Kategori Listesi

  Haberler

  2017 Zaman Aşımı Sorgusu

  31.1.2017

  2017 yılında zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet, alacak ve kiralık kasalar listesi

  5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

  5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8. maddesi gereğince bankaların zamanaşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesini Şubat ayı başından itibaren kendi internet sitelerinde dört ay müddetle ilan etmesi gerekmektedir.

  Bu çerçevede; listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin en geç 15 Haziran 2017 tarihine kadar hesaplarının bulunduğu şubelerimizden birine geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan mevduat, emanet ve alacaklar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir. Zamanaşımı sorgusunu buradan yapabilirsiniz.

  Diğer Haberler

  Haberler

  1 2
    Sayfa: 2/2  Ürün Sayısı: 22 

  Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul Başvuruları

  2015-06-12 16:25:00

  Ortaklıktan Çıkarma Sürecine İlişkin Açıklama

  2015-02-23 19:04:00

  2015 ve 2016'da Zaman Aşımına Uğrayacak Yatırım Fonu, Emanet ve Alacaklar

  2015-04-01 14:29:00

  Finansal Tüketici İnternet Sitesi Açıldı

  2015-04-28 18:00:00

  Tasarruf Sahiplerine Duyuru

  2014-01-14 21:51:00

  Şemsiye Fona Bağlı Anapara Korumalı 46. Alt Fonun İkinci Halka Arzının İptali

  2014-01-24 21:54:00

  Şemsiye Fona Bağlı Anapara Korumalı 46. Alt Fon Halka Arzının İptali

  2014-06-13 22:34:00

  TEB, Tedarikçi Günleri’nde tedarikçilerini ödüllendirdi.

  2015-06-11 13:36:00
  1 2
    Sayfa: 2/2  Ürün Sayısı: 22