Fatura Koruma Sigortası

Faturalarınız Korumamız Altında!

Fatura Koruma Sigortası
  Paylaş

  İstem Dışı İşsizlik, Vefat, Maluliyet, Geçici İş Göremezlik veya gündelik hastane risklerine karşı fatura ödemelerinizi güvence altına alabilirsiniz.“Vefat, Tam ve Daimi Maluliyet” risklerinden herhangi biri gerçekleştiğinde, poliçede belirlenmiş olan teminat tutarı tek seferde ödenmektedir.

  • Maaşlı çalışan iseniz istem dışı işsizlik,
  • Serbest meslek sahibi veya devlet memuru iseniz geçici iş göremezlik,
  • SGK'lı değilseniz ise gündelik hastane teminat tutarı
  • İstem dışı işsizlik / geçici iş göremezlik veya hastanede yatma durumunun devam ettiği maksimum altı (6) ay boyunca poliçe şartlarında belirlenen limitler dahilinde ödenmektedir.
  • Vefat: Sigortalı'nın, Hayat Sigortası Genel Şartlarında tanımlı istisnalar hariç, herhangi bir sebeple vefatıdır.
  • Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet: Sigortalı'yı, kendisine mali kazanç sağlayabilecek herhangi bir meslek ya da faaliyeti gerçekleştirmekten tamamen ve daimi olarak alıkoyan durumu ifade eder.
  • Kaza Sonucu Daimi Maluliyet: Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan tam maluliyet durumunu ifade eder.
  • İstem dışı işsizlik teminatı: Sigortalı'nın, poliçede belirlenen hâller çerçevesinde gelir getirici işini veya işlerini kendi iradesi dışında kaybetmesidir.
  • Kaza Veya Hastalık Sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı:Tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirilmek kaydıyla, Sigortalı'nın kaza veya hastalık nedeniyle, geçici süre ile iş yapma yeteneğini kaybetmesidir. Bu teminattan, serbest meslek sahipleri ve devlet memurları yararlanabilmektedirler.
  • Gündelik Hastane Tazminatı: Sigortalının kaza veya hastalık sonucu hastanede yatarak tedavisini gerektiren durumdur.

  *TEB A.Ş., BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş.’nin yetkili acentesi olup; Fatura Koruma Sigortası BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. aracılığı ile sunulmaktadır.

  Teminatlar (TL)

  Fatura Koruma Sigortası

  Vefat / Tam ve Daimi Maluliyet

  3.000 TL

  İstem Dışı İşsizlik

  300 TL / ay

  Geçici İş Göremezlik

  300 TL / ay

  Gündelik Hastane

  300 TL / ay

  Prim

  14 TLx9 ay=126 TL

  İstem Dışı İşsizlik Teminatından yararlanabilmek için kişinin işsiz kaldığı tarihten itibaren geriye dönük en az 180 gün süreyle aynı iş yerinde sürekli SSK bordrolu olarak çalışıyor olması ve Sigorta başvuru tarihinden itibaren de 120 gün çalışmış olma ve işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

  Kaza veya Hastalık sonucu Geçici İş Göremezlik Teminatı: 30 günlük bekleme süresi geçtikten sonra kişinin durumunu Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastane raporu ile belgelendirmesi kaydıyla geçerlidir.

  Gündelik Hastane Tazminatı Teminatı: Sigortalının kaza veya hastalık sonucu yedi (7) günden fazla hastanede yatmış olma şartı aranır.

  Poliçe yıllık olarak düzenlenir, istem dışı işsizlik veya geçici iş göremezlik teminatı veya gündelik hastane tazminatı teminatları için; ödenecek sigorta bedeli sigorta süresi zarfında maksimum 2 kez dir.

  Hayat Sigortaları genel şartları için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla