TEB KOBİ Akademi

TEB KOBİ Akademi
  Paylaş

  Türkiye’nin ekonomisinin temel direklerinden KOBİ’lerin gelişimini yakından takip eden Türk Ekonomi Bankası (TEB), bu alandaki desteğini sürdürüyor.

  Euro bölgesinin en büyük bankası BNP Paribas ile 2005 yılında ortaklık kuran TEB, geliştirdiği TEB KOBİ Akademi-Kurumsal Gelişim Programı ve İller İçin Gelecek Stratejisi Konferansları yoluyla KOBİ’lerin ticaret hayatlarının gelişimine katkıda bulunmayı ve rekabet avantajı sağlayacak bilgileri aktarmayı hedefliyor.

  TEB KOBİ Akademi - Kurumsal Gelişim Eğitimi

  Kurumsal Gelişim Eğitimi, KOBİ’lere yurtiçi ve uluslararası pazarlardaki karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilecekleri, uygulamalı olarak yön gösteren, firmalarını stratejik açıdan nasıl doğru yönetebileceklerine dair önemli noktalara işaret eden bir eğitim programıdır.

  2005 yılında başlatılan Kurumsal Gelişim Eğitimi, KOBİ’lerin bilgi ihtiyacını tamamlamaya yönelik değişik konulardaki atölye çalışmaları ile KOBİ’lerin sorunlarına çözüm yaratabilme amacı ile oluşturuldu. Bugüne dek 27 ilde gerçekleştirilen Kurumsal Gelişim Eğitimi ile şimdiye dek binlerce KOBİ’ye ulaşıldı.

  İllerin potansiyellerine göre 1 yada 2 günlük düzenlenen eğitim programlarında, ilk gün özellikle KOBİ’lere yönelik geliştirilen İş Planına Dayalı Stratejik Yönetim, Dış Ticarette Stratejik Yönetim ve Planlama, Kurumsallaşma ve Süreçlerle Yönetim, Büyüme İçin Pazarlama üzerine uygulamalı atölye çalışmaları yapılıyor. İkinci günde ise AR-GE’nin önemi (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı) ve Dış Ticarette Riski Azaltmanın Yolları (TEB Hazine; TEB Factoring, TEB Dış Ticaret Merkezi) üzerine konunun uzmanlarından eğitimler veriliyor. Yine ikinci günde büyüme ve gelişme mücadelesinde Türk KOBİ’lerinin yaşadığı sorunlar ve büyüme-gelişmenin her bir aşaması için bu sorunlara çözüm önerileri üzerinde uygulamalı bir eğitim de gerçekleştiriliyor.

  TEB KOBİ Akademi - İller İçin Gelecek Stratejileri Konferansları

  İllerin ekonomik, ticari ve sosyal geçmişinden yola çıkılarak gelecekteki strateji ve hedeflerini belirlemek ve potansiyel yatırım alanlarını ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen “Gelecek Stratejisi Konferansı” işadamları, akademisyenler, bürokrat ve yerel yönetimin bir araya geldiği bir toplantı olup, her ay farklı bir ilde gerçekleştiriliyor.

  Bu çalışma bugüne dek Samsun, Trabzon, Eskişehir, Adana, Kayseri, Hatay, Afyon, Kastamonu ve Rize’de gerçekleştirilmiştir.

  Bu konferanslar sonucunda ilin sosyo-ekonomik haritası şeklinde ilin hedeflerini, başarılarını, gelecek stratejilerini ve gelişime yönelik beklentilerini içeren bir rapor oluşturularak ve tüm kamu ve sivil toplum örgütleriyle paylaşılıyor.

  TEB tarafından hazırlanan ve kentin yöneticilerine teslim edilen sonuç raporunun ardından TEB, raporda belirtilen görevlerden birkaçını üstleniyor ve gerçekleştirilmesini sağlıyor.
  Sayfa içeriğini puanla