PDF İndir Yatırımcı İlişkileri Arşiv BNP Paribas Group
İletişim English

GENEL MÜDÜR’ÜN DEĞERLENDİRMESİ

Değerli yatırımcılarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarım,

Bir şirketin gelişim çizgisini yeniliği nasıl algıladığı belirler. Finansal performans ise başarılanı ölçer. İkisinin bir araya geldiği noktada paydaşlar için yaratılan katma değer ortaya çıkar.

TEB’de, her ikisini de doğru ve sürdürülebilir bir noktada dengelemiş olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz.

Performansımız...
Türk  bankacılık sektöründe saygınlığı, mali gücü, profesyonelliği ve yenilikçiliği ile tanınan TEB, 2009 yılında güçlü bir operasyonel ve mali performans kaydetmiştir.

TEB’in aktif büyüklüğü yıl sonunda 15,064 milyar TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde Banka, 256.8 milyon TL vergi öncesi ve 210.2 TL net kâr sağlamıştır. Bu sonuçlara göre ölçülen ortalama sermaye getirimiz, %13.68 (2008 yılında: %14.07), ortalama aktif getirimiz ise %1.41 (2008 yılında: %1.24) olarak gerçekleşmiştir.

Yıl sonu verilerimize göre TEB’in toplam kredileri 9 milyar TL’ye ulaşırken, bize güvenen ve varlıklarını bize emanet eden müşterilerimizin Bankamızdaki mevduatlarının toplamı 9.4 milyar TL’dir. Finansal gücün en önemli göstergelerinden biri olan sermaye yeterliliği rasyomuz ise, 2009 yılı için %17.70 olarak gerçekleşmiştir. (2008 yılında %17.65).

Dönemsel konjonktürlerden kolayca ve hızla etkilenen bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bunun kaçınılmaz gereği olarak dengeli, kontrolü kolay ve gerektiği ölçüde muhafazakar bir finansal yapıya sahip olmamız büyük önem taşımaktadır.

Değerlerimize sahip çıkarak...
2008 yılında başlayan global ekonomik krizin Türkiye’deki etkileri 2009 yılının ilk iki çeyreğinde fazlasıyla hissedilmiştir. Yerel ve uluslararası ekonomideki daralma, bütün finansal kurumları çeşitli mali önlemler almaya itmiştir. Küresel kriz, kurumlara verimli çalışmanın gereğini bir kez daha hatırlatırken; piyasa konumunun korunması ve geliştirmesi açısından yenilikçi ve yaratıcı ürün geliştirme gücünün önemini yeniden ortaya koymuştur.

TEB, başta bireysel ve ticari bankacılık olmak üzere tüm işkollarında

 • yenilikçi ürünler ve hizmetler sunmasının,
 • verimli çalışmasının,
 • müşterilerine katma değer sağlamasının,
 • insan kaynakları ve teknolojiye yatırım yapmasının

ödülünü 2009 gibi zor bir yılı başarıyla tamamlayarak almıştır.

Saygı, güvenilirlik, tutku ve adanmışlık, yenilikçilik ve yaratıcılık… Bu değerleri samimi bir şekilde benimseyerek kriz konjonktürünün derin etkilerinden korunan TEB, yenilikçi bir yaklaşımla geliştirdiği ürün ve hizmetleri ile pazar payını pekiştirmiş, 2009 yılında da müşterilerinin danışman bankası olmaya devam etmiştir. “Bizi TEB yapan değerlerimize sahip çıkarak” 2009 yılında da yenilikçilik ve yaratıcılık adına pek çok örnek çalışmaya imza atmış bulunuyoruz.

Değerlerimiz ve yenilikçi yaklaşımımız ile 2010 yılında da müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer sosyal paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğimize gönülden inanıyorum. TEB’in tüm faaliyetlerini bu bakış açısıyla şekillendirdiğimiz sürece, kârlılığımız sürekli ve operasyonel performansımız güçlü olmaya devam edecektir.

Değişimin sürekliliği…
Değişim küresel pazarı egemenliği altına almıştır. Günlük hayatımızın öğeleri ve yaşam kalıplarından iş dünyasının sarsılmaz temelleri olarak bilinen pek çok konuya kadar etrafımızdaki her şey değişim halindedir. Bireylerin tüketim kalıpları ve alışkanlıkları da hızlı bir değişim süreci içindedir. Bankacılık ise bu durumdan en çok etkilenen hizmet sektörlerinin başında gelmektedir.

TEB, değişimin her anlamda hızlanacağını; global pazardan ulusal pazara kadar farklı katmanlarda köklü bir yeniden yapılanmanın yaşanacağını öngörebilmiş ve gereğini stratejik yol haritasında yapılandırabilmiştir. Bu öngörü gücünün ışığında hazırlanan uzun vadeli stratejik planımız, TEB’in BNP Paribas ile ortaklığına kadar gelişen bir süreçte ilerlemiş, TEB markası altında yapılandırdığımız entegre finansal hizmetlerimizin başarılı bir şekilde bugüne taşınmasında büyük rol oynamıştır.

Değişim kavramının güncel hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve süreklilik gösterdiğini kabul etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki kısa ve orta vadeli dönemde tüm ekonomik ünitelerin başarısı, değişimi yönetme yeteneğiyle paralel olarak gelişecektir. 2009 küresel krizi değişimi yeni bir boyuta taşımıştır. 

Değerli müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışma arkadaşlarım,

TEB, Türkiye’nin önde gelen bankalarından biri olma yolundaki gelişim yolculuğunu yukarıda özetlediğim gerçeklerin ışığında planlamıştır.
Bankamızı ve işimizi her geçen gün ileriye taşımak, süreçlerimizi piyasa koşullarına uygun olarak güncellemek zorundayız. İnsan kaynağımız, teknik altyapımız, müşteri odaklı iş felsefemiz ve proaktif risk yönetim anlayışımız bu süreçte bizi yönlendirmeye devam eden başlıca varlıklarımızdır. Bu varlıklarımız, gelir yaratıcı iş alanlarımızın kalitesini iyileştirmemizi ve gelirlerimizi sürdürülebilir kılmamızı sağlamaktadır.

Global bankacılığın temel eğilimlerinden birini oluşturan ve TEB’in son yıllarda başarıyla uyguladığı sürdürülebilir büyümeye stratejileri, 2009 yılının olağandışı koşullarında gelir tabanımızda kaydettiğimiz olumlu gelişmelerin arkasındaki en önemli itici gücü oluşturmuştur. Ekonomideki daralmaya paralel olarak ana faaliyetimizi oluşturan kredilendirme faaliyetlerinde talebin daraldığı bir yılda TEB, operasyonel masraflarının önemli bir kısmını faiz dışı gelirleri ile karşılayabilmiştir.

Ürün mühendisliği…
Yenilikçi ürün ve hizmet sunma kabiliyeti, TEB’in pazardaki saygın ve güçlü konumunda her zaman büyük rol oynamıştır.

Müşteriyi her türlü faaliyetimizin odağında görüyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler, başta bireysel ve ticari bankacılık alanlarında olmak üzere, TEB’i ülkemizde ve uluslararası pazarda örnek bir banka yapmıştır.

Yüksek katma değer içeren ürünlerimiz kadar, e-bankacılık alanındaki uygulamalarımız, farklı katmanlardaki müşterilerimizi memnun etmiş; bu durum Bankamız için her geçen gün artan iş hacimleri ve gelişen piyasa payı anlamını taşımıştır. Mevcut müşterilerimiz nezdinde gerçekleştirdiğimiz etkin çapraz satış faaliyetleri ve yeni müşterilerimizde kaydettiğimiz satışlar, gelir tabanımızdaki pozitif eğilimi sürdürülebilir kılmaktadır.

TEB, 2009 yılında temel bankacılık dışı ürün ve hizmetlerinde de önemli başarılara imza atmıştır.
TEB, 2009 yılında,

 • Türkiye’de POS cirosunda 6. sıraya yükselmiştir.
 • Altın Bankacılığı, kredi hacminde %30’lara varan pazar payıyla ilk 3 banka arasında yer almaya devam etmiştir.
 • Dış ticaret aracılığı hizmetlerinde geleneksel olarak yüksek olan pazar payını pekiştirmiştir.
 • Yatırım fonlarında %40 oranında artış sağlayarak pazar payını %4.2’ye çıkartmıştır.


