın alınarak uygulanmıştır.

Önümüzdeki dönemde TEB, bilişim teknolojisini sürdürülebilir kârlılık ve büyüme hedefine uygun olarak etkin bir şekilde tüm iş süreçlerinde kullanmaya ve merkezi operasyon yetkinliklerini yeni fonksiyonlarla geliştirmeye kararlıdır.

TEB Bankacılık Operasyonları

TEB operasyonel etkinliğe odaklıdır.
TEB Bankacılık Operasyonları, 2009 yılı genel stratejisini banka genelindeki tüm operasyonel süreç ve fonksiyonların verimliliğini ve etkinliğini artırmak ve müşteri memnuniyetini yükseltmek olarak belirlemiştir. Bu stratejinin ışığında, TEB, işletme giderlerinde güçlü bir gider yönetimi hedeflemiştir.

Uzun yıllardır merkezi operasyonun sağladığı rekabet üstünlüğüne sahip olan TEB Bankacılık Operasyonları, ISO standartlarına uyumunu kanıtlayan kalite sertifikasyonun gerekliliklerini, grubun her yeni alanına başarı ile yansıtmıştır.

TEB’de yenilikçilik desteklenmektedir.
Gerek kalite süreçlerinin mükemmelleştirilmesi gerekse Banka süreçlerinin rekabet üstünlüğü kazanması amacıyla çalışanların yenilikçi öneriler geliştirmesi desteklemiştir. TEB Bankacılık Operasyonları, şube düzeyinde operasyonel öğelerin daha hızlı ve daha uyumlu gerçekleştirilmesine yönelik olarak yıllardır sürdürdüğü eylem programına 2009 yılında da devam etmiştir.

Yasal kurallara tam uyum
TEB Bankacılık Operasyonları, yasal kurallara ve normlara uyumu artırmak için,doğrudan veya iş kolları ile birlikte müşterilerle kurduğu iletişimi 2009 yılında artırmıştır. İş kollarının pazarlama-satış hedeflerinin gerçekleştirilmesinde Grup çalışanlarının sorumluluk alanlarını güçlendirmiştir.

2010 yılında da TEB Bankacılık Operasyonları, bu yaklaşımını sürdürmeye devam edecek ve ayrıca “operasyonel mükemmellik”, “mükemmeliyet merkezi” (centre of excellence) kavramlarının Grup içinde daha da içselleştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecektir.

BNP Paribas ile işbirliği
TEB Bankacılık Operasyonları,

 • BNP Paribas ile Bankamız arasındaki sinerjiyi arttırmak ve güçlendirmek,
 • kendi geliştirdiği “en iyi” uygulamaları gerek BNP Paribas Grubu ile paylaşmak gerekse BNP Paribas’nın mevcut “en iyi” uygulamalarını TEB’e kazandırmak için

2009 yılında ortak projelere başlamış bulunmaktadır.

TEB Bankacılık Operasyonları İstanbul’un Anadolu yakasındaki yeni hizmet binasına taşınmıştır.
2009 yılında TEB Kampüs C Blok’a taşınan TEB Bankacılık Operasyonları, grup içi sinerjinin artırılmasında ve fonksiyonların mekansal örgütlenmesinde önemli kazanımlar edinmiştir.

Grubun gerek çalışanlarını gerekse çalışmalarını eylem planlarına yönlendirmesi güçlenmiştir. Aynı eksende Grubun hedeflerini gerçekleştirme ve sektördeki değişimlere anında cevap verebilme yetkinlikleri yükselmiştir.

İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan TEB Kampüs C ve D Blokları, 12.000 bin m2’ye yakın bir alanda yaklaşık 2.000 kişilik bir çalışma kapasitesine sahiptir.

Binaların konum olarak bulunduğu bölge İstanbul'da 2. derece deprem bölgesi olmasına rağmen, statik hesaplar çok daha yüksek riske işaret eden 1. derece deprem bölgesine uygun olarak inşa edilmiştir. Bloklar, kullanılan ısı geri kazanım üniteli havalandırma cihazları, yüksek verimli yoğuşmalı ısıtma kazanları ile enerji verimliliğinde örnek bir tesis kimliğine sahiptir. Üç cepheden doğal ışık alan ve tavan yüksekliği 3.44 m olan TEB Kampüs, çalışanlarına ferah, konforlu ve çağdaş bir ortam sunmaktadır.

Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin bilgiler
TEB, 2009’da da ürün ve hizmet gamını müşteri talep ve beklentilerine en iyi şekilde cevap vermek adına geliştirmeyi sürdürmüştür.

Bu kapsamda, Banka’nın farklı iş kolları tarafından gerçekleştirilen yeni ürün, hizmet ve uygulamalara ilişkin bilgiler raporun farklı bölümlerinde sunulmuştur.

İNSAN KAYNAKLARI GRUBU

TEB’in stratejik hedeflerine ulaşabilmesindeki en önemli sermayesi insan kaynaklarıdır.
Banka’nın 2009 yıl sonu personel sayısı 5,871, şube sayısı ise 334’tür (28 Aralık 2009 itibariyle).  TEB çalışanlarının %70.63’ü üniversite, %8.23’ü yüksek lisans mezunu olup %0.22’si ise doktora derecesine sahiptir. 2009 yılında TEB’de kişi başına düşen eğitim 30 saat olarak gerçekleşmiştir.

TEB’in temel insan kaynakları çalışmalarındaki amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır.

Bu amaca ulaşmak için TEB;

YETENEK YÖNETİMİ
Yetenek Yönetimi süreçleri kapsamında takip edilen Yüksek Potansiyel ve Yüksek Performans gösteren çalışanların gelişimleri özel olarak takip edilmiştir. Kilit pozisyonlara aday olabilecek çalışanlarımızın gelişimlerinin takibi, Yetenek Yönetimi, kişinin yöneticisi ve Eğitim & Gelişim yönetimi tarafından özel olarak izlenmektedir.

Banka genelinin %2’sini oluşturan çalışanlarımızdan yurt dışında çalışabilme potansiyeli olanlara uluslar arası kariyer fırsatları sunulmuştur.

TEB YETKİNLİK MODELİ
Üstün performansın sürekliliğini sağlamak amacıyla, TEB Vizyon, Misyon, Kurumsal Değerleri ışığında çalışanların gelişiminde önemli bir role sahip olan TEB Yetkinlik Modeli hayata geçirilmiştir.


4 ana başlıktan oluşan TEB Yetkinlik modelinde, unvan bazında ölçülebilirliği sağlanmış 12 Yetkinlik yer almaktadır.


TEB Yetkinlik Modeli ile çalışanların en etkin şekilde geliştirilmesi ve TEB Grubu’nun dinamizmini ve performansını artırarak, üstün performansın sürekliliğinin sağlanması önemlidir.

Objektif ve sistematik bir değerlendirme sürecini sağlamak amacıyla “Yetkinlik, Kariyer ve Gelişim” karneleri TEB forms üzerinde oluşturularak, yönetici ve çalışanlara , yetkinlik değerlendirmesi ve süreci ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

TEB TALENT DAY
TEB’de performansları ve potansiyelleri ile öne çıkan, iyi derecede İngilizce bilen yetenekli çalışanları; yeteneklerini kullanarak yenilikçi – yaratıcı fikirlerini birbirleri ile paylaşabilmeleri, Banka’nın ve BNP Paribas’nın üst düzey yöneticileri ile tanışarak bilgi ve deneyimlerini artırmaları için 4 Kasım 2009 tarihinde düzenlenen “TEB Yetenek Günü”nde bir araya gelmiştir.

BNP Paribas üst düzey yöneticilerinin konuşmalarını ve sunumlarını dinleyen “TEB Yetenekleri”, bu yöneticilerimizle birlikte workshop’lara katılmıştır. “Bankamızın Yetenekleri”, Workshop’ların ardından yöneticilerimizle buluşarak kariyer beklentileri ve gelişimleri ile ilgili birebir görüşme fırsatı buldu.

YETENEK HAVUZU
2008 yılında TEB’e katılan Yetenek Havuzu program katılımcılarının gelişim programlarına devam edilmiştir. Performansları yöneticileri ve IK tarafından gözlemlenirken, yetkinliklerinin gelişimi için hem yöneticileri, hem mentorları hem de IK birlikte hareket etmiştir. Mentorluk programı kapsamında tüm Yetenek Havuzu çalışanları 1 yıl içerisinde 2 proje hazırlayarak sunumunu yapmışlardır.

