Değişken Şemsiye Fon

Değişken Şemsiye Fon
  Paylaş

  TEB Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon - TE3

  Fonun yatırım amacı ve politikası: Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder.Fon temel olarak para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır.Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Altın ve benzeri kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %50'si ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.  TEB Portföy Birinci Değişken Fon – TE4

  Fon, çeşitlendirilmiş varlık dağılım stratejisi kapsamında Türk tahvil, hisse senedi ve para piyasalarının yanı sıra Borsa Yatırım Fonları (BYF’ler) vasıtasıyla OECD üyesi olan Amerika, Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkelerin tahvil ve hisse senedi piyasaları ile altın başta olmak üzere kıymetli madenlere yatırım yapmaktadır. TL ve Döviz cinsi geniş bir çerçevede sermaye piyasası araçlarına portföyünde yer veren Fonumuz, orta ve uzun vadede TL bazında mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon portföyünde yer alacak yabancı veya döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  TEB Portföy İkinci Değişken Fon – IDY

  Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.

  Detaylı bilgi için tıklayınız.

  Sayfa içeriğini puanla