Enerjisa Halka Arz

Enerjisa Halka Arz
  Paylaş

  Burada yer alan içerik sadece tanıtım ve bilgi amaçlı olup, halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili ayrıntılı bilgi içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), Enerjisa Enerji A.Ş.’nin web sayfasında (www.enerjisa.com.tr) ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin web sayfasında (www.tebyatirim.com.tr) ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

  ENERJISA - Yurtici Bireysel Talep Formu - TEB

  Ek 1 Esas Sözleşme 

  Ek 2 İç Yönerge  

  Ek 3 Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ. 31.12.2016-2015-2014 TR Bağımsız Denetim Raporu 

  Ek 4 Enerjisa Enerji 30.09.2017 Bağımsız Denetim Raporu 

  Ek 5 Enerjisa Enerji 31.12.2014 Bagimsiz Denetim Raporu

  Ek 6 Enerjisa Enerji 31.12.2015 Bagimsiz Denetim Raporu 

  Ek 7 Enerjisa Enerji 31.12.2016 Bagimsiz Denetim Raporu 

  Ek 8 Sorumluluk Beyan - Deloitte EEDAS 

  Ek 8 Sorumluluk Beyan - Deloitte Enerjisa 

  Ek 8 Sorumluluk Beyan__EY

  Ek 9 Hukukcu Raporu 

  Fiyat Tespit Raporu 

  İzahname - 1. Kisim

  İzahname - 2. Kisim 

  Tasarruf Sahiplerine Satis Duyurusu 

  Sayfa içeriğini puanla