Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
  Paylaş

  TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu - TNK

  Fonun yatırım amacı ve politikası : Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler.Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapar ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gündür. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu - TBT

  Fonun yatırım amacı ve politikası: Fon vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin ilgili bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon, toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 91 en fazla 730 gün olan Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’dur. Fon portföyünün en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu - TOT

  Fonun yatırım amacı ve politikası: Özel sektör borçlanma araçlarının ihraççıları, vade yapısı ve getiri oranı dikkate alınarak, kamu borçlanma araçları getirilerinin üzerinde bir getiri sağlanması hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli özel sektör borçlanma araçlarından oluşur.Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu - TPL

  Fonun yatırım amacı ve politikası: Kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırım yaparak istikrarlı bir getiri elde etmektir.Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak Amerikan Doları (USD) cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarında (Eurobond) değerlendirilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20’si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi)portföye dahil edilebilir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla