Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat
  Paylaş

  Türk Lirası ile yapılan birikimleri kurdaki değişimlere karşı korumak amacıyla müşterilerimize sunulan bir vadeli mevduat ürünüdür. Türkiye’de yerleşik gerçek kişi (Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişi) müşterilerimize açılabilir.

  Ürün Özellikleri:

  • Hesap CEPTETEB İnternet Şubesinden ve Türkiye’de yer alan tüm TEB Şubelerinden açılabilmektedir.
  • Hesap TL para cinsinde ve 3, 6, 9, 12 ay vadelerde açılabilmektedir. 
  • Vade sonunda sabit faiz oranı (aşağıdaki tabloda belirtilmiştir), kur değişim oranı ile kıyaslanacak, kur değişim oranı hesap üzerindeki faiz oranından daha yüksek ise Hesap’a yüksek olan oran üzerinden faiz tahakkuk edecektir. Hesaplanan oran daha düşük ise faiz tahakkuku mevcut oran üzerinden gerçekleşecektir. Bir başka deyişle, hangi oran daha yüksek ise hesabınız o orandan nemalandırılacaktır.
  • Kur değişim oranı hesaplamasında; vade başında TCMB tarafından saat 11:00’da açıklanan döviz alış kuru ile vade sonunda TCMB tarafından saat 11:00’da açıklanan döviz alış kuru arasındaki değişim oranı dikkate alınacaktır. Vade başlangıç kuru, hesap açılış saatine bakılmaksızın ilgili iş günü TCMB tarafından saat 11:00’da açıklanan döviz alış kuru olacaktır.
  • Hesaptan kısmi para çekimi yapılamaz. Erken kapama talimatı ile vadeden önce bakiyenin çekilmesi ve hesabın kapatılması durumunda hesap bakiyesi TL vadesiz hesaba aktarılacak, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir. Hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kuru, hesap açılış tarihindeki kurdan düşük ise, başlangıçta yatırılan tutardan daha düşük bir bakiye ödenebilir. Bu durumda kur farkına endeksli olarak anaparadan kayıp yaşanma olasılığı da bulunmaktadır. Müşterinin kapama talebine istinaden müşteriye yapılacak ödemeyi müşteri herhangi bir itiraz olmaksızın, meydana gelebilecek herhangi bir zararın oluşması halinde bu zararı talep etmeyeceğini kabul beyan taahhüt eder. Hesap kapatıldığı gün dikkate alınacak kur, erken kapama talimatının saatine bakılmaksızın ilgili iş günü TCMB tarafından saat 11:00’da açıklanan döviz alış kuru olacaktır.
  • Dayanak kur Merkez Bankası’nın saat 11:00’da açıkladığı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alış kurları olacaktır.
  • Hesap’a vade başlangıç tarihi haricinde para yatırma işlemi gerçekleştirilemeyecektir.
  • Bu ürün için stopaj uygulanmayacaktır.
  • Hesap açılış alt limiti 20.000 TL’dir. Üst limit bulunmamaktadır.

  Yıllık Faiz Oranları:

  Vade/Bakiye Aralığı 20.000-249.999 TL250.000-499.999 TL500.000 TL ve üzeri
  3 ay (91 gün) %16,50 %16,75 %17
  6 ay (180 gün) %17 %17 %17
  9 ay (272 gün) %17 %17 %17
  12 ay (365 gün) %17 %17 %17


  20.000-249.999 TL

  Sayfa içeriğini puanla