Tüzel Kişi Kredi Faiz Oranları

TÜZEL KİŞİ KREDİ FAİZ ORANLARI
Kredi Türü Para Kodu

0-12 Ay  Vadeli 
(12 ay dahil)

13-24 Ay Arası Vadeli 24 Ay ve Üzeri Vadeli
Yıllık Oranlar

Kredili Mevduat Hesabı (Ticari)
(Kaynak Hesap, POS Kaynak, ÇEK Kaynak, Süper Hesap, Tarım KMH)

TL %19,08
İhracat Kredileri TL %46 %46 %46
İhracat Kredileri USD, EUR %15 %15 %15
İşletme Kredileri(rotatif,iskonto,spot, vb.) TL %46 %46 %46
Taksitli Ticari Krediler (TL)  
  (a) İhtiyaç - Nakit TL %46 %46 %46
  (b) Konut TL %46 %46 %46
  (c) Taşıt TL %46 %46
%46
KKTC Kredili Mevduat Hesabı
TL %48 (Yıllık Azami)

Güncel Rotatif, Spot ve Taksitli Ticari Kredi faiz oranlarını en yakın TEB Şubesi'nden öğrenebilirsiniz.

Tüzel Ürün ve Hizmet Ücretleri için tıklayın.
Bireysel Ürün ve Hizmet Ücretleri için 
tıklayın.
Bireysel Ürün ve Hizmet Ücretleri’ni tablo olarak görüntülemek için 
tıklayın.
Tüm bankaların Ürün ve Hizmet Ücretleri için 
tıklayın.


Nakdi kredilerden kullandırılan kredinin yüzde birini geçmeyecek şekilde kredi kullandırım ücreti tahsil edilir.
Borçlu cari hesap ve kredili mevduat hesabı gibi rotatif krediler için rotatif kredi kullandırım ücreti, ilgili üç aylık dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesinin %0,25'ini geçmeyecektir. Rotatif kredi kullandırım ücretinin üç aydan kısa süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda söz konusu azami oran nispi olarak düşürülür. Üç aydan uzun süreli dönemler için tahsil edilmesi durumunda ise söz konusu azami oran yıllık %1'i geçemeyecek şekilde nispi olarak artırılır ve ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesine uygulanır. (Kredili Mevduat hesaplarından faiz tahsilat dönemlerinde dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden yıllık %1 oranı geçmeyecek şekilde kullandırım ücreti tahsil edilir.) Nakdi kredi, gayrinakdi kredi ücretleri, dış ticaret, nakit yönetimi ve ödeme sistemleri için Bankamızın güncel ücretlerine websitemizde "Ürün ve Hizmet Ücretleri" alanından ulaşabilirsiniz.