Sabit Getirili Fonlar

Sabit Getirili Fonlar
  Paylaş

  TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olan Kısa Vadeli Borçlanma araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.

  TEB Portföy Birinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 547 gün civarı olan Orta Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. 

  TEB Portföy İkinci Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde;Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 182 gün civarı olan Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyü aktif olarak yönetilir.Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

  TEB Portföy Birinci Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu 

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 1000 gün civarında olan Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

  TEB Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyü ağırlıklı olarak piyasadaki en uzun vadeli tahvillerde yoğunlaşacak olan Uzun Vadeli Kamu Borçlanma Araçları Fonu’dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyü aktif olarak yönetilir. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. 

  TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşan Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyü yönetilirken, özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenir.Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. 

  TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu

  Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyünün en fazla %20'lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve /veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir

  Sayfa içeriğini puanla