Sera Sigortası

Sera Sigortası
  Paylaş

  Sera Sigortası

  Sigortanın Kapsamı ve Tehlikeler:

  Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması gerekmektedir.

  Prim Ödemesi:

  Poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10'u peşin alınıp; kalan da %90’ı da vadeli olarak (1 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu ; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu tahsilat) tahsil edilebilir.

  Hasar İhbarları:

  Sera Sigortalarında en geç 24 saat içinde doğrudan siz veya Şubelerimiz aracılığı ile TARSİM'e ihbar yapılmaktadır.

  Sayfa içeriğini puanla