Tahvil/Bono Getirisi Hesaplama

Hazine bonoları, T.C. Hazinesi'nin ihraç etmiş olduğu, bir yıldan kısa vadeli, devlet tahvilleri ise 1 yıl ve daha uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleridir.


Aylık Taksit Tutarı
Dönemsel Getiri Oranı333.364