Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
  Paylaş

  TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

  Fonun yatırım amacı ve politikası : Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu 

  Fonun yatırım amacı ve politikası: Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olan Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu

  Fonun yatırım amacı ve politikası: Özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu

  Fonun yatırım amacı ve politikası: Kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırım yaparak istikrarlı bir getiri elde etmektir.Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi)portföye dahil edilebilir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla