Hisse Senedi Şemsiye Fon

Hisse Senedi Şemsiye Fon
  Paylaş

  TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) - TYH

  Fonun yatırım amacı ve politikası: BIST hisse senedi piyasasında işlem gören hisse senetlerine yatırım yaparak, BIST Endeks getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı amaçlar. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç olmak üzere BIST'de işlem gören ihraçcı payları, ihraçcı paylarına ve/veya ihraçcı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerine nakit teminatları ihraçcı paylarına ve/veya ihraçcı paylarına dayalı opsiyon sözleşmelerine primleri ile borsada işlem gören ihraçcı paylarına ve ihraçcı paylarına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon toplam değerinin en fazla %20’lik bölümü ise izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer varlık ve işlemlerden oluşur. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılmayacaktır. Portföye Kurul düzenlemeleri çerçevesinde, riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Fon Portföyüne türev araçlar dahil edilmesi fonun getiri volatilitesini ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilmektedir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

   

  TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) - YZH

  Fonun yatırım amacı ve politikası : Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Banka Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine (ortaklık paylarına) yatırılır. Yatırım yapılacak hisse senetleri (ortaklık payları), endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Fonun yatırım amacı ve politikası : Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak BIST Banka Endeksi’nde yer alan hisse senetlerine (ortaklık paylarına) yatırılır. Yatırım yapılacak hisse senetleri (ortaklık payları), endeks değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon en az %90 olacak şekilde seçilir.
  Sayfa içeriğini puanla