2009 yılının bir diğer önemli başarısı ISO 14001 sertifikasyonunu tamamlamamız olmuştur.

TEB, çevreci yaklaşımını 2009 yılında kurumsal boyuta taşıyarak ISO 14001 sertifikasını almıştır. Bankamız bu belgeyi Türkiye’de alan ilk mevduat bankasıdır.

ISO 14001 sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek isterim.

TEB, önümüzdeki dönemde çevreci yaklaşımını daha da detaylandırmayı ve ürünlerine yoğun olarak eklemlemeyi hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik açısından gelecek nesilleri bugünlerden çok daha fazla düşünmek ve hesaba katmak zorundayız. Temel ödevimiz yarınki nesillere yaşanabilir, temiz ve yeşil bir dünya teslim etmektir. TEB, gelecek nesilleri de düşünen bir kurumsal vatandaş olarak davranmaya ve bu eksendeki sorumluluklarını paydaşlarıyla etkileşimli bir şekilde yerine getirmeye kararlıdır.

Kriz sonrasında piyasa büyüyüp derinleştikçe...
Yaygınlık ve farklılık gösteren bir müşteri tabanına sahibiz. Rakiplerimizin faaliyet gösterdiği tüm alanlarda, rekabet gücü yüksek ürün ve hizmetler ile öne çıkıyoruz. Son yıllarda sağladığımız fiziki büyüme bize ulusal pazarın büyük bölümünde hizmet verme yeteneği kazandırmıştır.

TEB, sahip olduğu prestijli konumunu korumaya ve başta bireysel ve KOBİ bankacılığı olmak üzere tüm iş kollarında büyümesini sürdürmeye kararlıdır.

TEB 2010 yılında kontrollü büyümeye odaklanacaktır.
2009 risk yönetiminin ağırlık ve öncelik kazandığı bir yıl olmuştur. 2010’u ise kontrollü büyümenin ön plana çıkacağı bir yıl olarak görüyoruz.

Bu kapsamda tespit ettiğimiz hedeflerimizden satırbaşlarını paylaşmak isterim.

 • Günümüz bankacılık anlayışının en önemli gerekliliklerinden biri müşterilere etkin, hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmaktır. Bu doğrultuda 2010, TEB’in müşterilerine daha hızlı, etkin ve kaliteli bir hizmet sunacağı ve “Pratik Banka” olma yolunda önemli adımlar atacağı bir yıl olacaktır.
 • 2010 yılında büyümeyi fonlayacağımız en önemli kaynağın mevduat olmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu tahminimiz doğrultusunda, vadesiz mevduat yaratan nakit yönetimi ürünlerine tüm iş kollarımızda daha çok ağırlık vermeyi planlıyoruz.
 • Düşük politika faizi uygulamasının 2010’un belirli bir bölümünde devam edeceğini öngörüyoruz. Bu piyasalarda faiz gelirlerinde daralmayı işaret edecektir.Bu doğrultuda, yukarıda da önemine değindiğim faiz dışı gelirlerimizi artırmak, kârlılığımızı korumak açısından kilit öneme sahip olacaktır.
 • TEB’in bankacılığının temel ilkelerinden biri olan yenilikçiği daha çok geliştirmeye kararlıyız.
  Üç yıldır üst üste ödül kazandığımız BNP Paribas İnovasyon Ödül Programında 2010 yılında da ödül kazanmayı hedefliyoruz. Bu eksende ekibimizin yürüteceği çalışmalarda iştiraklerimizden alacağımız destek de bizim için önemli olacaktır.

TEB’in taviz vermeden koruduğu ve içselleştirdiği değerleri ve elde ettiğimiz başarıları, 2010’da gerçekleştireceğimiz çalışmalarda bize kılavuzluk edecektir.

Bankamız 2010 yılında da hem finansal sonuçlar anlamında, hem de sektördeki değer ve saygınlık anlamında yükselişini sürdürecektir.

 

Saygılarımla,

Varol Civil
Genel Müdür