Tüzel Kişi Kredi Faiz Oranları

TÜZEL KİŞİ KREDİ FAİZ ORANLARI
Kredi Türü Para Kodu

0-12 Ay  Vadeli 
(12 ay dahil)

13-24 Ay Arası Vadeli 24 Ay ve Üzeri Vadeli
Yıllık Oranlar

Kredili Mevduat Hesabı (Ticari)
(Kaynak Hesap, POS Kaynak, ÇEK Kaynak, Süper Hesap, Tarım KMH)

TL %21,60
İhracat Kredileri TL %46 %46 %46
İhracat Kredileri USD, EUR %15 %15 %15
İşletme Kredileri(rotatif,iskonto,spot, vb.) TL %46 %46 %46
Taksitli Ticari Krediler (TL)  
  (a) İhtiyaç - Nakit TL %46 %46 %46
  (b) Konut TL %46 %46 %46
  (c) Taşıt TL %46 %46
%46
KKTC Kredili Mevduat Hesabı
TL %48 (Yıllık Azami)

Güncel Rotatif, Spot ve Taksitli Ticari Kredi faiz oranlarını en yakın TEB Şubesi'nden öğrenebilirsiniz.

Tüzel Ürün ve Hizmet Ücretleri için tıklayın.
Bireysel Ürün ve Hizmet Ücretleri için 
tıklayın.
Bireysel Ürün ve Hizmet Ücretleri’ni tablo olarak görüntülemek için 
tıklayın.
Tüm bankaların Ürün ve Hizmet Ücretleri için 
tıklayın.

KMH Ekstre Açıklamaları

KREDİLİ MEVDUAT İŞLEMLERİNİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR


KMH (Kredili Mevduat Hesabı): Banka tarafından belirlenen limit dahilinde vadesiz mevduat hesabına tanımlanan ve hesapta yeterli bakiye olmadığında bile hesaptan provizyon alınabilmesini sağlayan bir kredi türüdür.

 • Dönem: Hesap özetinin kapsadığı tarih aralığıdır. İlgili faiz hesaplamaları hesap özetinde belirtilen döneme aittir.
 • Vergi Numarası: Vergi numaranızı temsil eder.
 • KMH Dönem Borcu: Kullanılan toplam KMH limiti ve bu tutar üzerinden tahakkuk eden faiz ile faizden kaynaklanan vergilerin (KKDF ve BSMV) toplamını içerir.
 • KMH Ay Sonu Bakiye: İlgili dönemde gerçekleştirdiğiniz işlemler sonucunda vadesiz mevduat hesabınızda oluşan bakiyedir. Borç bakiye (-) alacak bakiye (+) ile belirtilmiştir.
 • KMH Dönem Faizi: Kullanılan KMH limitinde ilgili dönemde işleyen faiz tutarını gösterir. Güncel faiz tutarına vergi ve fon dahildir.

KREDİLİ MEVDUAT İŞLEMLERİNİZ

 • Hesap No.: Vadesiz hesap numarasıdır.
 • KMH Limit: Banka politikaları doğrultusunda müşteri özelinde belirlenen ve müşterinin vadesiz mevduat hesabına tanımlanan kredi limitidir.Limitinizde değişiklik olması halinde, eski limit ve yeni limit ayrı ayrı gösterilir. Güncel limit bilginiz için şubenizle görüşebilirsiniz.
 • KMH Faiz Oranı: Hesabın eksi bakiyeye geçmesi durumunda uygulanan aylık faiz oranıdır. Bankamız kullanılan KMH limitlerine farklı oranlarda faiz uygulayabilir.
 • Ekstre No.: KMH ekstresine ait numarayı temsil eder.
 • IBAN: Bankalardaki mevcut müşteri hesaplarının yerine kullanılacak ve para transferlerinin hızlı, hatasız gerçekleştirilmesi amacıyla belirli bir standarda göre oluşturulan uluslararası banka hesap numarasıdır.
 • Son Ödeme Tarihi: KMH dönem faizinin / asgari ödeme tutarının ödenmesi için belirlenmiş tarihtir. Son ödeme tarihine kadar anapara bakiyenize akdi faiz oranı üzerinden faiz işlemeye devam edecektir. KMH dönem faizinin / asgari ödeme tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, kredili mevduat hesabınız gecikme statüsüne alınacak, gecikme günü sayılmaya başlanacak ve yasal zorunluluk gereği Kredi Kayıt Bürosuna gerekli bildirimler yapılacaktır. Mevcut gecikmesi devam eden müşterilerimizde ise gecikme günü sayılması son ödeme tarihinden bağımsız olarak devam edecektir.

ÖDEME NOKTALARI

Kullanmış olduğunuz KMH limitinize faiz tahakkuku aylık olarak ayda 1 kez yansıtılır. Oluşan hesap özeti, bankaya bildirilen iletişim adresine yollanır. Yatırılmakistenen tutar hesap özetinde belirtilen IBAN'a aşağıdaki yöntemlerden biri seçilerek gönderilebilir.

TEB ATM'leri, www.teb.com.tr, 444 0 832, TEB Şubeleri ve tüm bankalardan EFT talimatı ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ödeme talimatlarınızda hesap özetinin ön yüzünde bulunan IBAN kullanılmalıdır.

Adres, telefon veya e-postanızı değiştirmek istiyorsanız, 444 0 832 TEB Telefon Bankacılığı’nı arayabilirsiniz.

Bankamızdan yaptığınız işlemler ve/veya aldığınız hizmetlere dair güncel masraf ve komisyon listesine teb.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.Nakdi kredilerden kullandırılan kredinin yüzde birini geçmeyecek şekilde kredi kullandırım ücreti tahsil edilir.
Borçlu cari hesap ve kredili mevduat hesabı gibi rotatif krediler için rotatif kredi kullandırım ücreti, ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesinin %0,25'ini geçmeyecektir. Rotatif kredi kullandırım ücretinin üç aydan kısa süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda söz konusu azami oran nispi olarak düşürülür. Üç aydan uzun süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda ise söz konusu azami oran yıllık %1'i geçemeyecek şekilde nispi olarak artırılır ve ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesine uygulanır. (Kredili Mevduat hesaplarından faiz tahsilat dönemlerinde dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden yıllık %1 oranı geçmeyecek şekilde kullandırım ücreti tahsil edilir.) Nakdi kredi, gayrinakdi kredi ücretleri, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sistemleri için Bankamızın güncel ücretlerine websitemizde "Ürün ve Hizmet Ücretleri" alanından ulaşabilirsiniz.