YÖNETİM KURULU ve ÜST YÖNETİM KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR SOLO FİNANSAL TABLOLAR ve DİPNOTLAR

TEB FİNANSAL HİZMETLER GRUBU

• TEB FAKTORİNG
• TEB PORTFÖY
• TEB YATIRIM
• THE ECONOMY BANK N.V.

İŞ KOLLARI

• KURUMSAL BANKACILIK GRUBU
• TEB KOBİ BANKACILIĞI GRUBU
• TEB BİREYSEL VE ÖZEL BANKACILIK GRUBU
• TEB AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE HAZİNE GRUBU
• TEB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GRUBU
• TEB İNSAN KAYNAKLARI GRUBU
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 2011 Yılı Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Beyan Kurumsal Profil TEB'in Sermaye Ve Ortaklık Yapısı TEB Hissesi Dünden Bugüne TEB Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı Genel Müdür'ün Değerlendirmesi 2011 Yılında Ekonomik Ortam ve Sektörün Görünümü Türk Ekonomi Bankası'nda 2011 Yılının Değerlendirilmesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk TEB Finansal Hizmetler Grubu
Yönetim Kurulu Ve Denetim Komitesi Üst Yönetim TEB'de Faaliyet Gösteren Komiteler İnsan Kaynakları Uygulamalarına İlişkin Bilgiler Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu İle Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler Destek Hizmeti Alınan Faaliyetler Ve Kuruluşlar Olağan Genel Kurul Gündemi Özet Yönetim Kurulu Raporu Kâr Dağıtım Teklifi Performans İkramiyesi Ve Satış Primleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Denetçiler Raporu Denetim Komitesinin, İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmesi Ve Hesap Dönemi İçerisindeki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler Mali Durum, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Değerlendirme Risk Türleri İtibarıyla Uygulanan Risk Yönetimi Politikalarına İlişkin Bilgiler Derecelendirme Kuruluşlarınca Verilen Derecelendirme Notu ve Bu Notun İçeriği Hakkında Bilgi Bağışlar Rapor Dönemi Dahil Beş Yıllık Döneme İlişkin Özet Finansal Bilgiler Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 31 Aralık 2011 Tarihi İtibarıyla Bağımsız Denetim Raporu, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

TEB KOBİ BANKACILIĞI GRUBU

TEB KOBİ Bankacılığı Grubu, müşterilerinin değişen beklenti ve ihtiyaçlarına katma değerli ürün ve hizmetler sunarak cevap vermekte, danışman banka yaklaşımıyla hizmet sunmaktadır. Grup, 2011 yılında gerçekleşen TEB Fortis Bank birleşmesinin ardından büyüyen müşteri portföyüne daha büyük bir organizasyonel yapı ile hizmet sunmaya başlamıştır.

• TEB İşletme Bankacılığı
• TEB Tarım Bankacılığı
• TEB Altın Bankacılığı
• TEB Kamu Bankacılığı

Daha fazla bilgi

TEB BİREYSEL VE ÖZEL BANKACILIK GRUBU

TEB, ürün ve hizmetlerin müşterilere doğru zamanda ve doğru şekilde sunumunu sağlayan bir ölçeğe, dağıtım ağına ve üstün bir teknolojik alt yapıya sahiptir. Bireysel bankacılık yetkinliklerinin doğru, planlı ve etkin kullanımı, TEB'in bireysel ve özel bankacılık alanındaki iddiasını güçlendirmiştir.

• TEB Özel Bankacılık
• TEB Bireysel Bankacılık

Daha fazla bilgi

TEB AKTİF PASİF YÖNETİMİ VE HAZİNE GRUBU

TEB'i sektöründe farklılaştıran özelliği, Aktif Pasif ve Hazine Bölümü'nü Banka'nın içinde bilanço yönetiminin omurgasını oluşturacak şekilde yeniden yapılandırıp en etkin departmanlardan biri haline getirmesidir.

Aktif Pasif ve Hazine Bölümü'nün ana hedefi, Banka'nın riskten arındırılmış sermayesini maksimize edebilmek amacı ile bilançosundaki faiz, ülke, yapısal kur ve likidite risklerinin, Banka'nın hedeflediği büyüme stratejileri ile Yönetim Kurulu ve yasal otoriterin tanımladığı risk sınırları çerçevesinde en optimum şekilde yönetimidir.

Daha fazla bilgi

TEB BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GRUBU

TEB Bilgi Teknolojileri, Banka'nın taktik ve stratejik hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu gelir artırıcı, maliyet ve/veya risk azaltıcı projeleri sahip olduğu kaynaklar ile geliştirmektedir.

Uygulamalar 7/24 kesintisiz servisler olarak Banka ve müşterilerine sunulmaktadır. Teknolojik gelişmeleri yakından izleyerek müşterilere sunulacak yeni ürün ve hizmetlerin oluşturulmasında ve Banka süreçlerinin iyileştirilmesinde etkin rol almaktadır.