TEB’DE İNOVASYON
İnovasyon ile ilgili aktiviteleriyle çalışanlarını yenilikçi-yaratıcı fikir üretimi için teşvik ederek inovasyon kültürünü yaygınlaştırmaya müşterilerine yenilikçi ve yaratıcı ürünler sunmaya devam eden TEB, gerçekleştirdiği inovasyon çalışmalarıyla ABD merkezli uluslararası danışmanlık firması Gartner tarafından uluslararası örnek olarak gösterilmiş ve hakkında bir “Vak’a İncelemesi/Çalışması” yayınlanmıştır.

TEB öncü inovasyon çalışmalarıyla her yıl Londra’da birçok global bankanın uyguladıkları yenilikçi projeleriyle başvurdukları “Financial Innovation Awards 2009” da “En Etkili Kültürel Değişim” projesiyle finale kalmıştır.

“TEB AKIL FİKİR YARIŞMASI” İCATÇIKAR
TEB’in inovasyon çalışmalarının dışarıda yansıması olan yarışmanın üçüncüsü düzenlenmiştir.

Müşterilerine sunduğu yenilikçi, yaratıcı hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştıran TEB inovasyonu, yenilikçilik ve yaratıcılığı farklılaşma stratejisinin en önemli araçlarından biri olarak görmektedir. Yarışma aynı zamanda üniversitelerle işbirliği, ülkemiz üniversite öğrencileri,gençlerinin inovasyon bilgi, yetkinliklerinin arttırılması, yetenekli gençlerin TEB ailesine katılması, müşterilerine sunulan ürün ve hizmetlerin bizzat müşteriler tarafından şekillendirilmesi gibi sosyal amaçları da içermektedir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da dereceye giren fikirler ürün, hizmet olarak müşterilere sunulmuş, finalistlerden 4 kişi TEB ailesine katılmıştır.

Yarışma 2009 yılında TUHID (Türkiye Halkla İlişkiler Derneği)’in geleneksel yarışmasında “Kurumsal İletişim” kategorisinde Altın Pusula Ödülü almıştır. Geçen yılın birinci projesi olan “Akıllı/Pratik Çağrı Merkezi” uygulaması The Banker Teknoloji Ödülleri yarışmasında en iyi Aalternatif Dağıtım Kanalları kategorisinde finale kalmış ve dereceye girmiştir.

“TEB AKIL FİKİR BULUŞMASI” – İNOVASYON ZİRVESİ
Her yıl 1.500 çalışan ve 500 müşterinin katılımıyla yapılan “Akıl Fikir Buluşması”nda inovasyon ile ilgili uluslararası konuşmacılar yer alarak katılımcıların vizyonlarını genişletmiş, inovasyon ödül töreninde gerek Kıvılcım inovasyon portalına fikirlerini ileten en yenilikçi yaratıcı çalışanlar ve ekipler gerekse de “Akıl Fikir Yarışması”nda dereceye giren müşteriler, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ödüllerini almıştır.

Öğrenci ve yeni mezun kategorisinde dereceye girenler 3 günlük Silikon Vadisi turuna katılmışlardır.

Zirvede öğleden sonra müşteri ve çalışanlar bir araya gelerek “TEB Creative Cafe” isimli çalıştaylarda farklı ürün, hizmet ve konularda TEB için fikirler üretmiş, bu fikirlerin bir kısmı TEB tarafından uygulamaya alınmıştır.

“Banka, TEB Creative Cafe” çalışması ve “Akıl Fikir Kampüsü” adlı seçme ve yerleştirmeye yönelik aktiviteyle, BNP Paribas’ın her yıl düzenlediği ve faaliyet gösterdiği 85 ülkeden projelerin başvurduğu “Inovasyon” yarışmasında yer almış ve“İnovasyonu Teşvik Edici Yönetimsel Uygulama” kategorisinde birinciliği kazanmıştır. .

Creative Cafe projesi her yıl Londra’da düzenlenen inovasyon yarışması “Financial Innovation Awards 2009” da “En İyi Halkla İlişkiler ve İletişim” kategorisinde finale kalmıştır.

