İcra İflas Kanunu’nun menkul satışını düzenleyen ilgili maddeleri ve konuyla ilgili yasal mevzuat kapsamında; Bankamızın alacaklı sıfatı taşıdığı satış dosyalarından; icra daireleri tarafından ilgili yasal mevzuata uygun olarak düzenlenen açık arttırmalara katılım suretiyle “Bankamız alacağına mahsuben edinilen” menkul mallara ilişkin bilgilere ait arama kriterleri, aşağıya çıkartılmıştır. Sözkonusu ilan detaylarında yer alan bilgiler; ilanlara konu menkullere ilişkin fikir edinilmesini sağlamaya yönelik olup; Bankamız adına ilan detaylarında mübrez menkullerle ilgili bir taahhüt veya garanti verilmesi anlamını taşımamaktadır. İlana konu menkullerin satın alınması amacıyla, Bankamıza yapılacak başvurularda; başvuru sahipleri, ilana konu menkulleri; mevcut durumu ile (renk, büyüklük, ayırıcı nitelik, vasıf, yaş, model, bedel, ayıp ev takyidatları ile) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Bu anlamda, ilan detayında çeşitli nedenlerle yer verilememiş hususlarda, başvuru sahibi de gerekli araştırmaları yapmak hakkına sahip olup; bilahare; bu konularda eksik, ayıp, farklılık vb. gibi nedenlerle veya hangi nam altında olursa olsun Bankamızdan herhangi bir def’i veya itiraz nedeniyle talepte bulunmayacaktır.İlanlarda fikir vermesi amacıyla bulunan detaylar için ilan tarihi esas alınmış olup; menkullerin satılıp satılmaması veya kesin satış bedeli konusundaki takdir yetkisi Bankamıza ait olup; menkulleri dilediği bedelle, dilediğine satmak ve güncel ekonomik koşullara fiyatları uyarlamak konusunda Bankamız serbesttir.Belirlenen satış fiyatları peşin ödeme için öngörülmüş olup, Bankamızca kredilendirilmesi talep edilecek satış işlemlerinin sonuçlandırılması süreci Bankamızın olağan kredilendirme süreci içerisinde değerlendirilecektir.


Detaylı bilgi için iskender.kavakbasi@teb.com.tr ve cigdem.yildirim@teb.com.tr adreslerine e-posta gönderebilirsiniz.

Gayrimenkul Arayın

  Sayfa: 1/1  Ürün Sayısı: 1 
  Sayfa: 1/1  Ürün Sayısı: 1