Daha fazla bilgi

TEB İNSAN KAYNAKLARI GRUBU

TEB'in insan kaynakları çalışmalarındaki temel amacı finans sektöründeki insan kaynakları uygulamaları arasında en iyi örneklerden biri olmak, rekabet avantajı sağlayacak şekilde insan kaynaklarıyla ilgili tüm süreçleri etkin olarak yönetmek ve bunları koordine ederek performans desteği sağlamaktır.

• TEB Yetkinlik Modeli
• TEB İnsan Kaynakları Grubu'nun 2011 yılı projeleri

Daha fazla bilgi

KURUMSAL BANKACILIK GRUBU

2011 yılı TEB-Fortis birleşmesi sonrası 8000'i aşkın kurumsal bankacılık müşterisinin devri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiş; TEB'in kurumsal segmentinin etkinliğini artırıcı yenilikler yapılmıştır.

Yıllık cirosu 30 milyon TL ve üzeri olan banka müşterilerine 10'u İstanbul'da olmak üzere toplam 20 Kurumsal Merkez ile hizmet sunulmakta  ve müşterilerin TEB'in ve BNP Paribas'nın ürün ve hizmetlerinden en üst seviyede yararlanması sağlanmaktadır.

Daha fazla bilgi

TEB FAKTORİNG

Sektörün en büyük ilk 3 firmasından biri olan TEB Faktoring, ihracat, ithalat ve yurt içi faktoring ürünleri ile 2011 yılında da kurumsal ve ticari firmalar ile KOBİ'lere hizmet vermeye ve iş hacmini arttırmaya devam etmiş ve kâr hedefini %120 olarak gerçekleştirmiştir.

En yüksek kârlılık ile çalışan faktoring şirketi
TEB Faktoring 2011'de Türk Lirası bazında cirosunu bir önceki yıla göre %24 büyütmüş; özkaynak karlılığı %45.48; aktif kârlılığı ise %1.11 olarak gerçekleşmiştir. TEB Faktoring 2011 yılını 6- TL ciro ile kapatmıştır. Şirket, faktoring sektöründe faaliyet gösteren şirketler ile kıyaslandığında en yüksek verimlilik ile çalışanlardan biridir.

Daha fazla bilgi

TEB PORTFÖY

TEB Portföy'ün kuruluş temel amacı, bireysel ve kurumsal yatırımcıların risk profiline uygun finansal enstrümanların dağılımının belirlenerek portföylerinin yönetilmesini ve bu çerçevede, optimum faydanın sağlanmasını gerçekleştirmektir.

Daha fazla bilgi

TEB YATIRIM

1996'da kurulan TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, fiili faaliyet konusu 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Daha fazla bilgi

THE ECONOMY BANK N.V.

1998 yılında Hollanda'da kurulan The Economy Bank N.V. TEB NV'nin misyonu TEB Grubu'nun uluslararası ticaret ve emtia finansmanı alanında uzmanlaşmış hizmet sağlayıcısı kimliğiyle, Türkiye ve Avrupa finansal piyasalarının en etkin ve hizmet odaklı katılımcılarından biri olmaktır.

TEB NV, 2005 yılında dünyadaki en büyük finansal kuruluşlardan biri olan BNP Paribas Grubu'nun üyesi olmuştur.

Daha fazla bilgi

YÖNETİM KURULU VE ÜST YÖNETİM

YAVUZ CANEVİ
Yönetim Kurulu Başkanı
VAROL CİVİL
Genel Müdür
NİLSEN ALTINTAŞ
İnsan Kaynakları
Genel Müdür Yardımcısı
MELİS COŞAN BABAN
Hukuk Baş Müşaviri
TURGUT BOZ
KOBİ Bankacılığı
Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET ALİ CER
Bilgi Teknolojileri
Genel Müdür Yardımcısı
LEVENT ÇELEBİOĞLU
Kurumsal Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA AŞKIN DOLAŞTIR
Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı
OSMAN DURMUŞ
Bireysel ve İşletme Kredileri
Genel Müdür Yardımcısı
DIDIER VAN HECKE
Grup Risk Yönetimi Başkanı
AYŞE KORKMAZ
Uyum ve İç Kontrol Grubu
Başkanı
ÜMİT LEBLEBİCİ
Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine
Genel Müdür Yardımcısı
GÖKHAN MENDİ
Bireysel ve Özel Bankacılık
Genel Müdür Yardımcısı
BAŞAR ORDUKAYA
Büyük Kurumsal Müşteriler
Genel Müdür Yardımcısı
AKİL ÖZÇAY
Finansal Piyasalar
Genel Müdür Yardımcısı
GÖKHAN ÖZDİL
Kurumsal Krediler
Genel Müdür Yardımcısı
SANIYE TELCİ
Bankacılık Operasyonları
Genel Müdür Yardımcısı
ARNAUD DENIS TELLIER
Kurumsal Yatırım Bankacılığı
Genel Müdür Yardımcısı
HAKAN TIRAŞIN
Teftiş Kurulu Başkanı
NURİ TUNCALI
KOBİ Kredileri
Genel Müdür Yardımcısı
 
Kapat