ÜNİVERSİTE AKTİVİTELERİ
TEB İnsan Kaynakları grubu 2009 yılında genç yetenekleri erken belirlemek ve onlara TEB’i tanıtmak amacıyla üniversite kampüs aktivitelerine aktif bir şekilde devam etmiştir. 2008 yılında engelli öğrencilere yönelik başlatmış olduğumuz aktivitelerde 2009 yılında yoğun bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

TEB’DE EĞİTİM
TEB eğitim ve gelişim olanaklarını insan kaynaklarına yapılan bir yatırım olarak görmektedir.

TEB, sürekli öğrenme ve gelişme yaklaşımı çerçevesinde; çalışanların gerek kişisel gerekse mesleki gelişimlerinin hedef ve stratejiler doğrultusunda kariyer haritalarında belirlenmiş gelişim programları ile desteklenmesini ve aynı zamanda BNP Paribas’nın ileri düzeydeki eğitim programlarından da yararlanılarak profesyonel bir iş ortamı ve kariyer gelişim fırsatlarının yaratılmasını hedeflemektedir.

TEB’in bir diğer hedefi yöneticilerini kendi içinden yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda yetenek yönetimi kapsamında yüksek potansiyel taşıyan çalışanları “Değerlendirme Merkezleri”ne katılarak sürecin sonuçlarına göre yönetici adayı olmaya hak kazanırlar. Söz konusu çalışanlara uygulanan gelişim programları ve bireysel koçluk desteği ile ihtiyaç duyulan yönetsel yetkinliklerin kazandırılması amaçlanır.

2009 yılında Banka’nın tüm insan kaynağı için hayata geçen “Yetkinlik ve Gelişim Projesi” ile birlikte, çalışanlar yetkinlikleri paralelinde almaları gereken eğitim programlarına yöneticileri ile karar verebilmekte ve eğitim yatırımları çalışanların performanslarını arttırmaları için en çok ihtiyaç duydukları noktalara gerçekleştirilmektedir.

2009 yılında tüm dünyada yaşanan ekonomik krize paralel olarak tüm işkollarında risk yönetimi odaklı eğitimler düzenlenmiştir. Yönetici düzeyinden başlayan Banka’ya özelleştirilmiş eğitim programları, tüm işkollarındaki çalışanlara uygulanmıştır.

2009 yılında başlatılan bir diğer önemli eğitim projesi Kurum Kültürü ve Değerleri çalışmasıdır. Tüm banka çalışanlarının bu alanda eğitilmelerini öngören projede sadece sınıf içi eğitimler değil aynı zamanda e-öğrenme eğitimlerinde yer almakta ve eğitimin sürekliliği sağlanmaktadır. Yeni bir öğrenme metodu olan “öğrenme haritaları” uygulaması da bu proje kapsamında uygulanmaktadır.

Mükemmel müşteri deneyimi projesi 2009 yılında başlatılmıştır. Sonuçlarının 2010 yılında alınması beklenen bu proje Banka’nın tüm çalışanlarını kapsamaktadır. Tüm şubelerde TEB’in müşterilerine özel bir yüksek hizmet standardının oluşturulması ve tüm şubelerde aynı şekilde uygulanması projenin birincil önceliğidir. Bu yönde ön çalışmalar tamamlanmıştır ve ilk grup eğitimler 2009 yılının başında düzenlenmiştir.

TEB Performans Değerlendirme Sistemi, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmeyi, performansı ödüllendirmeyi ve kariyer haritaları doğrultusunda herkese eşit fırsat ve olanaklar sunmayı öngörmektedir.

MENTORLUK ÇALIŞMALARI
TEB Mentor uygulaması ile çalışanların deneyim olarak kendilerinden daha ileride olan mentorların profesyonel bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak kendi gelişimlerine katkıda bulunmaktadırlar.

Programa katılmak isteyen tüm çalışanlara açık olan TEB MENTOR Programı ile insan kaynağının performansının farklılaştırılması ve yetkinliklerinin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Banka’da bir ilke daha imza atılarak hayata geçirilen TEB MENTOR uygulaması kapsamında, 47 çalışanın talepleri değerlendirilmiş ve ihtiyaçları doğrultusunda Mentorları atanmıştır.

IK WEB SİTESİ
2009 yılında yayına açılan insan kaynağı web sitesi, canlı, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı kimliğiyle TEB Grubu’nun sektördeki genel yaklaşımını daha geniş kitlelere ulaştırmayı, Banka hakkında bilgi vermeyi ve insan kaynakları uygulamalarını tanıtmayı hedeflemiştir.

TEB insan kaynağı web sitesinde;

 • TEB hakkında genel bilgiler,
 • Grupların tanıtımları
 • İnsan Kaynakları yaklaşım ve uygulamaları,
 • Açık pozisyonlar
 • Çeşitli organizasyonlara ait videoları
 • Sosyal aktiviteler

yer almaktadır.

TEB KULÜP
TEB insan kaynağının motivasyonunu artırmayı hedefleyen TEB Kulüp çerçevesinde düzenlenen yarışmalar, sosyal etkinlikler, spor ve kültürel faaliyetler 2009 senesinde de büyük ilgi görmüştür.

Bu kapsamda;

 • ‘Anneler Günü’ ve ‘çevre’ konulu resim yarışmalarının yanı sıra Enercin oyunu heyecanlı bir mücadele ortamı sunmuştur. Marmara ve Adana bölgelerinde piknikler düzenlenirken, Fotoğraf Kulübü üyelerinin yaptığı geziler fotoğraf çekmek adına güzel fırsatlar yaratmıştır.
 • TEB Yıldızları Banka’yı Business League’de temsil ederken, TEB’in koşucuları Avrasya Maratonu, Gazi Koşusu ve Atatürk Koşusu’da Banka adına yarışmıştır.
 • İstanbul ve Marmara Bölgesi Futbol Turnuvaları ise sporun hem eğlencenin bir arada olduğu organizasyonlar şeklinde gerçekleşmiştir.
 • TEB Kulüp Tiyatro Grubu, Artiz Mektebi isimli komediyi Bursa da iki defa sahneye koyarak bölge çalışanlarına neşeli anlar yaşatmıştır. Grubun İstanbul’da sahneye koyduğu Van Gogh’un Kibarlık Budalası ve Orhan Kemal’in 72. Koğuş isimli oyunlarını 252 kişi izlemiştir.
 • Her ay düzenlenen Bowling turnuvaları heyecanlı ve keyifli anlar yaşatmıştır.
 • Banka’nın engellilere desteği kapsamında, TEB’in gönüllü koşucularına verilen desteklerle Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne son üç ayda 5 bin 112 TL bağış yapılmıştır.


“İK VE İLETİŞİM YANINIZDA” TOPLANTILARI

TEB, şubelerde ve bölgelerdeki çalışanlarına yakın olmak, kendilerinin beklentilerini dinleyerek karşılıklı görüş & bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla “İK ve İletişim Yanınızda”
toplantılarını hayata geçirmiştir.

Toplantılar, TEB İnsan Kaynakları vizyonunu paylaşmayı, Banka’da gerçekleştirilen insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi vermeyi, çalışanların görüş ve beklentilerini dinlemeyi ve talep eden çalışanlarla bireysel görüşmeler gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.

“İK ve İletişim Yanınızda” toplantılarına TEB İnsan Kaynakları Grubu’nu oluşturan her fonksiyondan sorumlular katılmış ve çalışanların talep ve beklentilerine özenle yaklaşılmaya devam edilmiştir.

2009 yıl sonu itibariyle tüm bölgelerdeki toplantılar tamamlanmış olup, 236 çalışan ile bireysel görüşme gerçekleştirilmiştir.

Bölge Tarih Katılımcı Sayısı Bireysel Görüşme Sayısı
Akdeniz Bölge 08 Ekim 2009 111 17
Çukurova 03 Ekim 2009 119 19
Orta Anadolu 1 17 Kasım 2009 63 16
Orta Anadolu 2 17 Kasım 2009 74 14
Istanbul Anadolu 19 Kasım 2009 105 20
Marmara 04 Aralık 2009 101 16
Ege 09 Aralık 2009 156 45
Karadeniz 15 Aralık 2009 61 22
Avrupa 2 ve 22 Aralık 2009 66 14
Trakya 22 Aralık 2009 62 13
Avrupa 1 29 Aralık 2009 172 40
GENEL TOPLAM 1090 236