Değişken Fonlar

Değişken Fonlar
  Paylaş

  TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde; fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, borçlanma araçlarına ve paylara yatırım yapar. Ayrıca repo-ters repo, altın ve kıymetli benzeri madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurtiçi ve yut dışı türev araçlara (swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için,fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. 

   

  TEB Portföy İkinci Değişken Fon

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve kıymetli benzeri madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurtiçi ve yut dışı türev araçlara (swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir. Fon portföyündeki ortaklık paylarına ilişkin yatırımlar yapılırken, her zaman piyasa nötr stratejisi uygulanacaktır. Bu strateji uyarınca, fon portföyündeki ortaklık payları ile aynı oranda BIST vadeli işlem sözleşmelerinde kısa pozisyon alınacaktır. 

   

  TEB Portföy Üçüncü Değişken Fon 

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve kıymetli benzeri madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurtiçi ve yut dışı türev araçlara(swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri)yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Fon, portföyün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir, vadeli işlem piyasalarında uzun/kısa pozisyonlar alabilir. Fonun risk değeri 3-4 aralığı olarak belirlenmiş olup, fon portföyündeki varlıklar "dengeli" bir yatırım anlayışıyla yönetilir. 

   

  TEB Portföy Dördüncü Değişken Fon

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, temel olarak borçlanma araçlarına yatırım yapar. Ayrıca repo-ters repo, altın ve kıymetli benzeri madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurtiçi ve yut dışı türev araçlara(swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri)yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Fonun risk değeri 4-5 aralığı olarak belirlenmiştir.

   

  TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve kıymetli benzeri madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurtiçi ve yut dışı türev araçlara (swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için,fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir.  

   

  TEB Portföy PY Değişken Özel Fon

  Fon’un yatırım stratejisi çerçevesinde, fon portföy sınırlamaları itibariyle tebliğde belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Bu kapsamda Fon, paylar, kamu ve özel sektör borçlanma araçları, repo-ters repo, altın ve kıymetli benzeri madenlere ve diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurtiçi ve yut dışı türev araçlara (swap,vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için,fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak değiştirir. 

  Sayfa içeriğini puanla