BES Otomatik Katılım

BES Otomatik Katılım
  Paylaş

  Bireysel Emeklilik Sistemi'nde katılımcılara büyük avantajlar sağlayan otomatik katılım ile ilgili Kanun ve Yönetmelik’te yapılan düzenlemeler hakkında sizleri bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

  Firmanızın Otomatik Katılım Sistemine dahil olması için BNP Paribas Cardif Kurumsal İnternet Şubesi’nden işlemlerinizi online olarak sadece 6 dakika içerisinde gerçekleştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın. 

  Otomatik katılım kimleri kapsamaktadır? 

  Tasarı uyarınca Kanun’a eklenecek Ek Madde 2 ile Türk vatandaşları veya Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. Maddesi kapsamında olan ve 45 yaşını doldurmamış kişilerden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4. Maddesinin (a) (iş sözleşmesi kapsamında çalışanlar) ve (c) (kamu çalışanları) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar, işveren tarafından düzenlenecek bir emeklilik sözleşmesi ile emeklilik planına dâhil edilir.

  Emeklilik planı konusunda herhangi bir kısıtlama var mıdır?  

  Evet, işveren çalışanlarını sadece otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen bir şirketin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir. Bakanlar Kurulu emeklilik planına dâhil edilecek işyerleri ile çalışanları ve bu kapsamdaki uygulama esaslarını belirlemeye yetkilidir.

  Çalışanlar tarafından yapılacak katkı oranı nedir? 

  Tasarı uyarınca çalışan katkı payı, çalışanın SGK kapsamında ödenecek prime esas kazancının %3’ü kadardır. Bakanlar Kurulu bu oranı iki katına kadar artırabilir ya da %1’e kadar azaltabilir.

  Katkı payı emeklilik planına nasıl aktarılacaktır? 

  Katkı payı tutarı en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden işgünü işveren tarafından bireysel emeklilik şirketine aktarılır. Zamanında aktarmama durumunda gecikmeden kaynaklanan zarardan işveren sorumludur.

  Cayma hakkı mevcut mudur? 

  Evet, çalışan emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirilmesini izleyen 2 ay içinde sözleşmeden cayabilir.

  Cayma durumunda cayma tarihine kadar yatırılan katkı payı ne olur? 

  Cayma durumunda cayma tarihine kadar ödenen katkı payları, varsa yatırım gelirleriyle birlikte 10 iş günü içinde katılımcıya iade edilir. Bireysel emeklilik şirketi cayma işleme konulana kadar ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur.

  Ara verme mümkün müdür? 

  Müsteşarlığın belirleyeceği durumlarda çalışan katkı payı ödenmesine ara vermeyi talep edebilir. Bu haller henüz belirlenmemiştir.

  İşyeri değişikliği durumunda ne olur? 

  İşyeri değişikliği durumunda, eğer çalışanın yeni işyerinde de otomatik katılım sistemine tabi bir emeklilik planı varsa birikim yeni işyerindeki sözleşmeye aktarılır. Aktarım esnasında çalışanın sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi kesintiye uğramaz. Yeni işyerinde plan bulunmaması durumunda, çalışan dilerse önceki iş yerindeki sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir. Aksi takdirde emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışanın bu paragrafta belirtilen hakkını değişikliği izleyen ayın sonuna kadar bireysel emeklilik şirketine bildirmesi gerekmektedir.

  Otomatik Katılım Sistemi’nde de devlet katkısından yararlanılabilir mi?  

  Evet, çalışan adına ödenen katkı payları üzerinden, diğer tüm emeklilik sözleşmelerinde olduğu gibi devlet katkısından yararlanılması mümkündür. Çalışanın sisteme ilk dahil olmasını izleyen 2 ay içinde cayma hakkını kullanmaması halinde bir defalık 1.000 TL tutarında ilave devlet katkısı sağlanır. Bu tutara hak kazanılması devlet katkısına hak kazanmaya ilişkin genel kurallara tabidir. Bakanlar Kurulu bu tutarı yarısı kadar artırmaya veya azaltmaya yetkilidir.

  Otomatik Katılım Sistemi'nin Devlet Katkısı dışında sağladığı bir fayda var mıdır? 

  Emeklilik hakkının kazanılması halinde, hesaplarında bulunan birikimle en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası yaptıran çalışana, birikiminin %5'i oranında ilave devlet katkısı ödemesi yapılır.

  Otomatik Katılım Sistemi’nde Bireysel Emeklilik Şirketlerinin gelirleri hangi kalemlerden oluşur? 

  Otomatik katılım kapsamındaki emeklilik planlarına ilişkin olarak fon işletim gideri dışında bir kesinti yapılamaz.

  Otomatik Katılım Sistemi’nde işveren nasıl denetlenecektir? 

  Otomatik katılım sistemine ilişkin işlemlerden dolayı işverenleri denetleyecek kuruluş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır. İşverenin kanun hükümlerine aykırı davrandığının tespiti halinde, her bir ihlal için Bakanlık tarafından 100 TL idari para cezası uygulanır.

  Değişikliğin yürürlük tarihi nedir? 

  Tasarının değişiklik olmaksızın mecliste onaylanarak kanunlaşması durumunda yürürlük tarihi 1 Ocak 2017'dir.

  Sayfa içeriğini puanla