Hayvan Hayat Sigortası

Hayvan Hayat Sigortası
  Paylaş

  Hayvan Hayat Sigortası

  Sigortanın Kapsamı ve Tehlikeler:

  Ön soy kütüğüne, soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi'ne kayıtlı süt sığırları için;

  • Genel şartlarda yazılı istisnalar dşında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
  • Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
  • Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski

  sigorta kapsamındadır.

  Prim Ödemesi:

  Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınıp, kalan prim tutarı en fazla 5 taksitle tahsil edilebilir.

  Hasar İhbarları:

  Büyükbaş Hayvan Sigortaları'nda en geç 24 saat içinde veteriner hekim aracılığı ile TARSİM'e ihbar yapılmalıdır.

  Sayfa içeriğini puanla